> SA�owacy kupiA� Polskie Koleje Linowe?

SA�owacy kupiA� Polskie Koleje Linowe?

NajwiA�kszy podmiot dziaA�ajA�cy w dziedzinie turystyki na SA�owacji, Tatry Mountain Resorts (TMR), wykazaA� zainteresowanie oA�rodkami narciarskimi po polskiej stronie Tatr, a takA?e w czeskich Karkonoszach. TMR jest A?ywo zainteresowana rozwojem tych oA�rodkA?w.

SpA?A�ka Tatry Mountain Resorts szykujA� siA� do szeregu inwestycji w Tatrach. W ostatnich latach firma ta zwiA�kszyA�a pojemnoA�A� przewozowA� kolejek o ponad 10 000 osA?b/godz., iloA�A� naA�nieA?anych stokA?w powiA�kszyA�a siA� o ponad 100 %. Tylko przed ostatnim sezonem zimowym inwestycje wyniosA�y ponad 25 mln EURO.

SpA?A�ka jako wieloletni i odnoszA�cy sukcesy inwestor w oA�rodkach narciarskich na SA�owacji, ma powaA?ne plany dotyczA�ce rozwoju takA?e polskich oA�rodkA?w gA?rskich.A�TMR jest zainteresowana odkupieniem POLSKICH KOLEI LINOWYCH S.A. WA�aA�ciciel PKL, czyli Polskie Koleje PaA�stwowe potwierdziA� prywatyzacjA�, a obecnie czeka na wycenA� spA?A�ki PKL przez swoich doradcA?w. PKP nie ustaliA�y jeszcze sposobu sprzedaA?y Polskich Kolei Linowych.

SpA?A�ka TMR zakupem PKL po pA?A�nocnej stronie Tatr Wysokich planuje jak najlepiej wykorzystaA� synergie wynikajA�ce z funkcjonowania oA�rodkA?w turystycznych po obu stronach Tatr. a�z SpA?A�ka TMR juA? wysA�aA�a oficjalne pismo do PKL z informacjA�, A?e jest zainteresowana prywatyzacjA� Polskich Kolei Linowych. Podobnie jak w przypadku sA�owackich Tatr, jesteA�my gotowi rA?wnieA? zainwestowaA� po polskiej stronie Tatr duA?e A�rodki finansowe w celu poprawy infrastruktury i podniesienia jakoA�ci A�wiadczonych usA�uga�?, powiedziaA� Igor Rattaj, akcjonariusz TMR oraz PrzewodniczA�cy Rady Nadzorczej. Wszystko to oczywiA�cie z duA?ym naciskiem na ochronA� przyrody, poniewaA? TMR na SA�owacji dziaA�a takA?e w Parkach Narodowych i inwestuje oszczA�dnie, biorA�c pod uwagA� zrA?wnowaA?ony rozwA?j.

SpA?A�ka wykazaA�a zainteresowanie prowadzeniem takA?e oA�rodkA?w w czeskich Karkonoszach, zwA�aszcza oA�rodkA?w A�pindlerA?v MlA?n, Pec pod AsnieA?kA� i Harrachov.A�TMR interesuje siA� przede wszystkim aktywnym zarzA�dzaniem oA�rodkami i zwiA�zanA� z tym poprawA� jakoA�ci usA�ug oraz poszerzeniem oferty oA�rodkA?w narciarskich w Republice Czeskiej i w Polsce.

 

Powiązane newsy

  • PieniA�ska PA�tla Pod tA� nazwA� kryje siA� projekt sieci A�cieA?ek rowerowych,A�ktA?re poA�A�czA� atrakcje turystyczne Pienin: m.in. jezioro CzorsztyA�skie, spA�yw przeA�omem Dunajca i Czerwony Klasztor. Realizowany on bA�dzie z unijnych funduszy jako wspA?lny projekt gminy Czorsztyn i sA�owackich partnerA?w. Planowany koniec […]
  • 9 latek bije wspinaczkowe rekordy9 latek bije wspinaczkowe rekordy 9 letni Tito Traversa z WA�och po raz kolejny przesunA�A� poprzeczkA� moA?liwoA�ci wspinaczkowych do gA?ry. MA�odziutki wspinacz przeszedA� drogA� Makach Walou 7c+ w stylu OS! Dla przypomnienia Tito ma juA? na koncie kilka drA?g w stopniu 8a RP. Warto dodaA�, A?e Adam Ondra przeszedA� tA� samA� drogA� w wieku 10 […]
  • Paulina Ligocka nominowana w Plebiscycie na 10 Najlepszych Polskich SportowcA?w Jedna z najlepszych polskich freestyle'owych snowboardzistek zostaA�a nominowana w 75 Plebiscycie na 10 Najlepszych Polskich SportowcA?w PrzeglA�du Sportowego. BA�dA� oni walczyA� o statuetkA� ZA�otego Czempiona 2009. WA�rA?d nominowanych sA� miA�dzy innymi takie gwiazdy polskiego sportu jak: Agnieszka RadwaA�ska, […]
  • Niebezpiecznie na Elbrusie Z powodu ostatnich atakA?w terrorystycznych: zniszczenia kolejki linowej oraz znalezieniu i rozbrojeniu 3 bomb w lokalnych hotelach wA�adze zamknA�A�y caA�kowicie rejon Elbrusa dla narciarzy, wspinaczy i turystA?w. RA?wnieA? z powodu groA?A�cego niebezpieczeA�stwa kolejnymi akcjami terrorystycznymi, zamkniA�te sA� […]
  • Regulamin konkursu a�zWeekend w Tatrach na skitourach z przewodnikiema�?Regulamin konkursu a�zWeekend w Tatrach na skitourach z przewodnikiema�?   Organizatorem konkursu a�zWeekend w Tatrach na skitourach z przewodnikiema�? sA� firmy: Mayfly Sp. z o.o., ul. Pasteura 4/6 m 54, 02-093 Warszawa oraz Piotr MA�doA�, ul. Za CieszyniankA� 1g/2, 34-500 Zakopane. Konkurs rozpocznie siA� w dniu 25 lutego 2010 i zakoA�czy w dniu 8 marca […]
  • W Cancun powstaje najwiA�ksze podwodne muzeum Podwodne muzeum zostanie umieszczone w National Park West Coast w pobliA?u wyspy Isla Mujeres w Cancun.A� Na dnie parku ma siA� znajdowaA� okoA�o 400 betonowych rzeA?b. Resort odwiedza ponad 700 tysiA�cy turystA?w rocznie. WA�adze Cancun liczA� na zwiA�kszenie ruchu turystycznego. Muzeum bA�dzie moA?na podziwiaA� […]

Dodaj komentarz