> Starnawski 360 stopni na BaA�tyku

Starnawski 360 stopni na BaA�tyku

3 wrakowe nurkowania na BaA�tyku wykonaA� Krzysztof Starnawski w ramach przygotowaA� do realizacji projektu Starnawski 360 stopni. TraA�owiec, Franken i jedna lokalizacja dostA�pnaA� zA� brzegu byA�y miejscami testowania konfiguracji podwA?jnego rebreathera, na ktA?rym Starnawski nurkuje od marca tego roku. a�?MA?wimy o gA�A�bokoA�ciach do 75 m, bo na tyle praktycznie BaA�tyk pozwalaa�? a�� mA?wi Krzysztof Starnawski. Celem byA�o przeA�wiczenie procedur awaryjnych, doskonalenie a�zprzepiA�ciaa�? na drugi obieg na wiA�kszej gA�A�bokoA�ci i sprawdzenie uA�oA?enia sprzA�tua�?.

Jak mA?wi Starnawski najwiA�kszym problemem sA� opory oddechowe przy uA?ywaniu drugiego, bailoutowegoA� rebreathera. a�?Tego do koA�ca nie da siA� uniknA�A�, jedynym miejscem, gdzie jestem w stanie umieA�ciA� drugie przeciwpA�uca to plecy i na pewno opory w zwiA�zku z tym bA�dA� wiA�ksze, praw fizyki nie przeskoczymy, ale wiem juA? po nurkowaniach w BaA�tyku, A?e mogA� inaczej rozA�oA?yA� sprzA�t i zminimalizowaA� ograniczenia w przepA�ywie mieszankia�? a�� twierdzi Starnawski. Zmiany wymaga rA?wnieA? jacket, ktA?ry na potrzeby projektu bA�dzie musiaA� byA� uszyty od nowa. Musi on byA� o prawie 20 cm szerszy a takich nie ma na rynku i trzeba szyA� samemu. WiA�kszoA�A� prac i przerA?bek wykonuje firma Eques ktA?ra wspiera Starnasia juA? od wielu lat. a�?Nie ufam teA? do koA�ca elektronice. Jej szczelnoA�ci wodnej nic raczej nie zagraA?a, wzmocnione szybki powinny wytrzymaA� spokojnie 300 m. PowaA?niejszym problemem jest przepA�yw gazu z rebreathera do handsetA?w. Przy nurkowaniach do 100 metrow to nie jest powaA?ny problem ale gA�A�biej podwyA?szone ciA�nienie moA?e uszkodziA� wyA�wietlacze a to juA? jest powaA?na awaria.A� Egzemplarze, ktA?rych uA?ywa Krzysztof Starnawski byA�y sprA�A?ane w komorze do 150 m, ale nikt nie testowaA� ich na bardzo duA?ych gA�A�bokoA�ciach w pracy. Wadliwie dziaA�ajA�cy handset moA?e byA� przyczynA� powaA?nych problemA?w, czego doA�wiadczyA� Don Shirley, bohater wydanego przez nas a�?Mrokua�? Phillipa Fincha, ktA?ry zalewajA�c handset swojego rebreathera olejem zostawiA�A� pA�cherzyk powietrza wewnA�trz obudowy. Na gA�A�bokoA�ci 250 m konsola implodowaA�a, a Shirley byA� zmuszony rA�cznie sterowaA� poziomem tlenu w mieszance oddechowej korzystajA�c ze wskazaA� drugiego, ocalaA�ego, handsetu.

Skuteczna eksploracja przy uA?yciu podwA?jnego obiegu zamkniA�tego jest skomplikowana. Isler i Hasenmayer w latach 80. testowali rozwiA�zania oparte na poA�A�czonych rebreatherach, ale jedynie ten drugi posA�ugiwaA� siA� w peA�ni zamkniA�tA� konstrukcjA� STR 80 przy mapowaniu jaskiA� francuskich. a�?Musimy sobie zdaA� sprawA�, A?e dodatkowy rebreather jest organizmem, ktA?ry caA�y czas musimy a�zutrzymywaA� przy A?yciua�? a�� rebreather, mimo A?e go nie uzywamy musi byA� w peA�ni wypeA�niony mieszanina oddechowa o akceptowalnym ppO2 i absorbencie gotowym do pracy czyli musi byA� co najmniej wilgotny a najlepiej wilgotny i ciepA�y. Przy wynurzaniu i zanurzaniu siA� jest to nielada wyzwanie. Dlatego, jak sA�dzA�, niewielu nurkA?w poszA�o w A�lady Niemcaa�?. Jednak przy uA?yciu tradycyjnego twinsetu eksploracja jakini a�zThe Pita�?, jaskini w Meksyku, ktA?ra ma otworzyA� Starnawskiemu drogA� do poA�A�czenia 2 systemA?w jaskiniowych Dos Ojos i Sac Actun (trzecia i druga najdA�uA?sza jaskina na A�wiecie), byA�aby niezwykle mozolnym zadaniem. Jedno nurkowanie Starnawskiego kosztowaA�oby wiele dni pracy duA?ego zespoA�u wsparcia, w tym wsparcia na gA�A�bokoA�ci 100 i wiA�cej metrA?w i kilkudziesiA�ciu stagea��y. a�?Trudno siA� dziwiA�, A?e podwA?jny rebreather jest dla mnie naturalnym wyborema�? a�� oA�wiadczyA� polski nurek.

21 wrzeA�nia Krzysztof Starnawski odlatuje do Egiptu, gdzie zamierza przetestowaA� sprzA�t na gA�A�bokoA�ciach 200 i wiA�cej metrA?w.

Powiązane newsy

  • Starnawski zamierza poA�A�czyA� najdA�uA?sze jaskinie na A�wiecie Egipt, Czechy i Meksyk to miejsca, ktA?re wybraA� Krzysztof Starnawski, polski nurek jaskiniowy na realizacjA� trzech projektA?w badawczych o wspA?lnej nazwie a�zStarnawski 360 stopnia�?: nurkowania na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym w Morzu Czerwonym (200-240m); dalszego, siA�gajA�cego prawdopodobnie 190 m […]
  • TVP 1 i a�zStarnawski 360 stopni”TVP 1 i a�zStarnawski 360 stopni” KrA?tka, ale i bardzo waA?na informacja dla naszego portalu jak i wszystkich zainteresowanych. Telewizja TVP 1 objA�A�a wA�aA�nie patronat nad projektem a�zStarnawski 360 stopni". Mamy nadziejA�, A?e wspA?A�praca okaA?e siA� dla wszystkich bardzo udana i owocna :).var […]
  • Starnawski 360 stopni: EGIPTStarnawski 360 stopni: EGIPT WA�aA�nie zostaA�a zakoA�czona egipska czA�A�A� projektu a�zStarnawski 360stopnia�? polegajA�ca na przeprowadzeniu testA?w podwA?jnego rebreathera HammerHead. Po serii nurkowaA� w czasie siedmiu dni treningowych Krzysiek osiA�gnA�A� ostatecznie gA�A�bokoA�A� 222 metry z A�A�cznym czasem nurkowania 8h i 15 min. […]
  • StarnaA� napiera we FrancjiStarnaA� napiera we Francji A�"Fejs" roi siA� ostatnio od polskich instruktorA?w nurkujA�cych we francuskich jaskiniach. Ostatnio doA�A�czyA� do nich Krzysztof Starnawski i juA? po kilku dniach przygotowaA� logistycznych i sprzA�towych zanurkowaA� na 192m w Goul du Pont. Z relacji Starnasia wynika, A?e kolejne zanurzenia planuje jeszcze […]
  • Starnawski trenuje w BaA�tyku Krzysztof Starnawski zakonczyA� wA�aA�nie prA?by nurkowania na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym w BaA�tyku. W ramach projektu Starnawski 360 stopni Krzysztof zanurkuje w Egipcie, Czechach i Meksyku. var […]
  • Travelery za 2010 przyznane Marek KamiA�ski, Piotr Pustelnik, Anna Jackowska Grzegorz NiedA?wiedzki i Piotr Szrek,A�RafaA�a Nowak, Maciej MatuszyA�ski i Mariusz Szeiba to niektA?rzy z wyrA?A?nionych odkrywcA?w przez czytelnikA?w polskiej edycji "National Geographic" i "NG Traveler". Nagroda Traveler przyznawana po raz piA�ty trafiA�a do rA�k […]
  1. Życzę powodzenia, ja dokładnie 21 sierpnia przyleciałem do Egiptu – o nurkowaniach na takiej głębokości to mogę pomarzyć, ale są tam do tego warunki 🙂 Trzymam kciuki!

Dodaj komentarz