> KsiA�A?ki + DVD

KsiA�A?ki + DVD

 

Wszystko za Everest + A�ycie za Everest (Into thin air i Into thin air: Deaths on Everest) – Jon Krakauer – (drugie wydanie polskie) a�� prawdopodobnie najlepsza ksiA�A?ka o zdobyciu Everestu, jakA� kiedykolwiek napisaA� naoczny A�wiadek; najwyA?sza gA?ra, najwyA?sza cena za jej pokonanie jakA� zapA�aciA�o 8 wspinaczy z 3 ekip jednoczeA�nie atakujA�cych wierzchoA�ek 10 maja najtragiczniejszego w dziejach himalaizmu 1996 roku, wreszcie najlepsza ksiA�A?ka, ktA?ra przez dA�ugie miesiA�ce nie schodziA�a z amerykaA�skich list bestsellerA?w. Nominacja do nagrody Pulitzera. Polskiemu wydaniu towarzyszy jedyny paradokumentalny film nakrA�cony na jej podstawie a�� Wszystko za Everest z udziaA�em Petera Hortona i Christophera McDonalda.


Autobiografia pod ciA�nieniem + Oczami Larrego Green’a – (pierwsze wydanie polskie) a�� autobiografia legendy nurkowania jaskiniowego Shecka Exleya��a, ktA?ry od 16 roku A?ycia zwiA�zaA� siA� z wodA� na tyle silnie, A?e wiA�kszoA�A� podwodnych eksploracji wykonaA� jako pierwszy czA�owiek na ziemi. 3-krotnie biA� rekord A�wiata w gA�A�bokich nurkowaniach sportowych, pierwszy na A�wiecie przekroczyA� granice 1000 nurkowaA� jaskiniowych, byA� odkrywcA� przynajmniej kilkunastu podwodnych jaskiA� na Florydzie, przez szereg lat poszerzajA�c ich poznane granice. ZginA�A� majA�c 45 lat w jaskini Meksyku, na 10 m przed osiA�gniA�ciem poA�oA?onego na gA�A�bokoA�ci 278 m dna. Przed A�mierciA� oplA�taA� siA� linA� upustowA� na tyle dokA�adnie, aby przyjaciele na powierzchni mogli wyA�owiA� jego ciaA�o.


Mrok + Zanurzeni w Boesmansgat – (Diving into darkness) – Phillip Finch – (pierwsze wydanie polskie) a�� opowieA�A� o Bushman’s Hole, gA�A�bokiej na prawie 300 m jaskinii w RPA w ksztaA�cie dzwonu i pilocie samolotA?w pasaA?erskich, Davidzie Shaw, ktA?ry po zaledwie 5 latach szkolenia zszedA� jako pierwszy i jedyny do tej pory czA�owiek na gA�A�bokoA�A� 270 metrA?w na obiegu zamkniA�tym. OpowieA�A� o prA?bie wyA�owienia przez niego ciaA�a nurka z dna jaskini, ktA?ra zakoA�czyA�a siA� niepowodzeniem i A�mierciA� Davida Shawa. KsiA�A?ce towarzyszy film dokumentalny (Boldly to go) z udziaA�em wiA�kszoA�ci wymienionych w ksiA�A?ce postaci i wydarzeA� skA�adajA�cych siA� na tragediA� w Bushmana��s Hole.


CzA�owiek, ktA?ry zjechaA� z Everestu (polska premiera) a�� dokument o pierwszej prawdziwej lecz nie do koA�ca udanej prA?bie zjazdu na nartach z najwyA?szej gA?ry A�wiata. Film powstaA� na bazie pamiA�tnika Yuichiro Miury, ktA?rego decydujA�ce 2 minuty 20 sekund zjazdu wymagaA�o zaangaA?owania blisko 800 tragarzy i czA�onkA?w ekspedycji. 8 z nich zginA�A�o w szczelinie lodowej. Sam Miura powrA?ciA� na Everest po 38 latach, by staA� siA� jednym z 2 ludzi, ktA?rzy zdobyli najwyA?szy szczyt po ukoA�czeniu 75 lat. Film zostaA� nagrodzony Oscarem w 1976 roku za najlepszy dokument.


Zjazd (polska premiera) a�� dA�ugometraA?owy dokument o niebezpiecznej przygodzie, niebywaA�ej sprawnoA�ci fizycznej i prA?bie uchwycenia ulotnego piA�kna narciarstwa. To opowieA�A� o narciarstwie wysokogA?rskim, dyscyplinie, ktA?ra zaistniaA�a zaledwie 35 lat temu, a ktA?ra byA�a protoplastA� znanych obecnie stylA?w uprawiania narciarstwa.

 

 

 


Antarktyczna podrA?A? sir Ernesta Shackeltona WrzesieA�, 1914. Ernest Shackleton i 22 A�miaA�kA?w rusza na podbA?j Antarktydy z zamiarem poA�A�czenia mA?rz Rossa i Wedella A�ladem ludzkich stA?p. Po 6 tygodniach zmagaA� z oceanem trA?jmasztowiec Endurance zostaje uwiA�ziony w paku lodowym na kolejnych 10 miesiA�cy. DryfujA�ca, niezdolna do samodzielnej A?eglugi brygantyna zostaje zmiaA?dA?ona przez krA� zostawiajA�c rozbitkA?w na pastwA� antarktycznej zimy. Shackleton podejmuje szaleA�czA� prA?bA� przebicia siA� do PoA�udniowej Georgii wpierw pieszo, nastA�pnie w szalupie ratunkowej. Alfred Lansing na podstawie dokumentA?w, dziennikA?w i rozmA?w z uczestnikami odtwarza przebieg wyprawy dzieA� po dniu dajA�c A�wiadectwo ludzkiej determinacji i bohaterstwa, ktA?re i wA?wczas i dzisiaj jest prawie niemoA?liwe do powtA?rzenia.


Wyprawa Kon-Tiki + Kon-tiki. TratwA� przez Pacyfik – Thor Heyerdahl – (polska premiera) a�� aby udowodniA�, A?e Inkowie zasiedlili PolinezjA� w czasach prekolumbijskich, 5 NorwegA?w i 1 Szwed w 101 dni przemierzyli Ocean Spokojny na prymitywnej tratwie, ktA?ra mogA�a przypominaA� A�odzie inkaskie zapamiA�tane przez hiszpaA�skich konkwiskadorA?w. PodrA?A? przez ponad 3700 mil morskich zostaA�a utrwalona na taA�mie filmowej w 4 lata po wyprawie zdobyA�a najwyA?sze wyrA?A?nienie amerykaA�skiej akademii filmowej za najlepszy dokument. Polskiej premierze towarzyszy ksiA�A?ka Thora Heyerdahla.


O zabijaniu + Bitwa o Irak – Dave Grossman – (polska premiera) a�� Pierwsze wydanie polskie a�zO zabijaniua�? Davea��a Grossmana, obowiA�zkowej lektury dla studentA?w Akademii West Point, traktuje o zachowaniu A?oA�nierzy w obliczu zagroA?enia na polu bitwy zarA?wno w historii ostatnich, jak i zamierzchA�ych konfliktA?w zbrojnych. Grossman, opierajA�c siA� na zaskakujA�cych badaniach S.L.A. Marshalla, zastanawia siA�, dlaczego jedynie 15a��20% A?oA�nierzy aA? do wojny wietnamskiej uA?ywaA�o broni przeciwko nieprzyjacioA�om. PrzeA�omem a�� zdaniem autora a�� byA�o odpowiednie warunkowanie, tak by uA?ycie broni nie wiA�zaA�o siA� z wrodzonA� czA�owiekowi traumA�. Czytelnicy serii a�z360 stopnia�? znajdA� w nominowanej do Nagrody Pulitzera ksiA�A?ce podpuA�kownika marines odpowiedzi na pytania o kontrolA� stresu, wspA?A�pracA� w ramach grupy, wreszcie przygotowanie do zadania, w ktA?rej stawkA� moA?e byA� ludzkie A?ycie. Do wydania doA�A�czony jest film Nicka Broomfielda a�zBitwa o Iraka�? rekomendowany przez Ministra Obrony Narodowej.


Strzelec – Prawdopodobnie najlepsza ksiA�A?ka o snajperach jakA� do tej pory napisano. PosA�uA?yA�a za scenariusz hollywoodzkiego filmu z Markiem Walhbergiem w roli gA�A?wnej a jej osiA� fabularnA� jest bardzo luA?no potraktowane zabA?jstwo prezydenta Kennedya��ego. Stephen Hunter, zdobywca nagrody Pulitzera w swojej najgA�oA�niejszej powieA�ci A�A�czy kilka amerykaA�skich mitA?w: niepokornego i zuchwaA�ego PoA�udnia, dzikiego Zachodu ery rewolwerowcA?w, przegranej przez politykA?w a wygranej przez A?oA�nierzy wojny w Wietnamie, spisku na A?ycie prezydenta Kennedya��ego przez tzw. lobby przemysA�owo-militarne, zaangaA?owania USA w brudne wojny w trzecim A�wiecie. Jednak siA�A� a�zStrzelcaa�? jest niepokorny, niezwykle kompetentny, opanowany i jednoczeA�nie prawy snajper piechoty morskiej, bohater z Wietnamu Bob Lee Swagger. PopularnoA�A� Swaggera pozwoliA�a Hunterowi nie tylko napisaA� seriA� kontynuacji a�zStrzelcaa�?, ale rA?wnieA? stworzyA� caA�kiem nowe pozycje o przygodach jego ojca Earla Swaggera. Do ksiA�A?ki doA�A�czamy na pA�ycie DVD jedyny, prawie godzinny wywiad jakiego udzieliA� Carlos Hathcock, legendarny strzelec wyborowy z Wietnamu. Wydanie przedmowA� i komentarzem opatrzyA� Marek CzerwiA�ski, podpuA�kownik WP, autor a�zPojedynkA?w Snajperskicha�? i a�zCzasu snajperA?wa�?.


Eiger WyA�niony + Zew Ciszy – (polska premiera – 29 paA?dziernika) a�� 12 gA?rskich historii zebranych w debiut wydawniczy Jona Krakauera obejmuje tytuA�owy Eiger, K2, Denali i szereg amerykaA�skich A�cianek, z ktA?rych jedna – na Diabelskim Kciuku – ma wyryte znamiA� pierwszego przejA�cia i jest to przejA�cie autora „Eigeru wyA�nionego”. KaA?da z noweli daje przedsmak przejA�cia po raz pierwszy niedostA�pnA� graniA� – Krakauer odtwarza wyprawA� z 1936 r. pA?A�nocnA� A�cianA� Eigeru, poznaje nas z Johnem Gillem, twA?rcA� wspA?A�czesnego boulderingu, wprowadza w arkana wspinaczki lodowej w Valdez, na Alasce i odtwarza tragediA� na K2 latem 1986 r. JeA�li potraktowaA� Eiger jako wstA�p do wspinaczki, to w 4 lata pA?A?niej wiadomo byA�o, ktA?rA� z drA?g zdecydowaA� siA� pA?jA�A� sam Krakauer, piszA�c „Wszystko za Everest”, A�wiatowy bestseller o najwiA�kszej tragedii na EvereA�cie. JednA� z historii opowiadamy ustami innej z legend alpinizmu Joe Simpsona, ktA?ry idA�c A�ladami Ediego Rainera, Willy’ego Angerera, Andreasa Hinterstoissera i Toniego Kurza relacjonuje godzina po godzinie tragediA� z 1936 r. w nagrodzonym Emmy filmie „Zew ciszy”.


47 samuraj + Siedmiu samurajA?w – W A�nieA?nA� noc 30 stycznia 1703 roku 46 samurajA?w wA�amaA�o siA� do domu czA�owieka odpowiedzialnego za A�mierA� ich Pana Asano Noganori, lorda Ako. Kirze zaproponowano wybA?r miA�dzy popeA�nieniem seppuku, a dekapitacjA�. Kira nie chciaA� umrzeA� godnie i jego ciaA�o pozbawiono gA�owy tym samym mieczem, ktA?rym Asano zadaA� sobie A�mierA�. Rankiem roninowie stawili siA� w miejscu, gdzie pochowany byA� ich daimio Asano i, nie czekajA�c na wyrok shoguna, popeA�nili seppuku. Tylko Oishi, zaufany lorda z Ako, czekaA� na posA�aA�ca z wyrokiem A�mierci. Gdy ten nadszedA�, znalazA� jeszcze doA�A� siA�y, by po otwarciu brzucha mieczem poderA?nA�A� sobie gardA�o. KsiA�A?ce towarzyszy film „Siedmiu samurajA?w” w reA?yserii Akiry Kurosawy: Japonia, koniec XVI wieku. Co roku bezwzglA�dni bandyci najeA?dA?ajA� maA�A� wioskA�, zawA�aszczajA�c zebrane przez mieszkaA�cA?w plony. ZagroA?eni widmem A�mierci gA�odowej, zdesperowani chA�opi, decydujA� siA� na wynajA�cie samurajA?w, ktA?rzy obroniA� ich przed napaA�ciA�. Jako zapA�atA� mogA� zaoferowaA� jedynie trzy skromne posiA�ki dziennie. Wydaje siA�, A?e w tej sytuacji znalezienie obroA�cA?w jest z gA?ry skazane na niepowodzenie…


Wojna Restrepo -A�OkrzykniA�ty Hemingwayem XXI wieku poA�Gniewie oceanu Sebastian Junger przez 15 miesiA�cy towarzyszy plutonowi A?oA�nierzy w okrytych zA�A� sA�awA� gA?rach Afganistanu. Baza Restrepo w Dolinie Korengal, gdzie stacjonujA� nie ma w sobie nic z nadmorskiego kurortu. Aprowizacja dociera helikopterami, posiA�ki sA� paczkowane, w bunkrze trzeba siA� schylaA�, a caA�a baza jest wielkoA�ci dwA?ch mieszkaA� M4. Od squata rA?A?ni Restrepo tylko codzienna porcja pociskA?w z Ak-47, ktA?rA� talibowie czA�stujA� w wiA�kszoA�ci 18-letnich mieszkaA�cA?w bazy. Jungerowi udaA�o siA� uchwyciA� smak maA�ych prywatnych wojen toczonych przez marines w obcym i otwarcie wrogim A�rodowisku. Tu wszystko dzieje siA� naprawdA�. A?zy czA�onkA?w plutonu po A�mierci kolegi w zasadzce, tA�sknota za domem, adrenalina przy obsA�udze ciA�A?kiego karabinu kaliber .50 i strach, wszechobecny strach. a�zGoA�A�, ktA?ry wysadza nas w powietrze siedzi za skaA�A� trzydzieA�ci metrA?w dalej. PrzykA�ada dwa kable do baterii AA i wysyA�a impuls elektryczny do szybkowara wypeA�nionego nawozem i olejem napA�dowym zakopanego w drodze poprzedniej nocy. SpA?A?nia siA� o jakieA� trzy metry i bomba wybucha pod komorA� silnika, a nie dokA�adnie pod nami, dziA�ki czemu nikt nieA�zostaje zabity ani rannya�? a�� pisze Junger. On tam byA�.A�DoA�A�czony do wydania obraz jest jednym z nielicznych filmA?w we wspA?A�czesnej kinematografii, w ktA?rym zarA?wno kule jak i wznoszony przez nie obA�oczek kurzu tuA? przy nogach stojA�cego A?oA�nierza sA� do bA?lu prawdziwe.


Po omacku + DVD – DwadzieA�cia lat po zimnej wojnie James M. Tabor z zaciA�ciem korespondenta wojennego relacjonuje wyA�cig do wnA�trza Ziemi.Jego bohaterowie a�� Amerykanin Bill Stone i Ukrainiec Aleksander Klimczuk a�� wiA�kszA� czA�A�A� zawodowego A?ycia poA�wiA�cili odkryciu najgA�A�bszej jaskini. Sam wyA�cig jest zarA?wno mozolnA� podrA?A?A� w gA�A�b znanego nam A�wiata, dosA�ownym odkopywaniem kolejnego metra zawalonych korytarzy, jak i zapierajA�cA� dech w piersiach jazdA� w dA?A� niebotycznych studni. W tle rozpadajA� siA� zwiA�zki,ginA� ludzie, rozpoczynajA� siA� i koA�czA� wojny. Pozostaje obsesyjne wrA�cz pragnienie bycia pierwszym na dnie A�wiata. Mylili siA� zwolennicy teorii pA�askiej Ziemi i mylili siA� ci, ktA?rzy przedwczeA�nie opA�akiwali zmierzch epoki odkrywcA?w. Wraz z nadejA�ciem trzeciego milenium staA�o siA� jasne, A?e jeszcze jedno miejsce czeka na swoich odkrywcA?w: najgA�A�bsza jaskinia na Ziemi.Super jaskinia. Jedyne na A�wiecie wydanie z przedmowami Aleksandra Klimczuka, Macieja KuczyA�skiego, Billa Stonea��a i mapA� obu systemA?w Cheve oraz Krubery.


Wyprawa szaleA�cA?w + Na gA�A�bokA� wodA�– W roku 1968 dziewiA�ciu A?eglarzy, postanowiA�o opA�ynA�A� samotnie A�wiat bez zatrzymywania siA�. Ta decyzja byA�a podjA�ta na dA�ugo przed wprowadzeniem zaawansowanej technologii, ktA?ra mogA�aby monitorowaA� ich rejs. W obliczu zagroA?enia, byli wiA�c zdani na wA�asne siA�y. Nichols znakomicie wprowadza Czytelnika w A�wiat A?eglarzy przesycony atmosferA� konkurencji, sportowej adrenaliny i chA�ci zwyciA�stwa. Jego ksiA�A?ka jest peA�na nieoczekiwanych zwrotA?w akcji i rA?wnie zaskakujA�cych opisA?w zmagaA� bohaterA?w z A?ywioA�ami. Ale nie tylko. PiA?ro Nicholsa pozwala takA?e przedrzeA� siA� przez maskA� nieustraszonych bohaterA?w-A?eglarzy i dotrzeA� do najprawdziwszych myA�li, ktA?re towarzyszyA�y im podczas tej podrA?A?y.

Film a�zNa gA�A�bokA� wodA�a�? to historia podrA?A?y Donalda Crowhursta i najA�mielszym, najbardziej nieprawdopodobnym w historii A?eglarstwa wyA�cigu dookoA�a A�wiata.
To historia czA�owieka, dla ktA?rego speA�nienie marzenia warte byA�o najwyA?szej ceny. Film opowiedziany gA�osem Tildy Swinton to historia, ktA?ra wydarzyA�a siA� podczas regat Sunday Times Golden Globe Race w 1968 roku.


Dajcie im popA�ywaA� + 180 stopni na poA�udnie
Czy Bill Gates, Lee Iacocca i Donald Trump chcieli zostaA� miliarderami? Yvon Chouinard, wA�aA�ciciel firmy odzieA?owej Patagonia marzyA� jako dziecko o zawodzie trapera. Jego droga A?yciowa nie potoczyA�a siA� znacznie dalej. Pod koniec lat 50. zaczA�A� sprzedawaA� wA�asnorA�cznie wykute haki do wspinaczki z bagaA?nika samochodu. 7 lat pA?A?niej wydrukowaA� pierwszy katalog na kartce A4, a dzisiaj zarzA�dza firmA� z ekskluzywnA� odzieA?A� sportowA� nazywanA� przez zA�oA�liwych Patagucci z obrotami rzA�du 350 mln dolarA?w rocznie. Z Guccim na pewno ma tyle wspA?lnego, A?e jej historyczne kolekcje osiA�gajA� zawrotne ceny na aukcjach. Sam Chouinard jak mA?wi o sobie jest przede wszystkim surferem, alpinistA�, sokolnikiem i wA�dkarzem muchowym, a dopiero pA?A?niej prezesem. Dajcie im popA�ywaA� jest na poA�y autobiografiA� Chouinarda a na poA�y wykA�adem zarzA�dzania nietypowego biznesmena.

180 stopni na poA�udnie – film drogi, odtworzenie epokowej podrA?A?y Yvona Chouinarda, zaA�oA?yciela Patagonii i Douga Tompkinsa, twA?rcy North Face w 1968 , ktA?rej celem byA� wulkaniczny szczyt Cerro Corcovado w Ameryce PoA�udniowej. Tym razem obaj nestorzy sA� dobrymi duchami wyprawy, a jej wA�aA�ciwym bohaterem jest dwudziestokilkuletni wspA?A�czesny hippis Jeff Johnson, alpinista, surfer, ktA?ry wraz z napotkanA� na Wyspie Wielkanocnej Makohe wyrusza A�ladami swoich idoli. Wyprawa do Corcovado szybko przeradza siA� w poemat dygresyjny i miA�oA�ci do rzeczy zbA�dnych; wymuszony postA?j na Wyspie Wielkanocnej jest pretekstem do spojrzenia na los i historiA� maA�ych spoA�ecznoA�ci w zderzeniu z cywilizacjA�, a napotkani Chouinard i Tompkins pokazujA� jak godziA� potrzeby tejA?e cywilizacji z ochronA� A�rodowiska. a�zUczysz nie tego, co udaA�o ci siA� osiA�gnA�A�, ale w jaki sposA?ba�? a�� mA?wi wA�aA�ciciel Patagonii, ktA?ry nawiasem mA?wiA�c na szczyt Corcovado siA� nie wspiA�A�.


Helikopter w ogniu + Helikopter A�w ogniu: Prawdziwa historiaA�– kanwa filmu Ridleya��a Scotta i miA�dzynarodowy bestseller koA�ca XX wieku, ktA?rego polskie wydanie ukazuje siA� po raz pierwszy prawie 20 lat po wydarzeniach w Mogadiszu. PrA?ba ujA�cia adiutantA?w somalijskiego wataA?ki zakoA�czona strA�ceniem 2 helikopterA?w i A�mierciA� 18 amerykaA�skich A?oA�nierzy nie jest luA?nym rozwaA?aniem nad sensem amerykaA�skiej interwencji, ale trzymajA�cA� w napiA�ciu niemalA?e stenograficznA� relacjA� z pola bitwy. KsiA�A?ka Marka Bowdena przypomina dokA�adnie uA�oA?onA� grA� strategicznA�, w ktA?rej pionkami sA� elitarne oddziaA�y rangersA?w i Delta Force, grA� rozsypujA�cA� siA� na naszych oczach jak kostki domina. Nieprzypadkowo Bitwa o Mogadiszu, jak nazwaA�y operacjA� wojskowA� media stanowi klasyczne studium przypadku jak wszystko, co miaA�o pA?jA�A� dobrze, poszA�o caA�kowicie A?le. KsiA�A?ka okraszona nagrodzonymi Pulitzerem i laurami na World Press Photo zdjA�ciami z nieodA�A�cznym dokumentem o kulisach operacji wojskowej w Mogadiszu i wypowiedziami: SA�awomira Idziaka, operatora filmu Scotta, Janusza OmietaA�skiego, polskiego A�wiadka operacji amerykaA�skiej i Wojciecha Jagielskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej. Obok filmu komiks autorstwa Kuby SokA?lskiego. CaA�oA�A� w 3 wydaniach: pakietu ksiA�A?ka + film, wydania w twardej oprawie i audiobooka, na ktA?rym ksiA�A?kA� czyta BogusA�aw Linda. Jak mA?wi przedmA?wca „Helikoptera…”:A�KsiA�A?ka niezwykA�a. Powinien przeczytaA� jA� kaA?dy, kogo interesuje otaczajA�cy A�wiat zbudowany TAK, A?e gdy koA�czy siA� jeden konflikt zbrojny, zaraz zaczyna siA� kolejny lub kilka toczy siA� rA?wnolegle.

 


Zaginiony ksiA�A?ka i filmA�-A�rekonstrukcja wydarzeA� skrywajA�cych najwiA�kszA� zagadkA� wspA?A�czesnego himalaizmu a�� kto pierwszy postawiA� stopA� na EvereA�cie: Hillary i Norgay w 1953 r. czy Mallory i Irvine prawie 30 lat wczeA�niej? W 1999 r. Conrad Anker znalazA� ciaA�o Mallorya��ego wraz z kompasem, wysokoA�ciomierzem i starannie zawiniA�tymi listami od ukochanej A?ony. BrakowaA�o tylko jednego a�� zdjA�cia Ruth Mallory, ktA?re himalaista obiecaA� zostawiA� na szczycie. Ani Anker, ani towarzyszA�cy mu wspinacze nie odnaleA?li teA? ciaA�a Irvinea��a, przy ktA?rym spodziewano siA� znaleA?A� aparat fotograficzny, a w nim byA� moA?e zdjA�cia ze szczytu najwyA?szej gA?ry A�wiata. Jakie byA�y zatem dalsze losy dwA?jki himalaistA?w, gdy chmury skryA�y ich postaci na ostatnim ocalaA�ym z wyprawy zdjA�ciu? Kto byA� pierwszy? Gdzie i jak zginaA� Irvine?

Trudno porA?wnywaA� Conrada Ankera do Georgea��a Mallorya��ego, ale Everest ich czasA?w pozostaA� do dziA� ten sam. Zimny, niewzruszony, groA?ny. Ale przede wszystkim najwyA?szy. GA�osami Liama Neesona, Ralpha Fiennesa, Hugh Dancya��ego i Natashy Richardson twA?rcy filmu pieczoA�owicie odtwarzajA� drogA� Mallorya��ego na szczyt a�� jak twierdzi Chris Bonington lub w jego pobliA?e a�� jak sA�dzi Edmund Hillary przez gA?ry Szkocji, Alpy i wreszcie pierwsze, imperialne wyprawy w Himalaje. W tle Conrad Anker znajduje ciaA�o Mallorya��ego po 75 latach, przemyca wiele artefaktA?w z Chin do Wielkiej Brytanii, gA�owi siA� nad tajemniczym listem od Stelli znalezionym przy szczA�tkach wspinacza i toczy boje w Internecie o pierwszeA�stwo odkrycia. a�zOszaA�amiajA�ce zdjA�ciaa�? a�� pisze a�zVarietya�?, a�zidealna mieszanka archiwalnych i wspA?A�czesnych materiaA�A?wa�? a�� dodaje a�zLA Timesa�?, a�zurzekajA�ca historiaa�? a�� koA�czy a�zSight & Sounda�?. A Everest pozostaje niewzruszony.

 


Zanurzona ksiA�A?kaA�-A�autobiografia Verny van Schaik, najgA�A�biej nurkujA�cej kobiety A�wiata, ktA?rej notowane w KsiA�dze RekordA?w Guinessa 221 metrA?w pozostaje nie pobite od 2004 r. Jednak nie rekord, ale droga, ktA?rA� Verna przeszA�a zmagajA�c siA� z wA�asnymi sA�aboA�ciami i niedowierzaniem zmaskulizowanego A�rodowiska nurkA?w technicznych jest istotA� tej opowieA�ci. Jej A�rodkiem jest studnia Boesmansgat, miejsce bicia trzech aktualnych rekordA?w A�wiata i A�spotkania niezwykA�ych ludzi, ktA?rzy przez dekadA� dzierA?yli palmA� pierwszeA�stwa w uznawanym za najniebezpieczniejszy sport A�wiata, nurkowaniu jaskiniowym. Verna splata losy legend, towarzyszA�cych jej w drodze do rekordu A�wiata a�� Davea��a Shawa, tragicznie zmarA�ego przy prA?bie wyciA�gniA�cia ciaA�a Deona Dreyera z dna Boesmansgat i Nuno Gomesa, nastA�pcy legendarnego Shecka Exleya��a i obecnego rekordzistA� A�wiata. Przy tym wszystkim pozostaje kobietA�, wraA?liwA� i czuA�A� na innych.

 

 


Jazda na krawA�dziA�-A�najlepiej sprzedajA�ca siA� produkcja dokumentalna w historii brytyjskiej kinematografii. OpowieA�A� o pasji, A�wolnoA�ci wyboru i woli walki, ktA?rej akcjaA�rozgrywa siA� na brytyjskiej wyspie Man. JuA? od ponad 100 lat organizowane sA�A�tam uliczne wyA�cigi motocyklowe a�zIsle of Man TT Racesa�? – zaliczane do jednychA�z najbardziej widowiskowych i niebezpiecznych imprez tego typu na A�wiecie.A�Wyspa jest jedynym terytorium naleA?A�cym do Wielkiej Brytanii, na ktA?rym nieA�obowiA�zuje ograniczenie prA�dkoA�ci.

Powiązane newsy

  • Boska A�roda!Boska A�roda! DziA� od godziny 10 do 16 bA�dzie kolejna moA?liwoA�A� zakupienia po wyjA�tkowo korzystnej cenie pakietA?w ksiA�A?ka + DVD. Zapraszamy :)var […]
  • Boska Asroda Jutro zapraszamy na kolejny dzieA� promocji w naszym wydawnictwie. Wybrane pozycje bA�dzie moA?na nabyA� z rabatem 70%. W godzinachA�od 10 do 16 w promocjiA�pakiety ksiA�A?ka +dvd "Strzelec" i "Samuraj". Zapraszamy. var […]
  • „Wszystko za Everest” + „A�ycie za Everest” Na przeglA�dzie "Wszystko za Everest" odbA�dzie siA� premiera ksiA�A?ki pod tym samym tytuA�em autorstwa Jona Krakauera, do ktA?rej doA�A�czony jest film pt. "A�ycie za Everest" Roberta Markowitza. Prawdopodobnie najlepsza ksiA�A?ka o zdobyciu Everestu jakA� kiedykolwiek napisaA� naoczny A�wiadek, najwyA?sza […]
  • A�ycie za Everest i Marcin Kacperek w Ukrytym MieA�cieA�ycie za Everest i Marcin Kacperek w Ukrytym MieA�cie SA� takie wyprawy na Everest, o ktA?rych pamiA�ta siA� i mA?wi dA�ugie lata. Tragiczne wejA�cie na szczyt A�wiata z 10 maja 1996 roku, kiedy zginA�A�o 8 wspinaczy z trzech ekip, z caA�A� pewnoA�ciA� do nich naleA?y. Tamte wydarzenia a�� przedstawione przez Jona Krakauera w nominowanej do Pulitzera ksiA�A?ce […]
  • Najnowsze wieA�ci o PrzeglA�dzie „Wszystko za Everest” "GDYBY TO NIE BYA? EVEREST" a�� przed filmem komentarz Leszka Cichego "W CIENIU EVERESTU" a�� przed filmem kilka sA�A?w Kingi Baranowskiej "NAWAA?NICA NA EVEREAsCIE" (Storm on Everest) a�� przed filmem nagranie z wypowiedziA� Tomka Kobielskiego "A�YCIE ZA EVEREST" (Into Thin Air: Death on Everest) - przed […]
  • Kinoteka – WarszawaKinoteka – Warszawa PiA�tek 25.09.2009 r. 17:15 - Gdyby to nie byA� Everest, 90 min 19:00 - Blok filmA?w dokumentalnych I (Zdobywcy Everestu, W cieniu Everestu, Everest), 98 min 21:00 - NawaA�nica na EvereA�cie (Storm on Everest), 109 min Sobota 26.09.2009 r. 16:15 - A�ycie za Everest (Into Thin Air: Death on Everest), 90 […]