> Leczenie w twoich rA�kach

Leczenie w twoich rA�kach

Ten widok zna kaA?dy z nas. Poczekalnia w przychodni wypeA�niona kaszlA�cymi pacjentami, ktA?rzy czekajA� cierpliwie w kolejce na wizytA� u lekarza. Gdyby tylko przeziA�bienie byA�o najwiA�kszym problemem publicznej sA�uA?by zdrowia…

ZakA�adajA�c, A?e nie zA�apaliA�my kolejnych zarazkA?w w przepeA�nionej poczekalni, moA?emy powiedzieA�, A?e u lekarza nie byA�o tak A?le. A co poradziA� w sytuacji, gdy na wizytA� u specjalisty czekamy dobrych kilka miesiA�cy, szybkie zrobienie badaA� graniczy z cudem, a zabieg operacyjny to luksus, na ktA?ry przyjdzie nam poczekaA� nawet kilkanaA�cie miesiA�cy? Coraz wiA�cej osA?b staje przed tym dylematem, bo nie tylko nie mamy czasu na branie urlopu i ustawianie siA� w kolejce do lekarza, ale teA? coraz bardziej zaleA?y nam na komforcie. StA�d duA?a popularnoA�A� dodatkowej ochrony zdrowia, o ktA?rej decydujemy sami.
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wystA�puje na rynku w wielu wariantach, a towarzystwa ubezpieczeniowe oferujA�ce polisy zdrowotne przedstawiajA� swoim klientom rA?A?ne zakresy ochrony. Wszystko zaleA?y od tego, kto siA� ubezpiecza, jakie A�wiadczenia sA� dla nas niezbA�dne i ile chcemy lub moA?emy wydaA� naA�ubezpieczenie zdrowotne.
NajwiA�kszA� popularnoA�ciA� cieszA� siA� polisy leczenia ambulatoryjnego, czyli moA?liwoA�A� dostA�pu do usA�ug medycznych niewymagajA�cych hospitalizacji. To dobra opcja dla osA?b, ktA?re chcA� mieA� moA?liwoA�A� bezproblemowego dostA�pu do lekarza rodzinnego czy wybranego specjalisty oraz wykonania badaA�. Z kolei polisy z opcjA� leczenia szpitalnego umoA?liwiajA� skorzystanie z bardziej skomplikowanych zabiegA?w, ubezpieczyciel pokrywa teA? koszty pobytu w szpitalu jak rA?wnieA? A�wiadczeA� poszpitalnych. Konstrukcja umA?w ubezpieczenia zdrowotnego jest podobna do oferowanych przez prywatne przychodnie i kliniki abonamentA?w. Jednak w przypadku abonamentu mamy moA?liwoA�A� korzystania jedynie z usA�ug A�wiadczeniodawcy, u ktA?rego kupiliA�my abonament. Polisa daje nam prawo wyboru przychodni czy kliniki. Warto teA? zwrA?ciA� uwagA� na to, kto jest objA�ty ochronA�- decydujA�c siA� na podpisanie umowy ubezpieczenia, dobrze jest wA�A�czyA� w poczet ubezpieczonych rA?wnieA? wspA?A�maA�A?onka oraz dzieci. Obecnie wielu pracodawcA?w decyduje siA� na zawarcie ramowych umA?w z towarzystwami ubezpieczeniowymi. JeA�li taka umowa obowiA�zuje w naszym zakA�adzie pracy, w przypadku przystA�pienia do ubezpieczenia zyskujemy realnA� moA?liwoA�A� znacznego obniA?enia kosztA?w leczenia naszej rodziny.

Dodaj komentarz