> World Snowboard Day 2010

World Snowboard Day 2010

Znamy juA? datA� najwiA�kszego snowboardowego A�wiA�ta na A�wiecie. Eurosima wraz z World Snowboard Federation ustalili, A?e w tym roku World Snowboard DayA� wypada 19A� grudnia.

Organizatorzy co roku ogA�aszajA� datA�, tak by wypadaA�a w dogodny dla wszystkich weekendowy dzieA� po to by zjednoczyA� jak najwiA�cej ludzi oraz organizacji zajmujA�cych siA� snowboardem. ZaA�oA?eniem Eurosima i World Snowboard Federation jest dawanie moA?liwoA�ci wszystkim chA�tnym osobom na A�wiecie do zapoznania siA� ze snowboardingiem. Ma siA� to odbywaA� gA�A?wnie za sprawA� miejscowych zwiA�zkA?w, szkA?A� snowboardu, klubA?w, sklepA?w, resortA?w i riderA?w.

Od roku 2006, kiedy to po raz pierwszy ruszyA�a koncepcja Aswiatowego Dnia Snowboardu nastA�puje staA�y wzrost zainteresowania tym wydarzeniem. WidaA� to po iloA�ci zarejestrowanych imprez towarzyszA�cych. Na poczA�tku byA�y zaledwie 4, zaA� rok temu juA? 139 , w ktA?rychA� udziaA� wziA�A�o siedemdziesiA�t tysiA�cy ludzi.

KaA?dy moA?e zgA�osiA� swoje pomysA�y i propozycje dotyczA�ceA� World Snowboard Day 2010 – wystarczy wejA�A� na stronA� www.world-snowboard-day.com i podzieliA� siA� nimi z gA�A?wnymi organizatorami.

Powiązane newsy

  • DC Snowboarding Day 2010 19 grudnia 2010 z okazji MiA�dzynarodowego Dnia SnowboarduA� w wybranych kinach sieci Multikino odbA�dzie siA� pokaz najnowszych polskich filmA?w snowboardowych i zagranicznej produkcji DC. Seanse odbA�dA� siA� w 8 miastach Polski: Krakowie, Szczecinie, Sopocie Poznaniu (Stary Browar), Warszawie (ZA�ote Tarasy), […]
  • Aswiatowy DzieA� Snowboardu 09 Czwarta juA? odsA�ona Aswiatowego Dnia Snowbordu odbA�dzie siA� za niecaA�y miesiA�c, czyli 20 grudnia.A� W 2008 roku w akcji wziA�A�o udziaA� 27 tysiA�cy snowboardzistA?w ze 108 resortA?w w 26 krajach. Na razie chA�A� uczestnictwa w tym roku zgA�osiA�o 58 resortA?w z 22 paA�stw - niestety jak na razie A?aden z nich […]
  • Wspinaczka dyscyplinA� olimpijskA� w 2020? WyglA�da na to, A?e wspinaczka sportowa ma caA�kiem realne szanse, by znaleA?A� siA� w programie Igrzysk Olimpijskich. W lutym tego roku podczas plenarnej sesji w Vancouver MiA�dzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie uznaA� wspinaczkA� za dyscyplinA� sportowA�. Na takA� decyzjA� IFSC (International Federation of […]
  • 200 a teraz 340 m?200 a teraz 340 m? Michele Geraci jest trzecim w tym roku nurkiem, ktA?ry publicznie ogA�osiA�, A?e bA�dzie staraA� siA� o pobicie rekodu Nuno Gomesa z 2005 r. i zejdzie na gA�A�bokoA�A� 340 m. Po Willu Goodmanie, ktA?ry w kwietniu 2014 zszedA� na gA�A�bokoA�A� 290 m i EgipcjaninieA�Ahmedzie Gabr, Geraci zapowiedziaA�, A?e do […]
  • Herbert Nitsch na 300 m? JeA�li reklamy Breitlinga nie kA�amiA� a sam zainteresowany nie myli siA�, powtarzajA�c od 3 lat, A?e siA�gnie po 300 metrA?w w konkurencji "no limits", moA?emy byA� w przyszA�ym roku A�wiadkami niezwykA�ego wyczynu. ZejA�cia czA�owieka na gA�A�bokoA�A� 300 metrA?w bez akwalungu. Mimo A?e Herbert Nitsch, austriacki […]
  • Jibbing Day Jelenia GA?ra 2012Jibbing Day Jelenia GA?ra 2012 JuA? niedA�ugo przed wami druga odsA�ona jibbingowych zmagaA� snowboardowo-narciarskich w centrum stolicy Karkonoszy. Po raz pierwszy w Jeleniej GA?rze tego typu wyczyny moA?na byA�o obejrzeA� w lutym 2011A�roku na Placu Ratuszowym. KilkudziesiA�ciu snowboarderA?w orazA�narciarzy, wzbudzajA�c zachwyt licznej publiki, […]

Dodaj komentarz