> AswiA�teczne drzewko a�� sztuczne czy A?ywe?

Przystrojona choinka w czasie A�wiA�t BoA?ego Narodzenia to zwyczaj, ktA?ry zdecydowanie chcemy kultywowaA�. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Groupon dotyczA�cego przedA�wiA�tecznej gorA�czki w Polsce i na A�wiecie. 55,7% pytanych chce mieA� A?ywA� choinkA�, 26,8% zadowala siA� sztucznA�, a 73,5% ogA?lnie opowiada siA� z dekorowaniem caA�ego domu. KtA?ry rodzaj choinki wybraA�, aby byA� zadowolonym przez caA�y okres A�wiA�t?

A�ywa choinka

PachnA�ce drzewko A�wiA�teczne to swoista kwintesencja A�wiA�t BoA?ego Narodzenia. A takie doznania sA� moA?liwe tylko w przypadku A?ywej choinki. Tworzy ona niesamowitA� atmosferA� w caA�ym domu. PiA�kny zapach A?ywicy, naturalna kolorystyka igieA�, nieregularny ksztaA�t – to wszystko sprawia, A?e czujemy klimat A�wiA�t.

Niestety A?ywa choinka w domu to rA?wnieA? wiA�cej sprzA�tania, poniewaA? drzewko gubi igA�y, ktA?re ciA�gle trzeba odkurzaA�.

Nie bez znaczenia jest rA?wnieA? jednorazowy zakup, ktA?ry najczA�A�ciej na poczA�tku stycznia zostaje wyrzucony do A�mieci. Ceny najtaA�szych drzewek wahajA� siA� od ok. 40 zA� do nawet ponad 200 zA� w zaleA?noA�ci od gatunku i wielkoA�ci. NajtaA�sze sA� A�wierki pospolite, ceny najmniejszych zaczynajA� siA� od 40 zA�. Zdecydowanie droA?sze sA� jodA�y kaukaskie, ktA?rych koszt to ok. 80 zA� za drzewko o wysokoA�ci 110 cm.

JeA�li zaleA?y nam na intensywnym zapachu, powinniA�my zdecydowaA� siA� na A�wierk. JeA�li chcemy, A?eby drzewko dA�uA?ej zachowaA�o estetyczny wyglA�d i nie gubiA�o aA? tylu igieA�, odpowiednim wyborem bA�dzie jodA�a kaukaska.

Sztuczna choinka

NiewA�tpliwA� korzyA�ciA� wynikajA�cA� z posiadania sztucznej choinki sA� mniejsze coroczne koszty zwiA�zane z przygotowaniem A�wiA�t. Zakup sztucznej choinki to jednorazowy wydatek, ktA?rego nie ponosimy w kolejnych latach. ChoinkA� zwyczajnie pakujemy do worka i wstawiamy np. do szafy, w ktA?rej czeka do nastA�pnych A�wiA�t.

Sztuczna choinka to takA?e mniej sprzA�tania. W przeciwieA�stwie do A�wierku czy jodA�y sztuczne drzewko gubi zdecydowanie mniej igieA�. Tylko okazjonalnie zdarza siA�, A?e jakieA� plastikowe igieA�ki odczepiA� siA� od konstrukcji i spadnA� pod choinkA�.

W marketach jest ogromny wybA?r sztucznych choinek. WA�rA?d nich sA� rA?wnieA? egzemplarze dostA�pne z przybraniem. Takie choinki wystarczy rozpakowaA� z kartonu i ustawiA� w odpowiednim miejscu. To szczegA?lnie przydatne wtedy, jeA�li nie zaleA?y nam na samodzielnym ozdabianiu drzewka, a jedynie podtrzymaniu tradycji posiadania A�wiA�tecznej choinki w domu.

Koszt sztucznego drzewka o wysokoA�ci 120 cm zaczyna siA� ok. 70 zA� i wzrasta wraz z wielkoA�ciA� choinki oraz rodzajem uA?ytych materiaA�A?w.

Dodaj komentarz