> Poradnik taniego latania

Poradnik taniego latania

PodrA?A?owanie po A�wiecie bez ograniczeA� i moA?liwoA�A� cieszenia siA� kaA?dA� wyprawA� a�� oto marzenia miA�oA�nikA?w podrA?A?y.A�Tanie lotyA�sprawiajA�, A?e swe turystyczne pasje moA?na dziA� realizowaA� bez przeszkA?d. Coraz wiA�ksza iloA�A� poA�A�czeA� miA�dzynarodowych oraz wkroczenie na polski rynek przewoA?nikA?w z innych paA�stw sprawiA�y, A?e dziA� moA?na bez problemA?w wyruszyA� z polskiego lotniska w dalekA� podrA?A?. Co wiA�cej a�� moA?na to zrobiA� za naprawdA� niewielkA� kwotA�. Jak kaA?dy z nas moA?e tanio zwiedzaA� A�wiat? Oto maA�y poradnik taniego latania.

PorA?wnuj oferty przewoA?nikA?w
Linii lotniczych, z ktA?rych moA?na skorzystaA� na polskich lotniskach, jest coraz wiA�cej. Ich oferty sA� tak zrA?A?nicowane, A?e rA?A?nice w cenie lotA?w mogA� zaskoczyA� nawet najbardziej zahartowanych miA�oA�nikA?w podrA?A?y. Zanim zatem zasugerujesz siA� opiniA�, A?e dany przewoA?nik jest najtaA�szy, porA?wnaj jego ofertA� z propozycjami innych przewoA?nikA?w. MoA?e siA� okazaA�, A?e akurat wybrany przez Ciebie kierunek w danej linii wcale nie naleA?y do najtaA�szych, za to konkurencja pozwoli Ci odbyA� wymarzonA� podrA?A? w znacznie niA?szej cenie. Najprostszym sposobem porA?wnania cen jest korzystanie z wyszukiwarek na portalach naleA?A�cych do autoryzowanych agentA?w IATA ( MiA�dzynarodowe Stowarzyszenie PrzewoA?nikA?w Powietrznych ). Takie systemy oferujA� porA?wnanie i zakup biletA?w bezpoA�rednio od linii lotniczych w tej samej cenie

Kupuj z wyprzedzeniem
Stara maksyma a�zczas to pieniA�dza�? idealnie sprawdza siA� w przypadku biletA?w lotniczych. Kupowanie ich na ostatni moment nie jest najlepszym rozwiA�zaniem. Na najkorzystniejsze ceny mogA� liczyA� ci, ktA?rzy podrA?A? planujA� z 2 a�� 3 miesiA�cznym wyprzedzeniem. DokonujA�c rezerwacji miejsca na kilkanaA�cie tygodni przed planowanym lotem moA?na wiele zyskaA�, a oszczA�dnoA�ci poczynione w ten sposA?b z pewnoA�ciA� przydadzA� siA� w czasie dalszej podrA?A?y.

Rezerwuj przez Internet
Bilety lotnicze moA?na kupiA� w biurach podrA?A?y, znacznie taA�szym rozwiA�zaniem jest jednak ich rezerwacja przez Internet. KaA?dy, kto posiada dostA�p do sieci, moA?e z takiego rozwiA�zania skorzystaA� i w ciA�gu kilku minut zarezerwowaA� sobie miejsce na wybranej trasie w dogodnym dla siebie terminie. Bilet moA?na kupiA� zarA?wno na stronie jednego, wybranego wczeA�niej przewoA?nika, moA?na skorzystaA� rA?wnieA? z wyszukiwarek poA�A�czeA� lotniczych dostA�pnych m.in. na stronie bilety-lotnicze.firstclass.com. W przypadku korzystania z wyszukiwarek zyskuje siA� moA?liwoA�A� porA?wnania cen kilku firm, co znacznie zwiA�ksza szansA� na wybranie najkorzystniejszej oferty. Sam proces zakupu jest prosty. Kilka klikniA�A� i miejsce na pokA�adzie samolotu zostaje zarezerwowane. Wystarczy juA? tylko dokonaA� opA�aty (np. kartA� lub przelewem), a nastA�pnie a�� zaczA�A� dalsze przygotowania do wyprawy. WaA?ne abyA�my wybrali portal prowadzony przez firmA�, z ktA?rA� jest staA�y kontakt i ktA?ra posiada swoje dostA�pne call center a�� takie rozwiA�zanie sprawdza siA� w przypadku jakichkolwiek zmian w bilecie.

Znani przewoA?nicy oraz oferowane przez nich tanie loty to dla kaA?dego z nas szansa na podrA?A?owanie bez ograniczeA� i speA�nianie swych marzeA�. Wystarczy umiejA�tnie korzystaA� z promocyjnych ofert i poA�wieciA� nieco czasu na porA?wnanie cen, by za przysA�owiowe grosze zwiedzaA� A�wiat.

Dodaj komentarz