> Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia jest nauką humanistyczno-społeczną której zadaniem było tradycyjnie opisywanie wszystkich transakcji przeprowadzanych przez gospodarstwo domowe. Obecnie pojęcie to jest o wiele szersze i obejmuje wszelkie sposoby gospodarowania zarówno pojedynczych jednostek, społeczeństw jak i firm. Opisuje problemy związane z wytworzeniem dóbr, ich sprzedażą czy konsumpcją. Analizowane są zarówno popyt jak i podaż. Badane są problemy ograniczonych zasobów określonych dóbr. Jeśli za przykład weźmiemy kalendarze produkowane przez firmę poligraficzną to ekonomia badać będzie zarówno popyt na nie jak i podaż generowaną przez firmę. Zbadana będzie cena równowagi, popyt globalny jaki popyt jednostkowy przy poszczególnych cenach.
W końcu przeanalizowany będzie również wpływ ich produkcji chociażby na cenę papieru czy farby drukarskiej. Wszystko to składa się na trzy podstawowe pytania, które stawiają sobie ekonomiści: co produkować, jak produkować i kto na tym skorzysta. Sama ekonomia pomimo tego, że nie jest powszechnie znaną teoretyczną wiedzą to w praktyce stosowana jest przez każdego z nas codziennie. Czy to kupując w sklepie zapałki czy podejmując pracę – za każdym razem nasze zachowania wpływają na popyt i podaż określonych dóbr a jednocześnie tworzymy gospodarkę naszego kraju.
Ekonomia dzieli się na dwie części: mikroekonomię, zajmującą się badaniem problemów ekonomicznych z poziomu jednostki oraz makroekonomią – rozważającą zmiany czy tendencje w kontekście globalnym (całej branży, całego kraju czy nawet świata). Obecnie nauki ekonomiczne rozwijają się bardzo dynamicznie i zarówno Uniwersytety jak i szkoły ekonomiczne prowadzą bardzo dynamiczną edukację studentów w jej zakresie. Jako, że ekonomia otacza nas każdego dnia to rozszerzona wiedza na ten temat pozwala nam na łatwiejsze gospodarowanie własnym majątkiem i poruszanie się w świecie finansów – niezależnie od tego, w jakiej branży będziemy pracować. Wiele osób sądzi, że będzie to jedna z najważniejszych dziedzin gospodarki i nauki w przyszłości – warto więc rozszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz