> Rozmowy 360 stopni: Dajcie im popA�ywaA�

Rozmowy 360 stopni: Dajcie im popA�ywaA�

O strategii zrA?wnowaA?onego rozwoju, o jedzeniu i konsumpcji, jakoA�ci naszych zakupA?w i wyborA?w bA�dziemy rozmawiaA� z wami 3 paA?dziernika w kawiarni Nowy WspaniaA�y Aswiat. W dyskusji oprA?cz was wezmA� udziaA� Adam Wajrak z Gazety Wyborczej, PrzemysA�aw Pohrybeniuk z Danone Polska, MaA�gorzata Szlendak z Nestle Polska, A�i Jakub BoA?ek z Krytyki Politycznej. TA�em dyskusji jest wydana przez nas ksiA�A?ka „Dajcie im popA�ywaA�” Yvona Chouinarda, ktA?rego obszerne fragmenty wystA�pieA� wraz z wypowiedziami z filmu „180 stopni na poA�udnie” bA�dziecie mogli zobaczyA� na spotkaniu w Krytyce Politycznej. Zapowiedziany udziaA� przedstawiciela LasA?w PaA�stwowych jest niestety niemoA?liwy ze wzglA�du na „kontekst imprezy” sugerujA�cy promocjA� ksiA�A?ki.

Dajcie im popA�ywaA� rozpocznie cykl spotkaA� Rozmowy 360 stopni, z ktA?rych nastA�pne uA�wietni naszA� premierA� „Helikoptera w ogniu”. A�W spotkaniu uczestniczyA� bA�dA� Abdulcadir Gabeire z Fundacji dla Somalii, Wojciech Jagielski z Gazety Wyborczej i RafaA� StaA�czyk z TVP. W trakcie trwania dyskusji bA�dziecie mogli zobaczyA� fragmenty rozmA?w z polskimi A�wiadkami operacji „Gothic Serpent” w 1993 r., a takA?e posA�uchaA� o kulisach realizacji filmu pod OliveraA�Stone’aA� we wspomnieniach polskiego operatora SA�awomira Idziaka. To wszystko na A?ywo we Wrzeniu A�wiata 17 paA?dziernika.

PoniA?ej znajdziecie tematy gorA�cej dyskusji, ktorej spodziewamy siA� 3 paA?dziernika. Zaczynamy o 19:00. Mamy nadziejA� na wasz liczny udziaA�.

1. 20-minutowa prezentacja wideo Yvona Chouinarda.
2. Filozofia dziaA�ania przedsiA�biorstwa. a�zOto gA�A?wne zasady filozofii Patagonii: gA�A�boki szacunek dla A�rodowiska naturalnego i silna motywacja do poszukiwania rozwiA�zaA� bieA?A�cego kryzysu ekologicznego; miA�oA�A� do dzikiej przyrody; zdrowa nieufnoA�A� w stosunku do autorytetA?w; zamiA�owanie do trudnych sportA?w wymagajA�cych systematycznej praktyki i mistrzowskiego opanowania; pogarda dla sportA?w motorowych w rodzaju jazdy na skuterach A�nieA?nych czy wodnych; sA�aboA�A� do absurdalnego, autodeprecjonujA�cego humoru; szacunek dla prawdziwej przygody (ktA?ra wedA�ug najlepszej definicji jest wyprawA�, z ktA?rej moA?na nie ujA�A� z A?yciem a�� a z ktA?rej z pewnoA�ciA� nie da siA� powrA?ciA� do domu jako ta sama osoba) i zamiA�owanie do prawdziwych przygA?d; przekonanie, A?e mniej znaczy wiA�cej (gdy chodzi zarA?wno o wzornictwo, jak i o konsumpcjA�).
CZY TO JEST MISJA, POD KTA�RA� KAA�DE Z PRZEDSIA?BIORSTW DZISIAJ OBECNYCH MOGA?OBY SIA? PODPISAA� OBIEMA RA?KOMA? JEAsLI NIE TO JAKI Z JEJ FRAGMENTA�W PAA?STWU NAJBARDZIEJ ODPOWIADA?
3. Ekologiczny koniec A�wiata. a�zJestem absolutnym pesymistA�, jeA�li chodzi o przyszA�oA�A� A�rodowiska naturalnego. Za mojego A?ycia obserwowaA�em wyA�A�cznie postA�pujA�cA� degradacjA� wszystkich procesA?w kluczowych dla utrzymania zdrowego A?ycia na naszej planeciea�?.
KTO Z PAA?STWA JEST OPTYMISTA� CO DO LOSA�W NASZEJ PLANETY?
4. Recepcja produkcji ekologicznej. a�zJedynym w zasadzie powodem, dla ktA?rego klient dokonuje zakupu naszego produktu, jest jego jakoA�A�. Marka i cena miaA�y znaczenie drugorzA�dne, a kwestie ochrony A�rodowiska miaA�y znaczenie zgoA�a marginalnea�?.
CZY W POLSCE MA TO ZNACZENIE?
5. Popyt konsumencki jako przyczyna wytwarzania produktA?w szkodliwych dla A�rodowiska? a�zWiA�kszoA�A� przedsiA�biorstw robi dla ochrony A�rodowiska tylko tyle, ile absolutnie musi. WynajmujA� adwokatA?w specjalizujA�cych siA� w tych kwestiach, by mieA� pewnoA�A�, A?e speA�niajA� obowiA�zujA�ce normy ochrony A�rodowiska, w ktA?rych opracowywaniu sami kiedyA� brali udziaA�. Co gorsza, nieustannie dA�A?A� do nowelizacji obowiA�zujA�cych praw, by robiA� jeszcze mniej. Zyski majA� najwyA?szy priorytet, a a�zpopyt konsumenckia�? jest podawany jako przyczyna wytwarzania produktA?w szkodliwych dla A�rodowiskaa�?.
a�zPIJ MLEKO! BA?DZIESZ WIELKIa�? a�zBA�DA? SOBA� PIJ PEPSIa�?. PODZIEL SIA? POSIA?KIEM a�� KUPUJESZ POMAGASZ. KUPOWANIE SPOKOJNEGO SUMIENIA?
6. Pokusa wzrostu. a�zW zasadzie nie ma tygodnia, A?ebyA�my nie otrzymali propozycji sprzedaA?y firmy, ale cel potencjalnych kupujA�cych jest zawsze taki sam. WidzA� niedowartoA�ciowanA� spA?A�kA�, ktA?ra w ich rA�kach mogA�aby szybko urosnA�A� i wejA�A� na gieA�dA�. Jako spA?A�ka notowana publicznie czy choA�by czA�A�ciowo naleA?A�ca do inwestora zewnA�trznego mielibyA�my znacznie ograniczone pole manewru i moA?liwoA�ci swobodnego dysponowania naszymi zyskami. WeszlibyA�my na samobA?jczA� A�cieA?kA� szybkiego wzrostu. Naszym celem jest pozostawienie wA�asnoA�ci firmy w rA�kach nielicznych osA?b prywatnych, abyA�my mogli koncentrowaA� siA� na tym, co jest celem naszej dziaA�alnoA�ci: czynieniu dobraa�?.
DANONE: BRING HEALTH THROUGH FOOD TO AS MANY PEOPLE AS POSSIBLE. NESTLE: GOOD FOOD, GOOD LIFE. PATAGONIA: BUILD THE BEST PRODUCT, CAUSE NO UNNECESSARY HARM, USE BUSINESS TO INSPIRE AND IMPLEMENT SOLUTIONS TO THE ENVIRONMENTAL CRISIS. CECHY WSPA�LNE, RA�A�NICE, PRZYCZYNY?
7. PrzedsiA�biorstwo jako wzA?r. a�zChciaA�em zbudowaA� w Patagonii model dziaA�ania, ktA?ry mA?gA�by posA�uA?yA� za wzA?r innym firmom poszukujA�cym moA?liwoA�ci dA�ugofalowego dziaA�ania z poszanowaniem A�rodowiska naturalnego, podobnie jak nasze haki i czekany staA�y siA� wzorcem dla innych producentA?w sprzA�tu wspinaczkowegoa�?.
CO BYAsCIE CHCIELI PRZEJA�A� OD PATAGONII JEAsLI MIELIBYAsCIE WYBRAA� JEDNA� RZECZ?

Powiązane newsy

  • Helikopter we Wrzeniu Aswiata Widzimy siA� we Wrzeniu Aswiata 17 paA?dziernika o 19:00. Kolejnym naszym goA�ciem bA�dzie ppA�kA�Krzysztof PrzepiA?rka, byA�y dowA?dca grupy szturmowej GROM-u, uczestnik operacji antyterrorystycznych na Haiti i BaA�kanach, ktA?ry na wstA�pie dyskusji o granicach interwencji miA�dzynarodowych opowie o kulisach […]
  • Starnawski w weekendowym TeleexpresieStarnawski w weekendowym Teleexpresie Krzysztof Starnawski pojawi siA� w weekendowym wydaniu Teleexpresu, w ktA?rym bA�dzie mA?wiA� o projekcie badawczym 'Starnawski 360 stopni'. Projekt skA�ada siA� z nurkowaA� w trzech miejscach na A�wiecie: w Egipcie, Czechach i Meksyku. Starnawski bA�dzie nurkowaA� na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym. W Dahab, w […]
  • SA�owacy inwestujA� w TatrzaA�skA� A?omnice W sezonie zimowym 2010/2011 najwiA�kszA� inwestycjA� na SA�owacji jest budowa 6-osobowej kolejki krzeseA�kowej firmy Doppelmayr w oA�rodku narciarskim TatrzaA�ska A?omnica w Wysokich Tatrach. Od nadchodzA�cego sezonu zimowego bA�dzie moA?na jeA?dziA� pod A?omnicA� - drugim najwyA?szym szczytem Tatr, po trasach […]
  • PrzeglA�d FilmA?w A�eglarskich „JachtFilm” PrzeglA�d FilmA?w A�eglarskich "JachtFilm" to prawdziwa gratka dla wszystkich sympatykA?w A?eglarstwa oraz miA�oA�nikA?w filmowego dokumentu. Impreza odbA�dzie siA� w warszawskim kinie "WisA�a" w dniach 19-20 listopada. A�W trakcie trwania przeglA�duA�bA�dzieA�moA?na zobaczyA� kilkanaA�cie dokumentalnych filmA?w […]
  • MiA�dzynarodowy Bieg na Elbrus W jakim czasie wedA�ug was moA?na wbiec na najwyA?szy szczyt Europy Elbrus (5642 m n.p.m.)? W poA�owie wrzeA�nia najlepsi alpiniA�ci z caA�ego A�wiata bA�dA� prA?bowali swoich siA� w miA�dzynarodowych zawodach biegowych. Zawody sA� bardzo trudne. Zadaniem zawodnikA?w jest dotrzeA� na szczyt w jak najkrA?tszym czasie. […]
  • Co na przeglA�dzie wspinaczkowym? Z okazji polskiej premiery "Eigeru" Jona Krakauera, autora "Wszystko za Everest" na pewno pokaA?emy "180 degrees South", "The beckoning silence", "King lines" i "The sends". Do potwierdzenia czeka kilka innych, stanowiA�cych gromadkA� dwunastu wspinaczkowych filmA?w z programu PrzeglA�du Wspinaczkowego 360 […]

Dodaj komentarz