> A�A?A�ta ramka oknem na A�wiat

A�A?A�ta ramka oknem na A�wiat

Unikalne fotografie w doskonaA�ej jakoA�ci a�� to jeden z elementA?w, ktA?ry wyrA?A?nia magazyn National Geographic na tle innych czasopism.

Unikalne fotografie w doskonaA�ej jakoA�ci a�� to jeden z elementA?w, ktA?ry wyrA?A?nia magazyn National Geographic na tle innych czasopism. Trudno siA� dziwiA�, skoro to wA�aA�nie NG uwaA?ane jest za prekursora foto-dziennikarstwa: czasopismo publikowaA�o kolorowe zdjA�cia juA? w latach 20. XX wieku!

W A?A?A�tej ramce

Kojarzone z charakterystycznA�, A?A?A�tA� ramkA� okalajA�cA� okA�adkA� czasopismo, nie od poczA�tku swojego istnienia zamieszczaA�o na niej zdjA�cia. Te pojawiA�y siA� w tym miejscu dopiero w 1960 roku, uzupeA�niajA�c tekst i zapewniajA�c magazynowi jeszcze wiA�kszA� rozpoznawalnoA�A�.

Oahu from AbovePublikowane w National Geographic fotografie a�� przygotowywane przez profesjonalnych fotoreporterA?w z caA�ego A�wiata a�� bardzo czA�sto zaczynaA�y A?yA� wA�asnym A?yciem. Tak staA�o siA� m.in. z jednym z najbardziej znanych zdjA�A�, ktA?re ukazaA�o siA� na okA�adce magazynu w 1985 roku: a�zAfgaA�skA� dziewczynA�a�? autorstwa Stevea��a McCurrya��ego. Fotograf wykonaA� je rok wczeA�niej w pakistaA�skim obozie dla uchodA?cA?w Nasir Bagh, a z czasem staA�o siA� ono symbolem konfliktu afgaA�sko-radzieckiego i sytuacji uchodA?cA?w na A�wiecie. PA?A?niej zdjA�ciem sygnowaA�o swoje publikacje Amnesty International.

PoczA�tkowo nieznana z imienia i nazwiska mA�oda kobieta uchwycona na zdjA�ciu, po kilkunastu latach i dziA�ki pomocy Towarzystwa National Geographic zostaA�a odnaleziona. Szarbat Gula, nazywana a�zafgaA�skA� MonA� LisA�a�?, powrA?ciA�a do Afganistanu, gdzie A?yje wraz z rodzinA�. Jej historiA� moA?na byA�o poznaA�, czytajA�c reportaA? opublikowany w magazynie.

Nie tylko zdjA�cia

To zaA� kolejna z cech, ktA?ra wyrA?A?nia czasopismo a�� podejmowanie trudnych, nierzadko kontrowersyjnych tematA?w. Autorzy wspA?A�pracujA�cy z National Geographic nie unikajA� opisu kwestii spoA�ecznych czy angaA?owania siA� w walkA� o zachowanie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. PrzykA�adami mogA� byA� artykuA�y m.in. o A�wiatowym ubA?stwie i gA�odzie czy ginA�cych gatunkach.

KaA?dy z nich jest jednak skrupulatnie przygotowany i poprzedzony dokA�adnA� analizA� sytuacji. Ma nie tylko zainteresowaA� czytelnika, ale takA?e a�� a moA?e przede wszystkim a�� stanowiA� dla niego wiarygodne A?rA?dA�o wiedzy. Dlatego teA? National Geographic to czasopismo skierowane gA�A?wnie dla tych, ktA?rzy chcA� wiedzieA� i widzieA� wiA�cej, nie bojA� siA� zadawaA� pytaA� i poszukiwaA� na nie odpowiedzi oraz zdecydowani sA� stale poszerzaA� swoje horyzonty.

UmoA?liwi im to prenumerata National Geographic RUCH. Niezmienna i niA?sza od oferowanej w kiosku cena. PewnoA�A�, A?e w kolekcji nie zabraknie A?adnego z wydaA� pisma. Dodatkowo konkursy i specjalne promocje, przygotowane tylko dla prenumeratorA?w!

Dodaj komentarz