> Longboard dla poczA�tkujA�cych

Longboard dla poczA�tkujA�cych

WA�rA?d miA�oA�nikA?w szybkiej i niezwykle dynamicznej jazdy ogromnA� popularnoA�ciA� cieszy siA� tak zwany longboard, ktA?ry polega na jeA?dzie z uA?yciem dA�ugiej i szerokiej deski. Daje ona mnA?stwo fascynujA�cych wraA?eA�, dlatego jej zwolennikA?w jest coraz wiA�cej. Co powinniA�my jednak zrobiA� zaczynajA�c przygodA� z tym sportem?

Jaka deska?

Pierwsza decyzja powinna dotyczyA� wyboru odpowiedniej dla nas deski. A jest ich naprawdA� sporo. WspomnieA� moA?na miA�dzy innymi o tak zwanych downhillach, ktA?re umoA?liwiajA� rozwijanie sporych prA�dkoA�ci, slalomach czy trikach. Zdecydowanie polecanym produktem dla poczA�tkujA�cych jest deska przeznaczona do Cruizingu, czyli klasycznej jazdy przed siebie, bez jakichkolwiek „udziwnieA�” czy dodatkowych kombinacji.

WyrA?A?niajA� siA� one przede wszystkich sporA� dA�ugoA�ciA�, a takA?e miA�kkoA�ciA� i elastycznoA�ciA�. DziA�ki temu jazda longboardowa jest bardzo prosta – nie musimy martwiA� siA�, A?e coA� pA?jdzie nie po naszej myA�li. Wystarczy bowiem odepchnA�A� siA� kilka razy, by pokonaA� kilkadziesiA�t metrA?w w bardzo przyjemnych warunkach. To wA�aA�nie dziA�ki tego typu deskom moA?emy zakochaA� siA� w omawianym sporcie.

Pierwsze kroki

W jaki jednak sposA?b uczyA� siA� jazdy na longboardzie? Nie jest ona specjalnie trudna, dlatego kaA?dy z nas powinien sobie poradziA�. PamiA�taA� naleA?y jednak o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim, waA?ne jest uA�oA?enie nogi znajdujA�cej siA� na desce (druga bA�dzie nam bowiem sA�uA?yA� do odpychania siA� od podA�oA?a). Musi ona byA� skierowana w stronA� jazdy, nie przekrA�cajmy jej w bok, gdyA? stracimy stabilnoA�A�.

W ktA?rym miejscu noga powinna zostaA� postawiona? Zgodnie z poradami ekspertA?w, najlepiej poA�oA?yA� jA� bezpoA�rednio nad trakiem. Zagwarantuje nam to odpowiedniA� stabilizacjA� jazdy. KolejnA� istotnA� sprawA� jest fakt, iA? nasz ciA�A?ar powinien skupiA� siA� przede wszystkim na nodze znajdujA�cej siA� na desce. W przeciwnym wypadku, nie rozwiniemy bowiem wystarczajA�cej prA�dkoA�ci – a na tym przecieA? opiera siA� longboard!

RadoA�A� z jazdy

Skoro juA? odepchnA�liA�my siA� kilkukrotnie, warto postawiA� rA?wnieA? drugA� nogA� na desce. Najlepsza postawa w przypadku podstawowej jazdy zwiA�zana jest z uA�oA?eniem nA?g pomiA�dzy trakami, co daje nam niewielki rozkrok. Dla uzyskania stabilnoA�ci, skierujmy nogi lekko w stronA� jazdy. W ten sposA?b nie musimy martwiA� siA�, A?e nasza pierwsza jazda zakoA�czy siA� spektakularnym upadkiem. WaA?ne jest rA?wnieA? to, aby, podczas skrA�cania, uginaA� kolana. DziA�ki temu pokonamy je w sposA?b pA�ynny. Gdy zaA� jedziemy po prostej drodze, wyprostujmy nogi.

OczywiA�cie sA� to informacje czysto teoretyczne. Prawdziwe umiejA�tnoA�ci jazdy na tego typu deskach uzyskiwane sA� w praktyce. Wystarczy parA� prA?b, a nasza technika w sposA?b zdecydowany zostanie poprawiona. A trzeba przyznaA�, A?e treningi naprawdA� popA�acajA�. Longboard jest bowiem sportem niezwykle dynamicznym, ktA?ry dodatkowo zwiA�zany jest z wieloma technikami jazdy. Poza szusowanie przed siebie, moA?emy bowiem wykonywaA� miA�dzy innymi dynamiczne skrA�ty czy rozmaite triki. Wszystko to sprawia, A?e naprawdA� warto zainteresowaA� siA� tego typu aktywnoA�ciA�.

ArtykuA� przygotowany we wspA?A�pracy z Deskshop.pl

Dodaj komentarz