> Starnawski i dA�ugo dA�ugo nic

Starnawski i dA�ugo dA�ugo nic

Zdajemy sobie sprawA�, A?e ocena rekordA?w nurkowych moA?e podlegaA� ambiwalentnemu co najmniej przyjA�ciu, kursowe 100 metrA?w w Blue Hole ma siA� nijak do dna HaA�czy, to jednak konsekwencja z jakA� Krzysztof Starnawski uczestniczy w ich stanowieniu musi budziA� niekA�amany podziw. Wczorajsza aktualizacja tabeli rekordA?w w nurkowaniu jaskiniowymA�uA�wiadomiA�a nam, A?e w ostatnich 3 latach Krzysztof Starnawski wykonaA� prawie poA�owA� A�wiatowych nurkowaA� jaskiniowych na gA�A�bokoA�A� przekraczajA�cA� 100 m i 6 razy na 9 zszedA� poniA?ej 200 m.

Podziw budzi rA?wnieA? zasiA�g zainteresowaA� polskiego nurka, od Meksyku, Krzysztof Starnawskiprzez Czechy aA? po tegorocznA� AlbaniA�. Bliskie w tabelach Starnawskiego nazwisko XavieraA�Meniscusa, ktA?ry z duA?A� determinacjA�, choA� zdecydowanie mniejszA� czA�stotliwoA�ciA� przekracza jaskiniowe 100 m A�A�czone jest z eksploracjami wyA�A�cznie na terenie Francji. Drugi z wciA�A? aktywnych weteranA?w nurkowania jaskiniowego WA�och Luigi Casati porusza siA� co prawda zarA?wno na BaA�kanach, Francji jak i rodzimych WA�oszech, to jednak A�po raz ostatni zszedA� na gA�A�bokoA�A� poniA?ej 200 m w 2010 r. Starnawski, Meniscus, Casati a takA?e wschodzA�cy na firnamencie gA�A�bokich nurkowaA� jaskiniowych Adam Pawlik naleA?A� do tego samego pokolenia nurkA?w urodzonych w drugiej poA�owie lat 60. Nestor tej dyscypliny Sheck Exley jak pamiA�tamy zginA�A� w wieku 45 lat. Wszyscy powyA?ej wymienieni, a Casati z duA?ym okA�adem, na szczA�A�cie tA� granicA� wiekowA� bezpiecznie przebyli.

JednA� z ciekawostek na mapie najgA�A�bszych nurkowaA� jaskiniowych byA�y eksploaracje gA�A�bokich zalanych jaskiA� w Australii, ktA?re nam na zawsze bA�dA� kojarzyA� siA� z osobA� Agnieszki MilA?wki. Ekipa Wet mules w 2014 r. pogA�A�biA�a A?rA?dliskoA�Pearse River do 217 m. EksploaracjA� te nie doczekaA�y siA� jednak kontynuacji. To i pozostaA�e w tabeli gA�A�bokie nurkowania jaskiniowe wykonywane sA� dzisiaj wyA�A�cznie na obiegu zamkniA�tym. Co prawda pierwszym czA�owiekiem, ktA?ry przekroczyA� 200 m na obiegu zamkniA�tym byA� Dave Shaw w 2003 r. to jednak wA�aA�nie Krzysztof Starnawski uczyniA� rebreather narzA�dziem do pokonywania tej bariery w sposA?b bezpieczny i konsekwentny. Do historii moA?na zapisaA� nurkowanie Nuno Gomesa w Boesmansgat na 282 m. Tak gA�A�bokie zejA�cie na obiegu otwartym w jaskini juA? siA� nie wydarzy.

Czy rekordy nurkowania jaskiniowego przekA�adajA� siA� na wyniki na wodach otwartych? Liczby wskazujA�, A?e nie jest to reguA�A�. Co prawda nazwisko Krzysztofa Starnawskiego pojawia siA� w pierwszej 30 aA? 10 razy, to jednak rekordy bite sA� caA�y czas na obiegu otwartym z potA�A?nymi, liczA�cymi kilkudziesiA�ciu nurkA?w zespoA�ami wsparcia. Argumentem dla tej tezy sA� nie tylko stare nurkowania Gomesa czy Bennetta, ale przede wszystkim nowy rekord A�wiata Ahmeda Gabra. To, co zdawaA�oby siA� przeczyA� tej tezie jest przytA�aczajA�ca wprost obecnoA�A� obiegu zamkniA�tego jako platformy do zejA�cia czA�owieka na gA�A�bokoA�A� przekraczajA�cA� 200 m. 2/3 nurkowaA� od 2010 r. na takA� lub wiA�kszA� gA�A�bokoA�A� byA�a wykonana przy uA?yciu rebreathera.

Quo vadis Krzysztof? DokA�d zmierza nurkowanie? KwestiA� czasu jest naszym zdaniem pobicie rekordu A�wiata w nurkowaniu jaskiniowym przez Krzysztofa Starnawskiego, czyli przekroczenie 282 m. Od rekordu Nuno Gomesa z 1996 r. dzieli go zaledwie 4 m. Czy Hranicka Propast bA�dzie tego A�wiadkiem? ByA� moA?e. Czy wA?wczas Krzysztof Starnawski zostanie najgA�A�biej nurkujA�cym nurkiemA�jaskiniowym a Hranicka Propast najgA�A�bszA� zalanA� jaskiniA� A�wiata? Mamy takA� nadziejA�. GA�A�bokie nurkowania jaskiniowe od zawsze byA�y zwiA�zane z poszukiwaniem tej najgA�A�bszej. JeA�li chodzi o rekord A�wiata w nurkowaniu sportowym to obieg otwarty caA�y czas pozostanie na gA?rze tabeli. Opory oddechowe i zawodnoA�A� elektroniki rebreatherA?w nie predystynujA� obiegu zamkniA�tego do przekroczenia granicy 300 a jeA�li mA?wimy o rekordach to 350 m. Jest to A�miaA�y wniosek. Czas pokaA?e, jak bardzo siA� myliliA�my.

30 ostatnich nurkowaA� jaskiniowych na A�wiecie poniA?ej 100 m

no. depth (m) year diver location/country
3 278 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
23 226 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
70 170 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
72 165 2016 Krzysztof Starnawski Sabak Ha/Mexico
149 114 2016 Krzysztof Starnawski The Pit/Mexico
157 111 2016 Luigi Casati Oliero/Italy
6 265 2015 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
9 262 2015 Xavier Meniscus Font dEstramar/France
18 239.2 2015 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
41 201 2015 Adam Pawlik Viroit/Albania
78 157 2015 Michal Rachwalski Kopalnia Podgorze/Poland
87 150 2015 Adam Pawlik Viroit/Albania
109 133.9 2015 Pedro Santos, Armando Ribeiro Olhos de Agua de Alviela/Portugal
110 133 2015 Luigi Casati Oliero/Italy
114 130.2 2015 Adam Pawlik Kowary, Poland
151 113 2015 Krzysztof Starnawski Blue Abyss/Mexico
162 110 2015 Krzysztof Starnawski Cetina/Croatia
171 106 2015 Krzysztof Starnawski Blue Abyss/Mexico
184 101 2015 Adam Pawlik Viroit/Albania
10 253 2014 Jordi Yherla, Daniel Arceniaga, Delfi Roda, Carlos Gasio, Mikel Zabaleta Font dEstramar/France
17 240 2014 Xavier Meniscus Goul de la Tannerie/France
30 217 2014 Craig Challen, Richard Harris Pearse River Resurgence/New Zealand
32 215 2014 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
34 210 2014 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
44 195 2014 Xavier Meniscus Saint Sauveur/France
47 193 2014 Krzysztof Starnawski Elefante Bianco/Italy
49 192 2014 Xavier Meniscus Goul de Pont/France
54 186 2014 Vincent Ferrand Fontaine de Lussac/France
63 180 2014 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
69 170 2014 Craig Challen, Dave Hurst Pearse Resurgence/New Zealand

30 ostatnich nurkowaA� poniA?ej 200 m

depth (m) year diver country of origin location/country type of diving circuit
8 278 2016 Krzysztof Starnawski Poland Viroit/Albania cave closed
42 226 2016 Krzysztof Starnawski Poland Viroit/Albania cave closed
13 265 2015 Krzysztof Starnawski Poland Hranicka Propast/Czech Republic cave closed
17 262 2015 Xavier Meniscus France Font dEstramar/France cave closed
33 239.2 2015 Krzysztof Starnawski Albania Viroit cave closed/habitat
79 201 2015 Christina Dimitrova Bulgaria Red Sea/Egypt open water open
80 201 2015 Adam Pawlik Poland Viroit/Albania cave closed
1 332.35 2014 Ahmed Gabr Egypt Red Sea/Egypt open water open
4 290 2014 Will Goodman United Kingdom Flores Sea open water closed
20 253 2014 Jordi Yherla, Daniel Arceniaga, Delfi Roda, Carlos Gasio, Mikel Zabaleta Spain Font dEstramar/France cave closed
21 253 2014 Michele Gerachi Italy Mediterranean Sea/Italy open water open
29 240 2014 Xavier Meniscus France Goul de la Tannerie/France cave closed
43 225 2014 Will Goodman United Kingdom Flores Sea/Indonesia open water closed
57 217 2014 Craig Challen, Richard Harris New Zealand Pearse River Resurgence/New Zealand cave closed
60 215 2014 Krzysztof Starnawski Poland Hranicka Propast/Czech Republic cave closed
69 210 2014 Krzysztof Starnawski Poland Hranicka Propast/Czech Republic cave closed
24 248 2013 Xavier Meniscus France Font dEstramar/France cave closed
26 243 2012 Dariusz Wilamowski Poland Garda/Italy lake open
40 227 2012 Xavier Meniscus France Port Miou/France cave closed
45 223 2012 Krzysztof Starnawski Poland Hranicka Propast/Czech Republic cave closed
49 221 2012 Craig Challen New Zealand Pearse River Resurgence/New Zealand cave closed
58 217 2012 Krzysztof Starnawski Poland Hranicka Propast/Czech Republic cave closed
61 212.2 2012 Michele Geraci Italy Mediterranean Sea/Italy open water open
73 207 2012 Richard Harris New Zealand Pearse River Resurgence/New Zealand cave closed
82 200 2012 Craig Challen, Dave Bardi, Sandrine Varin New Zealand Derwent/Australia wreck closed
5 283 2011 Krzysztof Starnawski Poland Red Sea/Egypt open water closed
46 222 2011 Krzysztof Starnawski Poland Red Sea/Egypt open water closed
51 220 2011 Dariusz Wilamowski Poland Red Sea/Egypt open water open
83 200 2011 Dariusz Wilamowski Poland Red Sea/Egypt open water open
14 264 2010 Dariusz Wilamowski Poland Garda/Italy lake open

Na zakoA�czenie naszych przygA?d z tabelA� publikujemy zejA�cia Casatiego i Starnawskiego na gA�A�bokoA�ci poniA?ej 100 m w jaskiniach. OczywiA�cie lista moA?e zawieraA� bA�A�dy, zawiera teA? celowo zejA�cia przygotowawcze do gA�A�bokich nurkowaA�, ktA?re pokazuje czas i rozpiA�toA�ci gA�A�bokoA�ci w powaA?nych eksploracjach.

Nurkowania jaskiniowe Luigi CasatiegoA�poniA?ej 100 m

no depth (m) year name location
33 212 2010 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
34 212 2008 Luigi Casati Sorgento del Gorgazzo/Italy
39 205 2007 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
40 203 2010 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
53 190 2009 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
54 186 2004 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
59 183 2010 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
67 180 2004 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
70 175 2007 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
75 170 2008 Luigi Casati Sorgento del Gorgazzo/Italy
78 165 2012 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
80 163 2007 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
81 162 2003 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
82 160 2001 Luigi Casati Divje Jezero/Slovenia
84 159 2009 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
85 157 2008 Luigi Casati Sorgento del Gorgazzo/Italy
88 155 2006 Luigi Casati Sinjac/Croatia
91 154 2010 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
92 154 2008 Luigi Casati Kupa/Croatia
102 145 2001 Luigi Casati Divje Jezero/Slovenia
112 138 2005 Luigi Casati Grava di San Giovanni/Italy
113 138 2004 Luigi Casati Grava di San Giovanni/Italy
116 137 2010 Luigi Casati Sorgente la Foce/Italy
117 136 2012 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
118 136 2009 Luigi Casati Matka Vrelo/Macedonia
120 135 2010 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
121 135 2008 Luigi Casati Kupa/Croatia
122 135 1996 Luigi Casati Source du Diable/France
125 134 2010 Luigi Casati Grotte de Motiers/Switzerland
127 133 2015 Luigi Casati Oliero/Italy
130 132 2003 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
134 130 2011 Luigi Casati Sorgente dei Fontanazzi/Italy
135 130 2006 Luigi Casati Sinjac/Croatia
136 130 Luigi Casati Oliero/Italy
139 128 2004 Luigi Casati Grava di San Giovanni/Italy
147 125 2008 Luigi Casati Grotte de Motiers/Switzerland
148 125 Luigi Casati Sorgente Pollaccia/Italy
151 124 2010 Luigi Casati Vouliagmeni/Greece
154 123 2007 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
162 120 2003 Luigi Casati Sorgente del Mulino/Italy
163 120 1989 Luigi Casati Fontaine de Vaucluse/France
173 117 2001 Luigi Casati Sorgente del Mulino/Italy
176 115 2011 Luigi Casati Sorgente dei Fontanazzi/Italy
178 115 2003 Luigi Casati Sorgente del Mulino/Italy
179 115 1996 Luigi Casati Source du Diable/France
180 115 Luigi Casati Vouliagmeni/Greece
185 113 2002 Luigi Casati Sorgente del Mulino/Italy
190 111 2016 Luigi Casati Oliero/Italy
199 109 2010 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
200 109 2004 Luigi Casati Cetina/Croatia
202 109 2004 Luigi Casati Cetina/Croatia
208 107 2008 Luigi Casati Grotte de Motiers/Switzerland
209 107 2003 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
216 105 2004 Luigi Casati Elefante Bianco/Italy
217 105 1995 Luigi Casati Sorgente del Mulino/Italy
222 104 2007 Luigi Casati Majerovo Vrelo/Croatia
224 103 2007 Luigi Casati Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo)/Croatia
227 102 2012 Luigi Casati Buca della Renara/Italy
230 101 2005 Luigi Casati Grava di San Giovanni/Italy
235 100 1992 Luigi Casati Sorgento del Gorgazzo/Italy

Nurkowania jaskiniowe Krzysztofa Starnawskiego poniA?ej 100 m

no depth (m) year name location
3 278 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
6 265 2015 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
18 239.2 2015 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
23 226 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
24 223 2012 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
31 217 2012 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
32 215 2014 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
35 210 2014 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
45 196 2012 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
49 193 2014 Krzysztof Starnawski Elefante Bianco/Italy
50 192 2013 Krzysztof Starnawski Goul du Pont/France
63 181 2000 Krzysztof Starnawski Hranicka Propast/Czech Republic
66 180 2014 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
74 170 2016 Krzysztof Starnawski Viroit/Albania
77 165 2016 Krzysztof Starnawski Sabak Ha/Mexico
98 150 2014 Krzysztof Starnawski Elefante Bianco/Italy
124 134 2013 Krzysztof Starnawski Goul de Pont/France
153 123 2013 Krzysztof Starnawski Saint-Sauveur/France
181 114 2016 Krzysztof Starnawski The Pit/Mexico
183 113 2015 Krzysztof Starnawski Blue Abyss/Mexico
184 113 2013 Krzysztof Starnawski The Pit/Mexico
195 110 2015 Krzysztof Starnawski Cetina/Croatia
211 106 2015 Krzysztof Starnawski Blue Abyss/Mexico
229 101 2013 Krzysztof Starnawski Goul Tennerie/France

 

Powiązane newsy

 • No to siA� dzieje 2 – Sheck Exley Przyjdzie ten dzieA�, no i przyszedA�. Autobiografa Shecka Exleya w Polsce w ksiA�garniach. AA? trudno uwierzyA� Sheck Exley nawet nam, ktA?rzy tA� premierA� przygotowujemy. Nie mam na razie materiaA�u wideo, szkoda jeA�li ktoA� widziaA� Exleya na wideo proszA� natychmiast daA� znaA�, ale mamy ksiA�A?kA�. I […]
 • Film „Kon-Tiki. TratwA� przez Pacyfik” zapoznaj siA� z ciekawymi recenzjami ZebraliA�my dla was w jednym miejscu miejscu recenzje filmu dokumentujA�cego jednA� z najwiA�kszych wypraw XX wieku. Ich autorami sA�: Adam RobiA�ski "A�ycie Warszawy", Jakub DemiaA�czuk "Dziennik Gazeta Prawna", RafaA� AswiA�tek "Rzeczpospolita", Lech Kurpiewski "Newsweek. Polska", Bohdan PA�kacki "Gazeta […]
 • Pierwszy podwA?jny backflip na wA?zku inwalidzkimPierwszy podwA?jny backflip na wA?zku inwalidzkim Aaron a�?Wheelza�? Fotheringham po raz kolejny udowodniA�, A?e nie ma dla niego rzeczy niemoA?liwych. Niedawno udaA�o mu siA� wykrA�ciA� podwA?jnego backflipa i nie byA�o by w tym nic dziwnego gdyby nie to, A?e chA�opak jest sparaliA?owany i porusza siA� na wA?zku inwalidzkim. Wyczyn ten wymagaA� od niego naprawdA� […]
 • Co dalej z polskim himalaizmem zimowym?Co dalej z polskim himalaizmem zimowym? OminA�A�a nas narodowa burza zwiA�zana ze A�mierciA� Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego. MieliA�my nadziejA�, pewnie jak wszyscy, A?e ambitna inicjatywa Artura Hajzera po latach jego nieobecnoA�ci w gA?rach wysokich, obA�dzie siA� bez ofiar. Nadzieja moA?na powiedzieA�, grubymi niA�mi szyta, bo gdyby gA?ry […]
 • „Bryza” zatopiona zgodnie z planem„Bryza” zatopiona zgodnie z planem TA�umy widzA?w przyglA�daA�y siA� dziA� operacji zatopienia kutra "Bryza". Jednostka, ktA?ra ma staA� siA� atrakcjA� dla pA�etwonurkA?w, spoczA�A�a na dnie morza 200 metrA?w od wybrzeA?a Helu na gA�A�bokoA�ci 25 m. Po przyholowaniu na miejsce statek "uwiA�zano" za pomocA� kilku kotwic, ktA?re miaA�y pomA?c w […]
 • Do raportuDo raportu Wpierw w kwietniu zaczA�A�a CzerwiA�ska: a�zNie chciaA�abym dziaA�aA� na wyprawach, podczas ktA?rych ludzie nie dbajA� o siebiea�? i dodaA�a a�zZabrakA�o tlenu i koleA?eA�stwaa�?. PA?A?niej Jacek Teler: a�zNa podstawie przebiegu pierwszego (nieudanego) ataku szczytowego nasuwa siA� pytanie, czy aby na pewno […]
 1. Kamil:

  Powiem tak wiele nowych nurkowań pojawiło by się z ręki Dariusza Wilamowskiego jednak bardzo mocno ograniczają go kwestie finansowe. Spędziłem z nim kilka miesięcy i wiem że jest to typ człowieka samotnika z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Gdyby tylko znaleźli się sponsorzy to zapewniam że w przeciągu roku byśmy mieli Polaka z głębokością 300+ z resztą sam Dariusz miał taki pomysł ale z powodów finansowych musiał zrezygnować.

 2. Anonim:

  Wymienianie pana P. obok Starnawskiego, Meniscusa czy Casatiego jako wschodzacej prawie ze gwiazdy to przesada. Czlowiek ktory ma 3 lata doswiadczenia na CCR i od 2 lat nurkuje w jaskiniach, udalo mu sie zrobic kilka glebszych zanurzen, jesli w ogole, bo dowodow na to nikt nigdy zadnych nie widzial. Granice 45 lat bezpiecznie przekroczyl, bo zaczal gleboko nurkowac duzo pozniej, ot cala tajemnica.

Dodaj komentarz