> Polygiene, czyli nowe technologie w walce z brzydkim zapachem

Wbrew pozorom sam pot jest bezwonny, ale stwarza warunki doA�rozmnaA?aniaA�siA� bakterii. Brzydki zapach pojawia siA�, kiedy na materiale pot miesza siA� z wytwarzajA�cymi zapach bakteriami. Tak wyglA�daA�o to w skrA?cie do tej pory. OdpowiedzA� jestA�Polygiene A�czyli nowoczesna technologia antybakteryjna, ktA?ra wykorzystuje naturalne sole srebra ograniczajA�ce rozwA?j bakterii powodujA�cych przykry zapach.

Polygiene nie ingeruje w naturalnA� florA� bakteryjnA� skA?ry. Tekstylia a�� baza, z ktA?rej zrobiona jest odzieA?, obuwie, akcesoria podrA?A?ne (np. Torby, plecaki), na ktA?rych zastosowano Polygiene sA� bezpieczne nawet w bezpoA�rednim kontakcie ze skA?rA�. CzA�steczki Polygiene sA� 100 razy wiA�ksze niA? nanoczA�steczki i dlatego sA� za duA?e, aby przedostaA� siA� przez barierA� ochronnA� skA?ry.
Mniejsza iloA�A� bakterii w obuwiu, bieliA?nie i sprzA�cie podrA?A?nym pozwala zapobiegaA� infekcjom, powstajA�cym przy podraA?nieniach skA?ry czy obtarciach, ktA?re sA� zakaA?ne i trudne do gojenia.

Technologia Polygiene zostaA�a poddana wszelkim testom i jest bezpieczna dla skA?ry.

a�? 1 Klasa Medyczna potwierdzona w Europie a�� materiaA�y poddane dziaA�aniu Polygiene otrzymaA�y 1 KlasA� MedycznA� aprobowanA� w Europie, ktA?ra to zakA�ada stosowanie nawet na bandaA?ach zakA�adanych na otwarte rany

a�? Polygiene znajduje siA� na liA�cie aprobowanych produktA?w Oeko-tek a�� MiA�dzynarodowe Stowarzyszenie Oeko-tek, niezaleA?ny instytut badawczy, przeprowadziA� doA�wiadczenia wskazujA�ce na ogA?lne bezpieczeA�stwo dla przemysA�u tekstylnego i A�rodowiska naturalnego.

PolygieneA�opiera siA� na wykorzystaniu naturalnych soli srebra,A�jest wiA�c produktem ekologicznym.
Eco a�� przyjazne dla A�rodowiska
– mniej prania a�� ubrania mogA� byA� wielokrotnie uA?ywane zanim zostanA� poddane praniu
– mniej bagaA?u a�� lA?ejsza podrA?A?
– odzieA?, na ktA?rej nie rozwijajA� siA� bakterie i nie jest poddawana czA�stemu praniu, znacznie mniej siA� niszczy
– bazuje na naturalnych solach srebra wytwarzanych ze srebra z recyklingu
– posiada certyfikat bluesignA� – najbardziej wymagajA�cy certyfikat dla produktA?w w przemyA�le tekstylnym, ktA?ry bierze pod uwagA� caA�y proces tworzenia i utylizacji produktu.

Coraz wiA�cej producentA?w rA?A?norakich gaA�A�zi przemysA�u A�zauwaA?a pozytywne wA�aA�ciwoA�ci tego materiaA�u i zaczyna stosowaA� go we wA�asnych produktach.

wiA�cej informacji na temat tej ciekawej technologii znajdziecie na oficjalnej stronie Polygiene.


Powiązane newsy

  • CiA�g dalszy wywiadu z JuliA� Marchlewicz, uczestniczkA� rowerowego etapu podrA?A?y przez NamibiA� A�ladami Kazimierza Nowaka. Czemu rower? Uprawiasz czynnie sporty rowerowe? MiaA�am takie fazy rowerowe. Raczej wkrA�ciA�am siA� bardziej w spinning niA? w sam rower, aczkolwiek byA�y wzloty i upadki. W trakcie pobytu w Szwecji 3 lata temu duA?o jeA?dziA�am rowerem, bo to byA� mA?j podstawowy A�rodek transportu. Podczas zimy szwedzkiej […]
  • Zaawansowany zegarek dla biegaczyZaawansowany zegarek dla biegaczy Znana z produkcji nawigacji firma Garmin postanowiA�a zatroszczyA� siA� rA?wnieA? o biegaczy. JuA? wkrA?tce na rynku pojawi siA� pierwszy dotykowy zegarek z gps a�� Forerunner 610. UrzA�dzenie ma zadebiutowaA� podczas maratonA?w w Bostonie i Londynie. Forerunner 610 posiada dotykowy ekran - przesuwajA�c palcem i […]
  • Kinga pisze z Niepali Jak wiadomo powszechnie, Kinga Baranowska znajduje siA� obecnie w Niepali (pisaA�em juA? chyba o akcji antynikotynowej, w ktA?rej wziA�A� udziaA� Nepal?) i napiera w stronA� Kanczendzongi. KrA?tkie mesaA?e tekstowe pozwalajA� z grubsza A�ledziA� jej poczynania... 16.04.2009 DotarliA�my do Tortong. DziA� dA�ugi […]
  • CzA�owiek Hranicka MaszynaCzA�owiek Hranicka Maszyna JesteA�my kilkanaA�cie dni spA?A?nieni z radoA�ciA�, ale na dobre nowiny nigdy nie jest za pA?A?no. Krzysztof Starnawski 17 stycznia do tytuA�u najgA�A�biej nurkujA�cego czA�owieka na Ziemi na obiegu zamkniA�tym dopisaA� miano najgA�ebiej nurkujA�cego Polaka w historii o 2 metry przekraczajA�c rekord Leszka […]
  • ZrA?b to sam – zdrowy napA?j energetyczny Obecnie wybA?r wA�rA?d napojA?w energrtycznych jest tak duA?y, A?e moA?emy stanA�A� w sklepie przed pA?A�kA� zapeA�enionA� nimi kompletnie nie wiedzA�c co wybraA�. PomijajA�c jednak nazwy, kolory puszek i butelek tak naprawdA� niczym siA� one ze sobA� nie rA?A?niA�. DuA?a czA�A�A� z nich nie ma nic kompletnie […]
  • StarnaA� o ZanurzonejStarnaA� o Zanurzonej "ZanurzonA�" wysA�aliA�my do druku z trzema przedmowami: Nuno Gomesa, Krzysztofa Starnawskiego i Darka Wilamowskiego. MiA�o siA� zA�oA?yA�o, A?e aktualni rekordziA�ci A�wiata i Polski na obiegu otwartym i zamkniA�tym powiedzieli parA� sA�A?w o ksiA�A?ce Verny. Aby umiliA� wam oczekiwanie poniA?ej przedmowa […]

Dodaj komentarz