> Rolki do freestylu a�� na czym skupiA� siA� przy wyborze?

Freestyle to jedna z dyscyplin wyrA?A?niona przez AswiatowA� Federacje SportA?w Wrotkarskich (w skrA?cie FIRS). Obok niej wyrA?A?niamy jeszcze jazdA� szybkA�, jazdA� figurowA�, jazdA� agresywnA� i wiele innych. ChociaA? freestyle jest jednA� z najmA�odszych dyscyplin rolkarskich, to w niedA�ugim czasie wyksztaA�ciA�o siA� wiele form tej jazdy, a najbardziej popularnA� okazuje siA� slalom. A�WybA?r odpowiednich rolek, zwA�aszcza dla osoby poczA�tkujA�cej, moA?e byA� niemaA�ym kA�opotem. Problem polega na doborze wA�aA�ciwych rolek, spoA�rA?d naprawdA� wielu dostA�pnych modeli. Przed zakupem, warto zapoznaA� siA� nieco z tym tematem.

3781204681_408b6c8b7d_o_2Po pierwsze: czym jest slalom?

Slalom staA� siA� w ostatnich latach tak bardzo popularny, A?e niektA?rzy zaczA�li uA?ywaA� tej nazwy wymiennie z freestylem. Trzeba jednak wiedzieA�, A?e posiada on dwie najbardziej znane odmiany: freestyle slalom i speed slalom. Pierwszy polega on na jeA?dzie pomiA�dzy niewielkimi, pod wzglA�dem wielkoA�ci, pachoA�kami. Jednak, jeA?eli ktokolwiek myA�li, A?e forma ta jest porA?wnywalna do slalomu w innych dyscyplinach sportowych, niestety bA�dziemy musieli rozwiaA� jego przypuszczenia. ChoA� owszem, podobieA�stwa sA� oczywiste, chociaA?by przejazd pomiA�dzy przeszkodami, ktA?re ustawione sA� w jednej linii, to jednak slalom freestyle jest czymA� wiA�cej; jest on poA�A�czeniem jazdy, gimnastyki, taA�ca, a nawet jak niektA?rzy twierdzA�; cyrkowych popisA?w. Podczas przejazdu po torze, zawodnik musi ominA�A� przeszkody wykorzystujA�c do tego specjalne triki, ktA?rych A�A�cznie jest ponad sto. SA� one podzielone ze wzglA�du na stopieA� trudnoA�ci ich wykonania. Podczas przejazdu liczy siA� pA�ynnoA�A�, iloA�A� i jakoA�A� wykonanych ewolucji, szybkoA�A�, a takA?e wzglA�dy artystyczne. Drugi slalom – speed, polega na jak najszybszym ominiA�ciu przeszkA?d, ale uwaga – na jednej nodze.

Po drugie: jaki typ?

WybierajA�c rolki, musisz zdecydowaA� siA� na najodpowiedniejszy typ. Polecane sA� przede wszystkim dwa rodzaje rolek. Co je odrA?A?nia? Przede wszystkim budowa buta. Rolki typu Hardboot, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzujA� siA� twardA�, plastikowA� skorupA� oraz miA�kko wyA�cielanym butem wewnA�trznym, tzw. linerem. Drugi typ butA?w charakteryzuje siA� skorupA�, ktA?ra wykonana jest z zaawansowanych materiaA�A?w, w peA�ni zintegrowana z butem zewnA�trznym. Zazwyczaj, osoby ktA?re rozpoczynajA� swojA� przygodA� z tym sportem, decydujA� siA� na taA�sze Hardboot. Jest to dobre rozwiA�zanie, poniewaA? moA?liwoA�ci droA?szych rolek i tak wykorzystywane sA� dopiero przez zaawansowanych rolkarzy. JeA?eli jednak na rolkach jeA?dzisz juA? jakiA� czas, czujesz siA� na nich pewnie, a ewolucje sA� dla Ciebie codziennoA�ciA�, wtedy z pewnoA�ciA� warto postawiA� na rolki bardziej specjalistyczne.

Po trzecie: jak to jest z tymi rozmiarami?

JeA?eli juA? zdecydujemy siA� na konkretny typ rolek, zostaje nam dobranie odpowiedniego rozmiaru. Nie naleA?y siA� spieszyA�, warto przymierzyA� wiele par, najlepiej w sklepie, gdzie oferowane sA� rolki nowe, nie rozbite. Nie mogA� uwieraA�, ale nie mogA� byA� teA? ani trochA� za duA?e. Warto wybraA� te rolki, ktA?re pasujA� „na styk”. WiA�kszoA�A� szyn w rolkach ma rozmiary 243, 231 oraz 219. Idealnie pasujA� one do rozmiarA?w od 40 wzwyA?. JeA?eli twoja stopa jest nieco mniejsza, koniecznie trzeba szukaA� szyn w mniejszym rozmiarze.

JeA�li ktoA� interesuje siA� tego rodzaju sportem i rozglA�da siA� za sprzA�tem do niego przeznaczonym, zapraszamy na stronA�: http://www.rolki.net.pl/rolki-freestyle/

Dodaj komentarz