> Travelery za 2010 przyznane

Travelery za 2010 przyznane

Marek KamiA�ski, Piotr Pustelnik, Anna Jackowska Grzegorz NiedA?wiedzki i Piotr Szrek,A�RafaA�a Nowak, Maciej MatuszyA�ski i Mariusz Szeiba to niektA?rzy z wyrA?A?nionych odkrywcA?w przez czytelnikA?w polskiej edycji „National Geographic” i „NG Traveler”. Nagroda Traveler przyznawana po raz piA�ty trafiA�a do rA�k laureatA?w 6 kwietnia.

Nazwisko Marka KamiA�skiego – zdaniem organizatorA?w -A�przewijaA�oA�siA� wielokrotnie podczas poprzednich gA�osowaA�. W tym roku wystA�powaA�o najczA�A�ciej i polski polarnik otrzymaA� nagrodA� Grand Prix. Kolos dla Piotra Pustelnik nie byA� po zdobyciu wszystkich oA�miotysiA�cznikA?w, czyli Korony HimalajA?w i KarakorumA�jedynA� tegorocznA� nagrodA�. Dla niego „Traveler” rA?wnieA? nie byA� niespodziankA�. Anna Jackowska zostaA�a wyrA?A?niona w kategorii PodrA?A? Roku za przemierzenie BaA�kanA?w motocyklem.A�Za Naukowe Odkrycie Roku uznano znalezienie skamieniaA�ych tropA?w najstarszego zwierzA�cia lA�dowego na A�wiecie. Dokonali tego polscy paleontolodzy a�� Grzegorz NiedA?wiedzki i Piotr Szrek.A�W kategorii SpoA�eczna Inicjatywa Roku czytelnicy docenili projekt „Trzecie Oko” powoA�any przez dr RafaA�a Nowaka, dr Macieja MatuszyA�skiego i Mariusza Szeiba. PoznaA�scy okuliA�ci A�A�czA� pasjA� podrA?A?niczA� z niesieniem pomocy potrzebujA�cym, dlatego wspA?lnie zaA�oA?yli MobilnA� KlinikA� MikrochirurgicznA�.A�W tym roku wyrA?A?niono takA?e PodrA?A?niczy Blog Roku. Tymi, ktA?rzy najlepiej przenieA�li swA� podrA?A? przez A�wiat realny do A�wiata wirtualnego sA� Adrian Krajewski i Piotr Marek. W ciA�gu trwajA�cej dwa miesiA�ce afrykaA�skiej wyprawy przebyli 15 tys. km. W Internecie opisywali kaA?dy etap podrA?A?y, poczA�wszy od zbierania funduszy, przez przejazd wschodnim wybrzeA?em Czarnego LA�du, aA? do powrotu do domu. Z ich relacjami moA?na zapoznaA� siA� poprzez blog www.odkairudokapsztadu.pl.

Nominowanym do tegorocznego Travelera byA� rA?wnieA? Krzysztof Starnawski za projekt 360 stopni.

Powiązane newsy

  • Starnawski 360 stopni: EGIPTStarnawski 360 stopni: EGIPT WA�aA�nie zostaA�a zakoA�czona egipska czA�A�A� projektu a�zStarnawski 360stopnia�? polegajA�ca na przeprowadzeniu testA?w podwA?jnego rebreathera HammerHead. Po serii nurkowaA� w czasie siedmiu dni treningowych Krzysiek osiA�gnA�A� ostatecznie gA�A�bokoA�A� 222 metry z A�A�cznym czasem nurkowania 8h i 15 min. […]
  • Starnawski 360 stopni na BaA�tyku 3 wrakowe nurkowania na BaA�tyku wykonaA� Krzysztof Starnawski w ramach przygotowaA� do realizacji projektu Starnawski 360 stopni. TraA�owiec, Franken i jedna lokalizacja dostA�pnaA� zA� brzegu byA�y miejscami testowania konfiguracji podwA?jnego rebreathera, na ktA?rym Starnawski nurkuje od marca tego roku. […]
  • TVP 1 i a�zStarnawski 360 stopni”TVP 1 i a�zStarnawski 360 stopni” KrA?tka, ale i bardzo waA?na informacja dla naszego portalu jak i wszystkich zainteresowanych. Telewizja TVP 1 objA�A�a wA�aA�nie patronat nad projektem a�zStarnawski 360 stopni". Mamy nadziejA�, A?e wspA?A�praca okaA?e siA� dla wszystkich bardzo udana i owocna :).var […]
  • 6 Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic ZgA�oszenia moA?na nadsyA�aA� drogA� elektronicznA�, za poA�rednictwem serwisu Lumisfera od 1 czerwca do 31 sierpnia. Partnerem konkursu jest firma Panasonic. Uczestnicy Konkursu mogA� zgA�aszaA� zdjA�cia w nastA�pujA�cych kategoriach: Kategorie National Geographic Polska: KRAJOBRAZ, LUDZIE, […]
  • StarnaA� napiera we FrancjiStarnaA� napiera we Francji A�"Fejs" roi siA� ostatnio od polskich instruktorA?w nurkujA�cych we francuskich jaskiniach. Ostatnio doA�A�czyA� do nich Krzysztof Starnawski i juA? po kilku dniach przygotowaA� logistycznych i sprzA�towych zanurkowaA� na 192m w Goul du Pont. Z relacji Starnasia wynika, A?e kolejne zanurzenia planuje jeszcze […]
  • Starnawski zamierza poA�A�czyA� najdA�uA?sze jaskinie na A�wiecie Egipt, Czechy i Meksyk to miejsca, ktA?re wybraA� Krzysztof Starnawski, polski nurek jaskiniowy na realizacjA� trzech projektA?w badawczych o wspA?lnej nazwie a�zStarnawski 360 stopnia�?: nurkowania na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym w Morzu Czerwonym (200-240m); dalszego, siA�gajA�cego prawdopodobnie 190 m […]

Dodaj komentarz