> Henryk Socha o „47 samuraju” Stephena Huntera

Henryk Socha o „47 samuraju” Stephena Huntera

To nie jest ksiA�A?ka dla zwykA�ego czytelnika. To jest ksiA�A?ka dla miA�oA�nika Japonii, zainteresowanego historiA� tego kraju, jego zabytkami i broniA�. Wiele osA?b zaczA�A�o poznawaA� JaponiA� od przewaA?nie przypadkowego zainteresowania broniA�, a A�ciA�lej mA?wiA�c, od fascynacji japoA�skim mieczem. W tej publikacji gA�A?wnym aktorem jest wA�aA�nie niezrA?wnany, przeraA?ajA�cy i piA�kny japoA�ski miecz.FabuA�a przedstawia nie tylko doA�A� skomplikowane relacje historyczne miA�dzy JaponiA� a Stanami Zjednoczonymi Ameryki PA?A�nocnej, ale wplata do narracji wiele wA�tkA?w z udokumentowanych wydarzeA� z historii Japonii feudalnej aA? po wspA?A�czesnoA�A�. Jak przystaA�o na ksiA�A?kA� prawdziwie sensacyjnA�, sA� tu nie tylko walki samurajA?w, wydarzenia z II wojny A�wiatowej, ale takA?e dzisiejszy A�wiat przestA�pczoA�ci zorganizowanej, czyli jakuza. A wszystkie te wydarzenia przenikajA� siA� nawzajem, tworzA�c historiA� miecza. SposA?b przedstawienia miecza, jego znaczenia tysiA�c lat temu i dzisiaj A�wiadczy o gA�A�bokiej znajomoA�ci autora, by nie powiedzieA� jego wA�asnej fascynacji tA� broniA�. Czasami trudno powiedzieA� co jest waA?niejsze, wA�tek sensacyjny i ciA�g wydarzeA� czy wszystko, co jest zwiA�zane z mieczem od strony zarA?wno historycznej, jak i technicznej. CzuA�oA�A�, z jakA� autor opisuje zjawiska wystA�pujA�ce na ostrzu katany, jej ciA�A?ar, wywaA?enie, ostroA�A� mA?wiA� nie tylko o znajomoA�ci techniki, ale takA?e o tym, A?e autor naprawdA� dostrzega to, co w mieczu najwaA?niejsze. Jego duszA�. To wA�aA�nie Tokugawa Ieyasu, przyszA�y szogun, na poczA�tku XVII wieku wypowiedziaA� to najznamienitsze zdanie: a�zMiecz jest duszA� samurajaa�?. StaA�o siA� ono kierunkowskazem dla milionA?w A?wczesnych samurajA?w, a czA�sto w Japonii moA?na odnieA�A� wraA?enie, A?e obowiA�zuje do dzisiaj.

Jednym z najbardziej utrwalonych osA�dA?w wA�rA?d cudzoziemcA?w jest przeA�wiadczenie, A?e JapoA�czycy sA� tak rA?A?ni od wszelkich innych ras, iA? nikt ich nie rozumie i nie zrozumie. MajA� swA?j hermetyczny A�wiat wynikajA�cy z tradycji, nauk Konfucjusza, buddyzmu i tysiA�ca innych przyczyn. Autor, A�wiadom tych sA�dA?w, doskonale wyjaA�nia te wA�tki i stara siA�, by czytelnik poznaA� te przyczyny niejako od wewnA�trz. Ale to teA? tylko czA�A�A� prawdy. W czasie II wojny A�wiatowej Amerykanie doskonale poznali JapoA�czykA?w i wiedzieli, jak tA� wiedzA� wykorzystaA�. Nie bombardowali najcenniejszych zabytkA?w kultury w Kioto, nie zrzucali teA? bomb na paA�ac cesarski w Tokio, ale wykorzystali a�zboskoA�A�a�? cesarza, by doprowadziA� do bezwarunkowej kapitulacji. A kiedy to osiA�gnA�li, zaA?A�dali konfiskaty mieczy w caA�ej Japonii. I przecieA? kaA?dy rozumie, A?e nie chodziA�o o konfiskatA� a�zszpikulcA?wa�? (jak ironicznie pisze autor), ktA?re od dawna nie byA�y prawdziwA� broniA�, ale o to, by pozbawiA� JapoA�czykA?w a�zduszya�?. I to siA� udaA�o. W okresie blisko siedmioletniej okupacji Japonii nigdy nie powstaA�a tam A?adna forma zorganizowanego ruchu oporu, A?adnej partyzantki a�� ani wiejskiej, ani miejskiej. Ogromne straty po obu stronach spowodowaA�y, A?e stosunki A?oA�nierzy nigdy nie byA�y przyjazne, raczej peA�ne wzajemnego szacunku i wstrzemiA�A?liwoA�ci. Ale w tej ksiA�A?ce mamy coA� wiA�cej. Autor stara siA� pokazaA�, A?e w gruncie rzeczy sA� waA?niejsze rzeczy na A�wiecie jak honor, poczucie sprawiedliwoA�ci, odwaga i czA�owieczeA�stwo, ktA?re moA?e podobnie wyglA�daA� w wydaniu amerykaA�skim i japoA�skim. Narracja Huntera, dbaA�oA�A� o szczegA?A�y, specjalistyczna wiedza, umiejscowienie akcji w realnych miejscach znanych wielu czytelnikom sprawiA�y, A?e A�miaA�o moA?emy postawiA� autora obok takich gigantA?w powieA�ci sensacyjnych jak Frederick Forsyth czy John le Carre.
GorA�co polecam tA� ksiA�A?kA� wszystkim, ktA?rzy A?ywiej reagujA� na sA�owo a�zJaponiaa�?. A dla tych, ktA?rzy dopiero zaczynajA�, znajdzie siA� w niej mnA?stwo powodA?w, by nie byA�a to ostatnia lektura o Kraju WschodzA�cego SA�oA�ca.

Henryk Socha (ur. 1949) a�� japonista, kolekcjoner mieczy samurajskich, autor 9 albumA?w o Japonii.

Powiązane newsy

  • Katamaran o ujemnej wypornoA�ci?Katamaran o ujemnej wypornoA�ci? Od jakiegoA� czasu w A?eglarstwie wielokadA�ubowym zaczA�to wykorzystywaA� niesamowite, wrA�cz kosmiczne technologie materiaA�owe. Fakt, A?e trimaran Oracle potrafi frunA�A� nad wodA� podparty dwoma pA�etwami, hydroskrzydA�ami...sam nie wiem jak to nazwaA�, A�wiadczy o gigantycznych siA�ach jakie sA� w […]
  • Janusz Lukaszczyk o 47. samuraju KsiA�A?ka Stephena Huntera jest doskonaA�ym przykA�adem mistrzowskiego poA�A�czenia zamierzchA�ej historii ze A�wiatem wspA?A�czesnym. Dla tych, ktA?rzy chcA� poznaA� JaponiA� dalekA� od stereotypA?w, moA?e stanowiA� wyjA�tkowA� lekturA�. Hunter przedstawia wrA�cz niewiarygodne losy gA�owni mieczowej wykonanej […]
  • WA�drownicze Wyzwanie ‚2006WA�drownicze Wyzwanie ‚2006 PaA?dziernik'2006 Jakby mi ktoA� powiedziaA�, A?e robiona przez harcerzy impreza spdoba mi siA� najbardziej wA�tym sezonie, to pewnie bym potraktowaA� te zapewnienia zA�rA?wnA� powagA�, jak deklaracje kandydatA?w wA�kampanii samorzA�dowej. A tu - niespodzianka. WA�drownicze Wyzwanie to byA�y zawodki bardzo […]
  • Parametry W temacie powyA?szem oczywista chodzi o dA�ugoA�A�. KtA?ra, jak twierdzA� niektA?rzy, jest nawet waA?niejsza, niA? technika. Bardzo to byA� moA?e, chociaA? chyba w rajdowaniu niedostatki techniczne (np. w dziedzinie nawigacji) zniwelowaA� jest ciA�A?ko... TA� smakowitA� dygresjA� moA?emy pociA�gnA�A�, ale moA?emy […]
  • Resorty nad Morzem Czerwonym szukajA� wyjaA�nienia ostatnich atakA?w rekina MiA�dzynarodowa grupa ekspertA?w zebraA�a siA� w Egipcie w celu wyjaA�nienia atakA?w rekina z Sharm. Naukowcy sA� zgodni, A?e takie ataki sA� niezwykle rzadkie, a prawdziwe rekiny rA?A?niA� siA� od tych zobrazowanych w hollywoodzkich 'SzczA�kach'. Naukowcy bedA� siA� strali wyjaA�niA� czemu rekiny zbliA?yA�y siA� […]
  • Bieszczadzka ciuchciaBieszczadzka ciuchcia luty 2008 Nie rajd, jeno wyprawa. Ale turystyka zdecydowanie nie orbisowska... a�za��stara iA�A�mieszna troszkA�a��a�? - piosenkA� oA�bieszczadzkiej ciuchci znajA� pewnie wszyscy, ktA?rzy majA� zaA�sobA� przeszA�oA�A� harcersko-turystycznA�. Tym, ktA?rzy utworu owego nie pomnA�, streszczA� pokrA?tce - podmiot […]

Dodaj komentarz