> Projekt a�zNie widzA�c przeszkA?d, jeA?dA?A� na rowerzea�?

Projekt a�zNie widzA�c przeszkA?d, jeA?dA?A� na rowerzea�?

logotyp nie widzA�c przeszkA?dJest to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa polegajA�ca na organizowaniu tandemowych wypraw osA?b majA�cych zaburzenie funkcjonowania wzroku i sA�uchu. Jej celem jest przeA�amywanie spoA�ecznych barier, szerzenie wiedzy na temat gA�uchoA�lepoty i alternatywnych form komunikacji. Projekt realizowany bA�dzie od kwietnia do grudnia 2013 roku przy wspA?A�pracy Stowarzyszenia Travelling Inspiration i Towarzystwa Pomocy GA�uchoniewidomym, na terenie Polski, Europy i Ameryki PoA�udniowej.

 

 

Osoby gA�uchoniewidome charakteryzujA� siA� jednoczesnym zaburzeniem funkcjonowania zmysA�u wzroku i sA�uchu, w takim stopniu, A?e uniemoA?liwia lub utrudnia to komunikacjA�, samodzielne poruszanie siA� oraz zdobywanie informacji. Dlatego osoby gA�uchoniewidome, aby mA?c funkcjonowaA� A�w spoA�eczeA�stwie w peA�ni potrzebujA� pomocy osA?b wspierajA�cych a�� tA�umaczy-przewodnikA?w. Niestety otwarty rynek ofert sportowo-turystycznych jest niedostA�pny dla osA?b gA�uchoniewidomych. Nasz projekt ma to zmieniA�! I tak w odpowiedzi na potrzeby osA?b gA�uchoniewidomych, chcemy przekuA� ideA� rA?wnoA�ci w czyn. W tym celu stworzyliA�my projekt, do udziaA�u w ktA?rym zapraszamy mieszkaA�cA?w caA�ej Polski! Uczestnikiem poszczegA?lnych etapA?w wyprawy rowerowej moA?e zostaA� kaA?dy. PoniA?ej znajdujA� siA� szczegA?A�owe informacje o projekcie. Inicjatywa skA�ada siA� z trzech czA�A�ci:

 
CzA�A�A� I
Projekt 80 RowerA?w DookoA�a Polski

Jest to projekt, ktA?ry ma na celu objechanie i zwiedzenie Polski dookoA�a, skierowany jest do kaA?dego, kto jeA?dzi na rowerze. ZaA�oA?eniem jest objechanie Polski w 12 etapach dwu lub czterodniowych. I etap startuje 20 kwietnia 2013 roku z Krakowa i koA�czy 21 kwietnia w Rzeszowie. CaA�e przedsiA�wziA�cie zajmie nam 6 miesiA�cy. Ostatni etap odbA�dzie siA� 12 paA?dziernika 2013 roku, kiedy pokonamy odcinek z CzA�stochowy do Krakowa. Finalnym wydarzeniem koA�czA�cym objazd Polski, bA�dzie impreza podsumowujA�cA� w dniu 26.10.2013. Na uroczystoA�A� zostanA� zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu, A�patroni, media, sponsorzy. Podczas trwania projektu na kaA?dym wyjeA?dzie bA�dzie moA?liwoA�A� zapoznania siA� z formami komunikacji, ktA?rymi posA�ugujA� siA� osoby gA�uchoniewidome: z jA�zykiem migowym i alfabetem Lorma. Zapisz siA� na ktA?ryA� z etapA?w juA? dziA�. WiA�cej informacji na temat tego projektu moA?na znaleA?A� na stronie www.80rowerow.pl

 
CzA�A�A� II
Projekt 80 RowerA?w DookoA�a Europy (edycja I) Warszawa a�� Helsinki

Projekt ma na celu zdobycie wszystkich europejskich stolic na rowerze. Jest rA?wnieA? przygotowaniem do ostatniego elementu inicjatywy a�zNie widzA�c przeszkA?d…a�?. Skierowany jest do osA?b, ktA?re majA� doA�wiadczenie w rowerowych podrA?A?ach, jak rA?wnieA? do takich, ktA?re chcA� sprA?bowaA� swoich siA� po raz pierwszy. Dlatego gwarantujemy podczas caA�oA�ci trwania tego etapu obecnoA�A� samochodu zabezpieczajA�cego. WspA?lnie z nami trasA� przemierzA� osoby gA�uchoniewidome, ktA?re bA�dA� jechaA� na tandemach. Ruszamy 14 sierpnia 2013 roku z Warszawy, a naszym punktem docelowym sA� Helsinki. Po drodze zdobA�dziemy rA?wnieA? Wilno, RygA� i Tallin. Do pokonania mamy blisko 1200 km. Planowana grupa to 30 osA?b. Podsumowanie I edycji tego projektu odbA�dzie siA� rA?wnieA? 26.10.2013r. JuA? wtedy bA�dziemy rozpatrywaA� i wybieraA� nastA�pny cel naszych podrA?A?y.

 
CzA�A�A� III
Tandemowe zdobywanie Ameryki PoA�udniowej

FinalnA� akcjA� w ramach projektu a�zNie widzA�c przeszkA?d…a�? bA�dzie w 2013 roku wyprawa tandemowa grupy 10-osobowej po Ameryce PoA�udniowej. WA�rA?d uczestnikA?w ekspedycji bA�dA� 4 osoby gA�uchoniewidome mieszkajA�ce w rA?A?nych czA�A�ciach Polski, 4 wspierajA�cych tA�umaczy-przewodnikA?w oraz 2 logistykA?w strategicznych odpowiedzialnych za bezpieczeA�stwo
i organizacjA� podrA?A?y. III etap bA�dzie liczyA� 14 dni. MyA�lA�c o caA�ym projekcie chcemy pokazaA�, A?e A�wiat to otwarte drzwi dla kaA?dego, kto ma ochotA� dowiedzieA� siA�, co siA� za nimi kryje. Dlatego zapraszamy do udziaA�u w poszczegA?lnych czA�A�ciach projektu wszystkie zainteresowane osoby.

 

Kontakt do menagera projektu:
Marcin KozioA�
e-mail: organizator.80rowerow@gmail.com
tel.kom.: (+48) 607 505 447

Organizator:
Stowarzyszenie Travelling Inspiration;

ul. Zielona 22B/30 32-500 ChrzanA?w; KRS 0000386678

Nr konta 79 1050 1142 1000 0090 3007 6336 z dopiskiem a�zNie widzA�c przeszkA?da�?

A�

 

Powiązane newsy

  • Travelery za 2010 przyznane Marek KamiA�ski, Piotr Pustelnik, Anna Jackowska Grzegorz NiedA?wiedzki i Piotr Szrek,A�RafaA�a Nowak, Maciej MatuszyA�ski i Mariusz Szeiba to niektA?rzy z wyrA?A?nionych odkrywcA?w przez czytelnikA?w polskiej edycji "National Geographic" i "NG Traveler". Nagroda Traveler przyznawana po raz piA�ty trafiA�a do rA�k […]
  • Wspinaczka dyscyplinA� olimpijskA� w 2020? WyglA�da na to, A?e wspinaczka sportowa ma caA�kiem realne szanse, by znaleA?A� siA� w programie Igrzysk Olimpijskich. W lutym tego roku podczas plenarnej sesji w Vancouver MiA�dzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie uznaA� wspinaczkA� za dyscyplinA� sportowA�. Na takA� decyzjA� IFSC (International Federation of […]
  • Czy baseny oczyszczA� rzeki?Czy baseny oczyszczA� rzeki? Grupa nowojorskich designerA?w zaproponowaA�a wA�aA�nie bardzo ciekawy sposA?b na walkA� z zanieczyszczeniami w rzece. WedA�ug ich koncepcji bA�dzie ona mogA�a odbywaA� siA� dziA�ki specjalnym pA�ywajA�cym basenom. Zaproponowali oni umieszczenie, w znajdujA�cych siA� nad rzekA� parkach Nowego Yorku, platform, na […]
  • Uprzejmie donoszA�, A?e noc wspinaczkowa zakoA�czyA�a siA� sukcesem (…)!Uprzejmie donoszA�, A?e noc wspinaczkowa zakoA�czyA�a siA� sukcesem (…)! A wiA�c siA� zaczA�A�o. A zaczA�A�o siA� od Ekstremalnej Nocy Wspinaczkowej. Towarzystwo nie mogA�o oderwaA� oczu od ekranu. FilmA?w wysokogA?skich byA�o w brA?d. A oto jeden przyjemny donos mejlowy: "uprzejmiA� donoszA�, A?e noc wspinaczkowa zakoA�czyA�a siA� sukcesem 😉 Niesamowici ludzie i fantastyczne […]
  • ChiA�czycy wprowadzajA� ograniczenia wiekowe na EvereA�cie Po kontrowersyjnym zdobyciu Mount Everestu przez 13 letniego Jorand'a Romero od strony Tybetu ChiA�czycy powiedzieli dosyA� i wprowadzili ograniczenia wiekowe dla alpinistA?w. JuA? na jesieni tego roku by wejA�A� na najwyA?szA� gA?rA� A�wiata od chiA�skiej strony trzeba bA�dzie mieA� nie mniej niA? 18 i nie wiA�cej […]
  • 10 km podwodnej podrA?A?y sir Richarda Bronsona Virgin Oceanic - tak nazywaA� siA� bA�dzie ekspedycja Sir Richarda Bronsona, twA?rcy konglomeratu Virgin w 5 najgA�A�bszych miejsc piA�ciu oceanA?w. Wodowana wczoraj jednostka w Zatoce San Francisco ma jeszcze w tym roku zejA�A� na dno Rowu MariaA�skiego. Od pionierskiego zanurzenia Jacques Pickarda i Dona Walsha w […]

Dodaj komentarz