> Na stoku tylko w kasku…

Na stoku tylko w kasku…

… tak, ale do 15 roku A?ycia – zadecydowali senatorowie, przyjmujA�c bez poprawek nowelizacjA� Ustawy o Kulturze Fizycznej. Trafi teraz ona do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami rodzice, instruktorzy bA�dA? inni opiekunowie bA�dA� musieli dopilnowaA�, by osoby do 15 roku A?ycia korzystaA�y z kasku. JeA?eli opiekun zezwoli nieletniemu na jazdA� bez kasku, to zostanie ukarany grzywnA� lub naganA�. Starsi uA?ytkownicy stokA?w tak jak to miaA�o miejsce do tej pory bA�dA� nadal sami decydowali o swoim bezpieczeA�stwie.

Powiązane newsy

  • Starnavska Propast UPDATEStarnavska Propast UPDATE 217 m tyle wynosi nowy rekord Polski w nurkowaniu jaskiniowym ale co istotniejsze w Hranickiej Propasti otwiera siA� szansa na odkrycie najgA�A�bszej studni krasowej na A�wiecie. Polsko-czeskiej ekipie Krzysztofa Starnawskiego udaA�o siA� przygotowaA� zakoA�czone sukcesem nurkowanie, ktA?rego celem byA�o sprawdzenie […]
  • Powstanie film o wyprawie Kon-Tiki Wyprawy z 1947 roku pod przewodnictwem Thora Heyerdahla, ktA?rej celem byA�o udowodnienie, A?e ludzie przybyli na PolinezjA� z PoA�udniowej Ameryki chyba nikomu nie trzeba przedstawiaA�. Historia jest nadal bardzo popularna, nie powinno wiA�c dziwiA�, A?e znalazA�y siA� osoby chcA�ce nakrA�ciA� film o Kon-Tiki.A� Za […]
  • Rotterdam zdobyty przez dwA?ch przyjaciA?A�Rotterdam zdobyty przez dwA?ch przyjaciA?A� Ostatni ABN AMRO Maraton w Rotterdamie zdominowaA�o dwA?ch najlepszych przyjaciA?A� pochodzA�cych z tej samej maA�ej wioski w Kenii - Wilson Chebet i Vincent Kipruto. Do 40 kilometra wyA�cigu biegli razem, wtedy to wA�aA�nie Chebet wysunA�A� siA� na prowadzenie, ktA?re utrzymaA� do koA�ca wyA�cigu. Kirputo przybiegA� […]
  • Kurt Yaeger – czA�owiek, ktA?ry straciA� noge, ale nie straciA� pasjiKurt Yaeger – czA�owiek, ktA?ry straciA� noge, ale nie straciA� pasji W 2006 roku Kurt Yaeger znany teA? jako "Crowbar" ulegA� strasznemu wypadkowi motocyklowemu. Lekarzom na szczA�A�cie udaA�o siA� uratowaA� jego A?ycie, niestety nie zdoA�ali ocaliA� nogi, ktA?ra musiaA�a zostaA� amputowana. NiektA?rzy nigdy nie podnieA�li by siA� po tak traumatycznym wydarzeniu. Wypadek uczyniA� […]
  • Szykuje siA� wielkie sprzA�tanie TatrSzykuje siA� wielkie sprzA�tanie Tatr Na ostatni weekend czerwca zaplanowana jest akcja "NajwiA�ksze sprzA�tanie Tatr w historii". Inicjatorem tego szczytnego ekologicznego przedsiA�wziA�cia jest Albin Marciniak - twA?rca krakowskiego Klubu PodrA?A?nikA?w "AsrA?dziemie". 30 czerwca o godz. 15 uczestnicy akcji zbiorA� siA� na wszystkich dostA�pnych […]
  • PomA?A? „Tiserowi” wygraA� z nowotworem Tomek Staniewski "Tiser" to A�wietnie zapowiadajA�cy siA� rider bmx, a takA?e fotograf i czA�onek grupy artystycznej Doll in Art. NiestetyA� na poczA�tku tego roku wykryto u niego nowotwA?r zA�oA�liwy. Tomek przyjmuje chemioterapiA�, obecny stan jego zdrowia wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Te formy […]

Dodaj komentarz