> Nurkowanie na emeryturze? Czemu nie!

Nurkowanie na emeryturze? Czemu nie!

Emerytura w Polsce jawi siA� jako jeden z najtrudniejszych okresA?w w A?yciu. Wielu seniorom trudno jest zwiA�zaA� koniec z koA�cem. Niskie A�wiadczenia emerytalne wypA�acane przez ZakA�ad UbezpieczeA� SpoA�ecznych nie zapewniajA� komfortu ekonomicznego podczas a�zjesieni A?yciaa�?. Nie musi tak byA�, o ile odpowiednio wczeA�nie sami zadbamy o swojA� przyszA�A� emeryturA�. Jak oszczA�dzaA� na emeryturA� tak, aby bA�dA�c seniorem, po zakoA�czeniu kariery zawodowej, mA?c sobie pozwoliA� chociaA?by na nurkowanie w Egipcie?

Systematyczne oszczA�dzanie

WedA�ug wstA�pnych szacunkA?w ZUS A�wiadczenia emerytalne przyszA�ych emerytA?w, ktA?rych od wieku emerytalnego dzieli 20-30 lat, bA�dA� nawet o poA�owA� niA?sze od tych, jakie dostajA� obecnie A�wiadczeniobiorcy z I filaru. Czy to oznacza, A?e jesteA�my skazani na gA�odowe emerytury? Niekoniecznie, o ile odpowiednio wczeA�nie zaczniemy systematycznie oszczA�dzaA� na staroA�A�. Dodatkowe oszczA�dzanie bA�dzie wkrA?tce koniecznoA�ciA�, bowiem najprawdopodobniej paA�stwo nie bA�dzie w stanie zapewniA� nam godnych emerytur.

MoA?na oszczA�dzaA� na emeryturA� na szereg rA?A?nych sposobA?w, choA� stworzono juA? bankowe narzA�dzia uA�atwiajA�ce wypracowywanie zyskA?w z systematycznego odkA�adania nawet niewielkich kwot pieniA�dzy. TakiA�zyskA�jest nam w stanie zapewniA� miA�dzy innymi Indywidualne Konto Emerytalne. PosiadajA�c taki rachunek w banku, moA?na odnieA�A� rA?wnieA? pewne korzyA�ci podatkowe.

Jak dziaA�a IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, jest elementem III filaru systemu emerytalnego. Obok Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracowniczych ProgramA?w Emerytalnych, IKE jest sposobem na wypracowanie pokaA?nego kapitaA�u z myA�lA� o przyszA�ej emerytury. PrzystA�pienie do IKE jest caA�kowicie dobrowolne.

WpA�aty na Indywidualne Konta Emerytalne nie sA� odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osA?b fizycznych, jak w przypadku wpA�at na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, ale przy wypA�acie A�rodkA?w z IKE po przekroczeniu okreA�lonego wieku, podatnik jest zwolniony z podatku. Nie pA�aci wiA�c w praktyce podatku od uzyskanych dochodA?w z IKE, czyli tzw. podatku Belki, ktA?ry naliczany jest m.in. od zyskA?w z lokat bankowych, o ile nie wypA�aci w caA�oA�ci pieniA�dzy z IKE przed osiA�gniA�ciem wieku emerytalnego. Na emeryturze moA?e jednak dowolnie dysponowaA� swoim kapitaA�em, przeznaczajA�c go na kursy nurkowania w ciepA�ych morzach u wybrzeA?y Egiptu, podziwiajA�c rafA� koralowA�.

Dodaj komentarz