> Nurkowanie na emeryturze? Czemu nie!

Nurkowanie na emeryturze? Czemu nie!

Emerytura w Polsce jawi się jako jeden z najtrudniejszych okresów w życiu. Wielu seniorom trudno jest związać koniec z końcem. Niskie świadczenia emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zapewniają komfortu ekonomicznego podczas „jesieni życia”. Nie musi tak być, o ile odpowiednio wcześnie sami zadbamy o swoją przyszłą emeryturę. Jak oszczędzać na emeryturę tak, aby będąc seniorem, po zakończeniu kariery zawodowej, móc sobie pozwolić chociażby na nurkowanie w Egipcie?

Systematyczne oszczędzanie

Według wstępnych szacunków ZUS świadczenia emerytalne przyszłych emerytów, których od wieku emerytalnego dzieli 20-30 lat, będą nawet o połowę niższe od tych, jakie dostają obecnie świadczeniobiorcy z I filaru. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na głodowe emerytury? Niekoniecznie, o ile odpowiednio wcześnie zaczniemy systematycznie oszczędzać na starość. Dodatkowe oszczędzanie będzie wkrótce koniecznością, bowiem najprawdopodobniej państwo nie będzie w stanie zapewnić nam godnych emerytur.

Można oszczędzać na emeryturę na szereg różnych sposobów, choć stworzono już bankowe narzędzia ułatwiające wypracowywanie zysków z systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot pieniędzy. Taki zysk jest nam w stanie zapewnić między innymi Indywidualne Konto Emerytalne. Posiadając taki rachunek w banku, można odnieść również pewne korzyści podatkowe.

Jak działa IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, jest elementem III filaru systemu emerytalnego. Obok Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracowniczych Programów Emerytalnych, IKE jest sposobem na wypracowanie pokaźnego kapitału z myślą o przyszłej emerytury. Przystąpienie do IKE jest całkowicie dobrowolne.

Wpłaty na Indywidualne Konta Emerytalne nie są odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak w przypadku wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, ale przy wypłacie środków z IKE po przekroczeniu określonego wieku, podatnik jest zwolniony z podatku. Nie płaci więc w praktyce podatku od uzyskanych dochodów z IKE, czyli tzw. podatku Belki, który naliczany jest m.in. od zysków z lokat bankowych, o ile nie wypłaci w całości pieniędzy z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Na emeryturze może jednak dowolnie dysponować swoim kapitałem, przeznaczając go na kursy nurkowania w ciepłych morzach u wybrzeży Egiptu, podziwiając rafę koralową.

Dodaj komentarz