> Przedmowa PawA�a PorA�by do „W pogoni za cieniem”

Przedmowa PawA�a PorA�by do „W pogoni za cieniem”

W lutym 1945 roku w pobliA?u Nowego Jorku dwa niszczyciele, USS Howard D. Crow i USS Koiner, zrzuciA�y bomby gA�A�binowe na kontakt sonarowy. Nikt wtedy nie wiedziaA�, A?e udaA�o im siA� zatopiA� niemiecki okrA�t podwodny. LeA?A�cy na 73 metrach gA�A�bokoA�ci wrak tego okrA�tu staA� siA� jednA� z najsA�ynniejszych zagadek nurkowego A�wiata, wyzwaniem dla amatorA?w pragnA�cych odkryA� jego historiA�. KtA?A? by mA?gA� przypuszczaA�, A?e mimo iA? w czasie wojny nie udaA�o mu siA� odegraA� roli, do jakiej zostaA� wyznaczony, pA?A� wieku pA?A?niej przyniA?sA� A�mierA� penetrujA�cym go amerykaA�skim pA�etwonurkom.

pobranea�zW pogoni za cieniema�? to wciA�gajA�ca opowieA�A� o ludziach pasjonujA�cych siA� odkrywaniem historii wrakA?w. ZarA?wno tych, ktA?rzy nurkujA�c na wraku, szukali wskazA?wek pozwalajA�cych je zidentyfikowaA�, jak i tych, ktA?rzy szperali w archiwach, jeA?dzili do A?yjA�cych jeszcze niemieckich marynarzy Kriegsmarine i pasjonatA?w historii. Autor wspomina rA?wnieA? o budzA�cych liczne kontrowersje amatorach-archeologach, ktA?rych ambicjA� jest posiadanie w domu kolekcji wyciA�gniA�tych z wrakA?w pamiA�tek, oraz opisuje wspA?A�zawodnictwo pomiA�dzy ludA?mi i zespoA�ami, kA�A?tnie i wojny, a takA?e A�wymyA�lne psikusy, A�jakie sobie nawzajem robili.

Robert Kurson opisuje nie tak dawne czasy, kiedy tworzyA�o siA� to, co wspA?A�czeA�nie nazywamy nurkowaniem technicznym. Pisze o ludziach, ktA?rych czA�sto tragiczny los przekuty zostaA� na obowiA�zujA�ce dziA� zasady bezpiecznego nurkowania. Historie te sA� dla nas tak ciekawe, poniewaA? owe nurkowania odbywaA�y siA� na podobnych gA�A�bokoA�ciach i w podobnych warunkach, w jakich nurkujemy w BaA�tyku. WA�rA?d wielu wspaniaA�ych wrakA?w mamy i zatopionego blisko Helu Ua��Boota. Wrak tego okrA�tu znajduje siA� niemal na tej samej gA�A�bokoA�ci co U-869, ktA?ry staA� siA� kanwA� opowieA�ci.

PaweA� PorA�ba (ur. 1970) a�� A�instruktor nurkowania trymiksowego i jaskiniowego, autor ksiA�A?ki a�zNurkowanie technicznea�?.

Powiązane newsy

  • Teologia ciaA�a ad vocem nagiej RadwaA�skiejTeologia ciaA�a ad vocem nagiej RadwaA�skiej Na tyle zaskoczyA�a nas wrzawa zwiA�zana z ukazaniem siA� specjalnego wydania magazynu ESPN, A?e aA? siA�gnA�liA�my do A?rA?deA� i sprawdziliA�my, co na ten temat sA�dzi wydawca The Body Issue, Jan PaweA� II i tradycja helleA�ska. ZestawiliA�my garA�A� cytatA?w i zdjA�A�, i doszliA�my do caA�kiem odmiennych […]
  • KsiA�A?ki, ktA?re czytamy: The warrior elite "The warrior elite: The Forging of SEAL Class 228" Dicka Coucha naleA?y w naszym A�wiecie do tzw. lektur pomocniczych. PrzykA�ad pierwszy z brzegu to "Wszystko za Everest" Jona Krakauera, po ktA?rego przeczytaniu warto siA�gnA�A� po Bukriejewa, Weathersa i Breashersa. KaA?da z nich byA� nie moA?e nie zostanie […]
  • HiszpaA�ski dla 360HiszpaA�ski dla 360 W niedzielA� w PoA�udniku mamy spotkanie rozbiegowe z projekcjA� filmu "Speed and Angels" i tak siA� niefortunnie zA�oA?yA�o, A?e caA�y czas nie mamy tA�umaczenia filmu, a jedynA� listA� dialogowA�, ktA?rA� udaA�o nam siA� zdobyA� jest lista hiszpaA�ska. Kto czuje siA� na siA�ach i przy okazji chce zapchaA� dziurA� […]
  • Fragment ksiA�A?ki „Dajcie im popA�ywaA�” i pressbook Patagonii Dla nas przyjazd Yvona Chouinarda do Polski jest naturalnym wyborem. ChcielibyA�my, abyA�cie sami poznali czA�owieka, ktA?rego pasja przerodziA�a siA� w zawA?d. I ktA?rego wybA?r drogi A?yciowej, jak maA�o ktA?ry, odcisnA�A� piA�tno na w pokoleniach na caA�ym A�wiecie. W zaA�A�czeniu fragment ksiA�A?ki Chouinarda i […]
  • Eiger wyA�niony i Eiger. Zew ciszy Poliski tytuA� "Eiger dreams" Jona Krakauera bA�dzie brzmiaA� "Eiger wyA�niony" a towarzyszA�cy mu film "The beckoning silence" ukaA?e siA� pod tytuA�em "Eiger. Zew ciszy". PrzeglA�d Wspinaczkowy 360 stopni, ktA?rego spodziewamy siA� w koA�cu paA?dziernika - ostatnie ustalenia w trakcie - bA�dzie promowaA� oba […]
  • Starnavska Propast UPDATEStarnavska Propast UPDATE 217 m tyle wynosi nowy rekord Polski w nurkowaniu jaskiniowym ale co istotniejsze w Hranickiej Propasti otwiera siA� szansa na odkrycie najgA�A�bszej studni krasowej na A�wiecie. Polsko-czeskiej ekipie Krzysztofa Starnawskiego udaA�o siA� przygotowaA� zakoA�czone sukcesem nurkowanie, ktA?rego celem byA�o sprawdzenie […]

Dodaj komentarz