> Opony i felgi potrzebujA� pielA�gnacji po sezonie

Operacja siA� udaA�a a�� opony zostaA�y wymienione, ale to niestety jeszcze nie koniec. OczywiA�cie, moA?emy po prostu wrzuciA� komplet, ktA?ry nie jest nam aktualnie potrzebny, do garaA?u czy piwnicy i przypomnieA� sobie o nim, gdy nadejdzie kolejny sezon. Nie jest to jednak najlepsze rozwiA�zanie, gdyA? zarA?wno opony, jak i felgi potrzebujA� przynajmniej minimum pielA�gnacji po czasie, gdy byA�y mocno eksploatowane.
W przypadku tych pierwszych powinniA�my zaczA�A� od ich dokA�adnego oczyszczenia. Najlepiej nie uA?ywaA� do tego A?adnych A�rodkA?w chemicznych typu benzyna czy rozpuszczalniki, gdyA? te mogA� zniszczyA� gumA�, a to moA?e siA� w przyszA�oA�ci niekorzystnie odbiA� na komforcie jazdy, a nawet naszym bezpieczeA�stwie. Wystarczy woda oraz ewentualnie jakiA� szampon przeznaczony do czyszczenie elementA?w samochodu.
Po skoA�czonym czyszczeniu warto przeprowadziA� impregnacjA� za pomocA� dostA�pnych na rynku kosmetykA?w samochodowych (moA?na ich poszukaA� w sklepach internetowych z tego typu asortymentem, np.A�TirendoA�itp.). OczywiA�cie, nim cokolwiek zrobimy zapoznajmy siA� z ulotkA� informacyjnA� o ich skA�adzie i dziaA�aniu a�� warto to naprawdA� zrobiA�, jeA�li nie dla dobra swych opon, to przynajmniej dla swych portfeli.
JeA?eli chodzi natomiast o felgi, to ze stalowymi nie bA�dziemy mieli wiA�kszych problemA?w a�� wystarczy je umyA�, wysuszyA� i zapakowaA�, natomiast z albuminowymi jest nieco wiA�kszy a�zambarasa�?. Wynika to gA�A?wnie z tego, A?e ich powierzchnia jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne, w zwiA�zku z czym naleA?y bardzo uwaA?aA� przy ich czyszczeniu. Ale jeA?eli podejdziemy do tego z gA�owA� ia�� odpowiednimi preparatami, to caA�a operacja powinna przebiec pomyA�lnie.

Dodaj komentarz