> Kinga Baranowska i Piotr Pustelnik wyruszajA�, by zdobyA� szczyt Annapurna

JuA? jutro Kinga Baranowska i Piotr Pustelnik wyruszajA� w Himalaje. Ich celem jest wejA�cie na AnnapurnA� (8091 m) od strony pA?A�nocnej drogA� niemieckA�. Przed AnnapurnA� zespA?A� planuje aklimatyzacjA� w dolinie Khumbu na siedmiotysiA�czniku Pumori, poA�oA?onym tuA? przy EvereA�cie.
Wszyscy zainteresowani spotkaniem z KingA� i Piotrem przed wylotem, mogA� pojawiA� siA� na lotnisku OkA�cie jutro o godzinie 14.00. Miejsce: hala odlotA?w T2, koA�o informacji. Telefon kontaktowy na lotnisko: 504 39 44 98.

Annapurna to dziesiA�ty, co do wysokoA�ci szczyt ziemi o wysokoA�ci 8091 m n.p.m.. PoA�oA?ona w Nepalu, po wschodniej stronie rzeki Kali Gandaki. NaleA?y do niskich oA�miotysiA�cznikA?w, jednak jest zaliczana do najniebezpieczniejszych gA?r A�wiata. Do 2005 roku zarejestrowano zaledwie 103 wejA�cia na wierzchoA�ek gA�A?wny. Masyw Annapurny jest bardzo rozlegA�y i skA�ada siA� z 6 duA?ych szczytA?w, czyli gA�A?wnego wierzchoA�ka i piA�ciu wysokich siedmiotysiA�cznikA?w. Jest pierwszym oA�miotysiA�cznikiem zdobytym przez czA�owieka – w 1950 roku zdobyli jA� po ciA�A?kiej walce Francuzi: Maurice Herzog i Louis Lachenal.

Uczestnicy wyprawy:
Kinga Baranowska – Himalaistka mA�odego pokolenia, zdobywczyni szeA�ciu oA�miotysiA�cznikA?w. Na trzech z nich stanA�A�a jako pierwsza Polka – Dhaulagiri, Manaslu i Kanczendzondze. CzA�onkini kadry narodowej Polskiego ZwiA�zku Alpinizmu we wspinaczce wysokogA?rskiej, a takA?e czA�onkini zarzA�du Klubu WysokogA?rskiego Warszawa. OtrzymaA�a liczne nagrody i wyrA?A?nienia A�rodowiskowe m.in. nagrodA� Ministra Sportu za wspinaczkA� na trzeci szczyt A�wiata. Od kilku lat sukcesywnie realizuje swoje plany zwiA�zane z KoronA� HimalajA?w, ktA?rej do tej pory nie osiA�gnA�A�a A?adna kobieta na A�wiecie. Z wyksztaA�cenia geograf i ekonomistka.

Piotr Pustelnik – Wspina siA� od 1975 roku. Instruktor alpinizmu. WspinaA� siA� w Tatrach, Alpach, Dolomitach, w Pamirze, Karakorum i Himalajach. Laureat Nagrody „Fair Play” Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Honorowy Obywatel Miasta A?odzi. W latach 1990 – 2008 wszedA� na 13 z 14 szczytA?w oA�miotysiA�cznych. Do skompletowania Korony HimalajA?w zostaA�a mu Annapurna. Z zawodu inA?ynier chemik. Doktor nauk technicznych. SpecjalnoA�A�: ryzyko przemysA�owe i bezpieczeA�stwo biznesowe.

Do tej pory gA?rA� zdobyA�o oA�miu PolakA?w, w tym jedna kobieta:
1987 – Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka – pierwsze wejA�cie zimowe,
1991 – Bogdan Stefko, Krzysztof Wielicki, Wanda Rutkiewicz, Ryszard PawA�owski, Mariusz Sprutta,
1996 – Andrzej Marciniak

BieA?A�ce relacje o wyprawie znajdziecie na stronach: www.kingabaranowska.com oraz www.piotrpustelnik.pl.

a tutaj moA?ecie przesA�uchaA� krA?tkiego wywiadu o przygotowaniach do wyprawy, ktA?rego Kinga Baranowska udzieliA�a Antyradiu.

Powiązane newsy

  • Nasi AmbasadorzyNasi Ambasadorzy Projekt "360 Stopni" opiera siA� na wspA?A�pracy z Ambasadorami. Nie sA� celebrytami, ale majA� szacunek w A�rodowisku. ZbliA?ajA� siA� do krawA�dzi, ale znajA� prA?g ludzkich moA?liwoA�ci. SA� stuprocentowymi profesjonalistami. A z kim wspA?A�pracujemy? (kolejnoA�A� alfabetyczna) Nasi ambasadorzy w 2009 […]
  • Kinga Baranowska na V Warszawskim PrzeglA�dzie FilmA?w GA?rskich JuA? 12 Grudnia Kinga Baranowska wystA�pi na V Warszawskim PrzeglA�dzie FilmA?w GA?rskich w Kinotece. Opowie zgromadzonym o swoim wejA�ciu na trzeciA� gA?rA� A�wiata -A�Kanczendzonge. ZrobiA�a to jako piA�ta kobieta na A�wiecie i pierwsza Polka. Szczyt trudny, uwaA?any z gA?rA�, ktA?ra "nie lubi kobiet". Dla polskich […]
  • Annapurna Dream – konferencja prasowa W zwiA�zku z powrotem do Polski uczestnikA?w wyprawy Annapurna Dream zapraszamy wszystkich na konferencjA� prasowA�, ktA?ra odbA�dzie siA� 7 maja 2010 roku w Warszawie o godz. 11.30 na lotnisku OkA�cie w sali konferencyjnej. Sala znajduje siA� w terminalu nr 1, w byA�ej sali VIP na tym samym poziomie co hala […]
  • K2 & Broad Peak Polish Expedition 2010 19 czerwca z lotniska OkA�cie wyruszy polska ekspedycja, ktA?rej celem bA�dzie zdobycie drugiego co do wysokoA�ci szczytu Ziemi. W jej skA�ad wejdA�: BogusA�aw Ogrodnik (kierownik wyprawy), Ania CzerwiA�ska, Darek ZaA�uski, Tamara StyA�, Marcin Miotk, Tomek Kobielski i Kinga Baranowska. Ponadto udziaA� w wyprawie […]
  • Kinga i Piotr na szczycie Annapurny Kinga Baranowska, Piotr Pustelnik i Peter Hamor zdobyli dziA� AnnapurnA�. Tym samym Piotr Pustelnik zostaA� trzecim Polakiem w historii, ktA?ry zdobyA� KoronA� HimalajA?w. WczeA�niej tego wyczynu dokonali: Jerzy Kukuczka (jako drugi na A�wiecie w 1987 r.) i Krzysztof Wielicki (1996 r.). Wczoraj trA?jka wspinaczy w […]
  • Festiwal 360 Stopni – CzA�owiek na krawA�dziFestiwal 360 Stopni – CzA�owiek na krawA�dzi JeA�li ktA?reA� z miast jest podA�wietlone (podlinkowane) znaczy, A?e znamy juA? i prezentujemy szczegA?A�owy repertuar. Wystarczy kliknA�A�. JeA�li jeszcze nie ma podlinkowania, znaczy, A?e musicie jeszcze chwilkA� poczekaA�. Warszawa: 6-8 marca (Kinoteka) KrakA?w: 6-10 marca (Kino Mikro) ToruA�: 6 - 14 […]

Dodaj komentarz