> Place Zabaw a�� sA�uA?A� nie tylko zabawie

Jak mA?wi stare, ale bardzo sA�uszne powiedzenie a�� wszystkie dzieci sA� nasze. ObowiA�zek opieki na dzieA�mi, zapewnienie im wA�aA�ciwego wychowania i umoA?liwienie prawidA�owego rozwoju ciA�A?y przede wszystkim na rodzicach i to jest powszechnie wiadoma i oczywista sprawa. Ale przecieA? nie tylko i wyA�A�cznie na rodzicach. Odpowiedzialne za mA�ode pokolenie jest paA�stwo, samorzA�dy, wszyscy. Starszym dzieciom naleA?y zapewniA� szkoA�A�, a maluchom place zabaw a�� tego rodzice sami uczyniA� nie mogA�.

Na szczA�A�cie obecnie funkcjonuje na rynku wiele wyspecjalizowanych firm, ktA?re na zlecenie samorzA�dA?w czy przedszkoli i na wskazanym przez te jednostki terenie przygotujA� i wyposaA?A� place zabaw we wszystko, co jest potrzebne do uciechy i prawidA�owego rozwoju maluchA?w, ktA?re na takim odpowiednio wyposaA?onym pod ich kA�tem a�zterytoriuma�? bA�dA� mogA�y siA� wspinaA�, chowaA�, bujaA� i zjeA?dA?aA�.

Trzeba zawsze pamiA�taA�, A?e te wszystkie, wymienione wyA?ej uciechy, to dla dziecka nie tylko zwykA�a zabawa. Ruch jest potrzebny kaA?demu dziecku, a zwykA�y spacer po parku moA?e byA� niewystarczajA�cy, aby rozA�adowaA� energiA� krewkiego malucha. Zabawa jest takA?e pierwszA� naukA� naszych dzieci, a dobrze zaplanowane place zabaw pozwalajA� dziecku nauczyA� siA� wielu rzeczy, zdobyA� wiele fizycznych umiejA�tnoA�ci i sprawnoA�ci, a wszystko to w postaci doskonaA�ej rozrywki w kolorowym i bajkowym otoczeniu.

OczywistA� sprawA� jest, A?e place zabaw muszA� speA�niA� szereg rygorystycznych wymogA?w, a wszystkie materiaA�y uA?yte przy organizowaniu i budowie dzieciA�cych budowli powinny posiadaA� odpowiednie atesty. Chodzi przecieA? o rzecz niebagatelnA�, bo o bezpieczeA�stwo. Ale jak juA? wszystko zostanie prawidA�owo zamontowane i dokA�adnie sprawdzone, to dzieci bA�dA� miaA�y A�wietnA� zabawA� na zjeA?dA?alniach, huA�tawkach, w zamkach i piaskownicach, rodzice bA�dA� mieli trochA� wiA�cej spokoju, samorzA�dy i placA?wki oA�wiatowe wywiA�A?A� siA� z oczekiwanych od nich dziaA�aA� i wszyscy powinni byA� zadowoleni.

Dodaj komentarz