> „Niesportowe zachowanie” napojA?w energetycznych?

„Niesportowe zachowanie” napojA?w energetycznych?

W puszce napoju energetycznego moA?e byA� nawet A�wierA� szklanki cukru. Sportowcowi, ktA?ry po niego siA�gnie, powinna zadrA?eA� rA�ka. W USA z pA?A�ek sklepowych zniknA�A� Four Loko, napA?j energetyczny z alkoholem i kofeinA�. DecyzjA� o jego wycofaniu podjA�A�a AmerykaA�ska Agencja ds. A�ywnoA�ci i LekA?w (FDA). Instytucja orzekA�a, A?e nie ma pewnoA�ci, czy spoA?ywanie tego typu produktA?w jest bezpieczne. I dlatego nie powinny byA� wytwarzane i sprzedawane. Szum w mediach spowodowaA�, A?e maA�o kto zwrA?ciA� uwagA� na konsekwencje tego kroku. A co dalej z napojami energetycznymi niezawierajA�cymi alkoholu, ktA?re nadal bA�dzie moA?na dostaA� w sklepach? Czy sA� bezpieczne i skuteczne? Kto je powinien piA�, a kto nie?

Trzeba przyznaA�, A?e pytania sA� zasadne tym bardziej, A?e ostatnio opublikowano wyniki badaA� nad napojami energetycznymi, miA�dzy innymi na temat ich wpA�ywu na sportowcA?w. Wnioski naprawdA� dajA� do myA�lenia. Napitki energetyczne majA� w swoim skA�adzie ogromne iloA�ci cukru (nawet A�wierA� szklanki na puszkA�), kofeinA� i inne skA�adniki a�� takie jak wyciA�g ze stymulujA�cej guarany czy aminokwas zwany taurynA�. ChoA� czA�sto twierdzi siA�, A?e sA� przeznaczone dla sportowcA?w, na pewno nie moA?na powiedzieA�, A?e sA� „sportowe”.

Jak podkreA�la dr John P. Higgins, szef wydziaA�u fizjologii sportu w Memorial Hermann Sports Medicine Institute w Houston, prawdziwe napoje dla sportowcA?w, takie jak Gatorade, przede wszystkim nie sA� tak monstrualnie sA�odzone. Higgins jest kardiologiem i jednym z autorA?w nowej pracy na temat skA�adu i dziaA�ania napojA?w energetycznych, ktA?ra ukazaA�a siA� w periodyku naukowym „Mayo Clinica�?. a�� W wielu sklepach pA�yny energetyczne stojA� tuA? obok napojA?w dla sportowcA?w, tak jakby moA?na je byA�o stosowaA� wymiennie a�� komentuje naukowiec. a�� OtA?A?, nie moA?na.

Nie zmienia to faktu, A?e napoje energetyczne sA� coraz popularniejsze wA�rA?d osA?b uprawiajA�cych sport a�� zwA�aszcza wA�rA?d studentA?w i uczniA?w szkA?A� A�rednich. Gdy ankietowano tych ostatnich to okazaA�o siA�, A?e 32 proc. uczniA?w-sportowcA?w siA�ga po takie napoje. Rezultaty innego sondaA?u sugerujA�, A?e 27 proc. spoA�rA?d 16 tys. badanych mA�odych ludzi oddajA�cych siA� zajA�ciom sportowym (najmA�odsi z nich mieli po 11 lat) siA�ga po kofeinA�. I to zwykle wA�aA�nie pod postaciA� napojA?w energetycznych, co wiA�cej a�� 13 procent twierdzi, A?e robi to za namowA� trenerA?w.

Czy napA?j energetyczny moA?e sprawiA�, A?e staniesz siA� jeszcze lepszym sportowcem? WA�tpliwe. a�� SA� dowody, A?e dziA�ki kofeinie wiA�cej pracujemy a�� twierdzi dr Erin Duchan, pediatra i wspA?A�autorka przeglA�du badaA� na temat wpA�ywu napojA?w energetycznych na sportowcA?w opublikowanego w piA�mie „The Physician and Sports Medicinea�?. a�� I rzeczywiA�cie w pewnych okolicznoA�ciach moA?e ona poprawiA� sportowe osiA�gi.

Tyle A?e dawka, potrzebna by ewentualnie poprawiA� wyniki, jest rA?A?na dla rA?A?nych ludzi. A efekty sA� krA?tkotrwaA�e a�� organizm szybko przyzwyczaja siA� do kofeiny. Badania prowadzone na grupie studentA?w uprawiajA�cych biegi wykazaA�y, A?e bezcukrowa wersja Red Bulla a�� choA� zawieraA�a koA�skA� dawkA� kofeiny a�� nie wzmacniaA�a wytrzymaA�oA�ci biegaczy. Prawdopodobnie wA�aA�nie dlatego, A?e ich organizmy juA? do takiej dozy przywykA�y. A w dodatku, jak mA?wi dr Higgins, kofeina a�� ktA?ra ma takA?e dziaA�anie diuretyczne a�� moA?e siA� przyczyniA� do odwodnienia. Poza tym duA?e iloA�ci cukru w napojach energetycznych mogA� powodowaA� biegunki i inne zaburzenia ukA�adu pokarmowego. a�� A to na pewno nie sprzyja lepszym wynikom a�� ironizuje naukowiec.

OgA?lny wpA�yw napojA?w energetycznych na mA�odszych sportowcA?w jest doA�A� niejasny. Jak dotA�d zrobiono na ten temat stosunkowo maA�o badaA� a�� choA� daje do myA�lenia to, co wykazaA�y dwie analizy opisane w periodyku „Experimental and Clinical Psychopharmacologya�?. W jednym przypadku badanym podawano napoje energetyczne z rA?A?nA� iloA�ciA� kofeiny (a takA?e niezawierajA�ce jej w ogA?le), po czym proszono o wykonanie testu. PolegaA� on na przyciskaniu guzika za kaA?dym razem, kiedy na ekranie pojawiaA� siA� pulsujA�cy zielony punkt, czy teA? na niereagowaniu na punkt w kolorze niebieskim. Uczniowie i studenci, ktA?rzy spoA?ywali napoje z kofeinA� reagowali szybciej niA? inni. Tyle A?e najszybciej i najbardziej precyzyjnie dziaA�ali ci, ktA?rym podano najmniejsze dawki kofeiny.

Drugie badanie nie skupiaA�o siA� konkretnie na napojach energetycznych i na mA�odych sportowcach, ale jego rezultaty wiele mA?wiA� o interesujA�cym nas problemie. MA�odzi obojga pA�ci w wieku 12-17 lat pili zwykA�e, sA�odkie napoje „doprawionea�? rA?A?nymi dawkami kofeiny, smakiem przypominajA�ce napA?j Red Bull. PA?A?niej pozostawiono ich w laboratorium, w ktA?rym znajdowaA�o siA� rA?A?nego rodzaju jedzenie i przekA�ski. OkazaA�o siA�, A?e ci mA�odzi ludzie, ktA?rzy spoA?yli najwiA�ksze dozy kofeiny bezbA�A�dnie odnajdywali artykuA�y z duA?A� iloA�ciA� cukru. Zdaniem autorA?w badaA�, jest to znak, A?e moA?e istnieA� jakiA� na razie niewyjaA�niony zwiA�zek pomiA�dzy uA?ywaniem kofeiny a przyjmowaniem przez dzieci wysokoenergetycznych pokarmA?w. Co wiA�cej, u chA�opcA?w, ktA?rzy wraz z napojami wchA�onA�li najwiA�ksze dawki kofeiny odnotowano najwiA�kszy wzrost ciA�nienia krwi a�� choA� u dziewczA�t nie zaobserwowano tej zaleA?noA�ci.

Na ostateczne wnioski pA�ynA�ce z badaA� trzeba bA�dzie jeszcze trochA� poczekaA�. a�� WciA�A? za maA�o wiemy o tym, jak napoje energetyczne dziaA�ajA� na osoby w rA?A?nym wieku a�� komentuje dr Higgins. a�� Nie znam A?adnych badaA� poA�wiA�conych dA�ugoterminowemu wpA�ywowi tych A�rodkA?w, nic teA? nie wiem o tym, A?eby ktoA� takie badania planowaA�.

AmerykaA�ska Agencja ds. A�ywnoA�ci i LekA?w (FDA) w A?aden sposA?b nie reguluje spraw zwiA�zanych z bezalkoholowymi napojami energetycznymi, m.in. tego, jakie sA� w nich skA�adniki. Producenci nie sA� zobligowani do udowadniania, A?e oferujA� produkty bezpieczne czy skuteczne. To czy powinniA�my piA� napoje energetyczne? I czy powinny po nie siA�gaA� nasze nastoletnie dzieci? a�� Na pewno nie po to, by osiA�gaA� lepsze wyniki na boisku czy bieA?ni a�� mA?wi dr Higgins. a�� Sportowcom bym w ogA?le odradzaA� napoje energetyczne, bo to nie sA� tak naprawdA� dla nich przeznaczone.

A?rA?dA�o: New York Times

Powiązane newsy

  • ZrA?b to sam – zdrowy napA?j energetyczny Obecnie wybA?r wA�rA?d napojA?w energrtycznych jest tak duA?y, A?e moA?emy stanA�A� w sklepie przed pA?A�kA� zapeA�enionA� nimi kompletnie nie wiedzA�c co wybraA�. PomijajA�c jednak nazwy, kolory puszek i butelek tak naprawdA� niczym siA� one ze sobA� nie rA?A?niA�. DuA?a czA�A�A� z nich nie ma nic kompletnie […]
  • Niebezpiecznie na Elbrusie Z powodu ostatnich atakA?w terrorystycznych: zniszczenia kolejki linowej oraz znalezieniu i rozbrojeniu 3 bomb w lokalnych hotelach wA�adze zamknA�A�y caA�kowicie rejon Elbrusa dla narciarzy, wspinaczy i turystA?w. RA?wnieA? z powodu groA?A�cego niebezpieczeA�stwa kolejnymi akcjami terrorystycznymi, zamkniA�te sA� […]
  • Danny MacAskill „Way Back Home”Danny MacAskill „Way Back Home” Danny MacAskill to czA�owiek, ktA?rego filmy sA� oglA�dane w internecie po miliony razy. JeA�li jeszcze nadal nie wiecie dlaczego tak siA� dziejA� to koniecznie powinniA�cie zobaczyA� jego najnowszy edit "Way Back Home" przygotowany przez ekipA� Redbull'a. Danny zabierze was w podrA?A? z Edynburga do swojego domu - […]
  • „The Factory” i „MichaA� Mycek webedit” najlepszymi filmami na Lech Bike Festiwal„The Factory” i „MichaA� Mycek webedit” najlepszymi filmami na Lech Bike Festiwal Tegoroczny pokaz filmA?w na Lech Bike Festiwal wygraA� film "MichaA� Mycek webedit" drugie miejsce i nagrodA� publicznoA�ci otrzymaA� "The Factory" JeA�li ktoA� nadal twierdzi, A?e dziA� w Polsce nie powstajA� filmy na poziomie A�wiatowym niech zobaczy na wA�asne oczy jak bardzo siA� myli. To nie A?adne USA, to […]
  • Ekstremalny pokrowiec na laptopaEkstremalny pokrowiec na laptopa WA�dzisiejszychA�czasach moA?na kupiA� niezliczonA� iloA�A� rodzajA?w pokrowcA?w na laptopa . Czym, wiA�c wyrA?A?nia siA� spoA�rA?d nich wszystkich A�Extreme Sleeve produkowany przez firmA� G-Form? OdpowiedA? jest bardzo prosta w innych pokrowcach nie znajdziecie tak technicznie zaawansowanych materiaA�A?w jak Poron […]
  • DC Snowboarding Day 2010 19 grudnia 2010 z okazji MiA�dzynarodowego Dnia SnowboarduA� w wybranych kinach sieci Multikino odbA�dzie siA� pokaz najnowszych polskich filmA?w snowboardowych i zagranicznej produkcji DC. Seanse odbA�dA� siA� w 8 miastach Polski: Krakowie, Szczecinie, Sopocie Poznaniu (Stary Browar), Warszawie (ZA�ote Tarasy), […]

Dodaj komentarz