> UE wesprze maA�opolskA� turystykA� gA?rskA�

UE wesprze maA�opolskA� turystykA� gA?rskA�

Unia Europejska przekaA?e prawie 4 miliony zA�otych na infrastrukturA� maA�opolskiej turystyki gA?rskiej. WA�adze wojewA?dztwa podpisaA�y juA? umowA� na dofinansowanie projektu a�zMarkowy produkt turystyki gA?rskiej A�Zielone schroniskaA� w paA�mie BeskidA?w – GorcA?w – Pienina�?. To juA? piA�A�setna umowa podpisana w ramach MaA�opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

PieniA�dze zostanA� przeznaczone na wzbogacenie oferty schronisk na obszarze BabiogA?rskiego, PieniA�skiego i GorczyA�skiego Parku Narodowego, a takA?e Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W 11 schroniskach pojawiA� siA� nowe kuchnie turystyczne i suszarnie, zaplecza pierwszej pomocy, punkty naprawy sprzA�tu turystycznego i A�adowania urzA�dzeA� osobistych IT, sanitariaty i punkty odbioru odpadA?w.

Z unijnego portfela zostanA� utworzone takA?e nowe trasy widokowe w Markowych Szczawinach, Wierchomli, Hali A?abowskiej i Jaworzynie. PowstanA� teA? trasy zimowe, skitourowe, narciarstwa biegowego i wA�drA?wek na rakietach. Wszystkie inwestycje pochA�onA� 6,3 mln zA�, z czego 3,8 mln zA� wyA�oA?y UE.

W zwiA�zku z podpisaniem umowy marszaA�ek wojewA?dztwa Marek Nawara wrA�czyA� dyrektorowi Centralnego OA�rodka Turystyki GA?rskiej PTTK Jerzemu KapA�onowi mA�ody A�wierk w donicy, ktA?ry zostanie posadzony przy jednym ze schronisk oraz 500 nasion A�wierkowych. „DziA�ki wsparciu i staA�ej trosce zarzA�du wojewA?dztwa nasza turystyka aktywna caA�y czas rozkwita. MaA�opolskie bazy noclegowe i szlaki gA?rskie zajmujA� bardzo wysokie miejsce” – powiedziaA� KapA�on. Aswierki, ktA?re wyrosnA� z nasion majA� byA� symbolem wykorzystania korzyA�ci pA�ynA�cych z czA�onkostwa w Unii Europejskiej.

Powiązane newsy

  • John Baker wygraA� IditarodJohn Baker wygraA� Iditarod Iditarod to najwiA�kszy i najbardziej prestiA?owy wyA�cig psich zaprzA�gA?w. W tegorocznej edycji braA�o udziaA� 63 maszerA?w. Najszybszy okazaA� siA� tym razem John Baker. ZwyciA�zcy udaA�o siA� teA? poprawiA� aA? o 3 godziny rekord mierzA�cej 1150 mil trasy. Poprzedni najlepszy czas wynosiA� 8 dni 22 godziny i 46 […]
  • KsiA�A?ki, ktA?rych nie wydamy: Post-chouinardowe migawki MiA�o byA�o widzieA� w trakcie i po wizycie Yvona Chouinarda, A?e cokolwiek zamieszaA� w niektA?rych gA�owach. SA�siedzkie wpisy na rA?A?nych blogach i fejsach wskazujA�, A?e jego umiejA�tne balansowanie miA�dzy misjA� a praktykA� przedsiA�biorcy zyskaA�o wasz szacunek. YC wbrew swoim doradcom zdecydowaA� siA� na […]
  • Nietypowy rekord – z 11 metrA?w do dzieciA�cego basenuNietypowy rekord – z 11 metrA?w do dzieciA�cego basenu Trzeba przyznaA�, A?e skok z 11 metrA?w do wody jest juA? wyzwaniem dla wielu. Co zaA� dopiero jeA�li skakaA� mielibyA�my do dzieciA�cego basenu, w ktA?rym gA�A�bokoA�A� wynosi raptem 30,5 cm. To jednak nic dla pana Tylora nazywanego teA? Professor Splash, ktA?ry skokami do wody zajmuje siA� od 25 lat. Taki wA�aA�nie […]
  • Program Everestowego PrzeglA�du FilmowegoProgram Everestowego PrzeglA�du Filmowego 11 filmA?w, spotkania, prelekcje, ksiA�A?ka - wszystko miA�dzy 25-27 wrzeA�nia w kilkudziesiA�ciu polskich miastach. Ze znanych z poprzednich edycji filmowych 360 stopni - "Messner.Habeler.Everest". Z nieznanych "A�ycie za Everest", ekranizacja wydawanej przez nas ksiA�A?ki Jona Krakauera i NawaA�nica na EvereA�cie i […]
  • Ekspedycja WisA�a zakoA�czona pomyA�lnieEkspedycja WisA�a zakoA�czona pomyA�lnie Wczoraj o godzinie 11.00 po 15 dniach samotnej wyprawy podrA?A?nik Marek KamiA�ski dotarA� szczA�A�liwie do GdaA�ska. Na brzegu Wyspy Sobieszewskiej witaA�a go spora grupa gdaA�szczan, przyjaciA?A� i fanA?w Dopiero tam podrA?A?nik przyznaA�, A?e dawaA� sobie szanse bliskie zeru na przepA�yniA�cie. PowiedziaA� […]
  • Sac Actun i Dos Ojos na mapie WA�aA�nie otrzymaliA�myA� interesujA�ce mapyA� regionu Quintana Roo a w szczegA?lnoA�ci systemA?w jaskiA� Dos Ojos i Sac Actun. Rzut na obie jaskinie z gA?ry pokazuje bliskoA�A� obu systemA?w wzglA�dem siebie jak i obecne postA�py eksploracji Bogaertsa w 2000 r. i Starnasia 10 lat pA?A?niej. A�Mimo, A?e obie […]

Dodaj komentarz