> Dwoje oczu patrzy na Starnasia

Dwoje oczu patrzy na Starnasia

Przygoda czA�owieka z eksploracjA� podwodnego systemu jaskiA� Dos Ojos zaczA�A�a siA� w 1986, dzisiaj poznane fragmenty jaskini liczA� ponad 62 km a odkrytych cenotA?w czyli naziemnych wejA�A� do jaskiA� zbadano 25. Od sA�siedniego systemu Nohoch Nah Chich/Sac Actun Dos Ojos dzieli 100 m i jeA�li projekt Starnawski 360 stopni siA� powiedzie powstanie najdA�uA?szy, bo liczA�cy przeszA�o 213 km system podwodnych korytarzy na A�wiecie.

StarnaA� eksploruje korytarz najgA�A�bszy (118 m) w regionie Quintana Roo, do ktA?rego wejA�cie prowadzi z cenotu The Pit. Do niego A�i pozostaA�ych cenotA?w dociera woda morska nieodkrytymi jeszcze otworami. Nazwa Dos Ojos pochodzi od 2 sA�siadujA�cych ze sobA� cenotA?w – Dos Ojos Cenotes, poA�A�czonych duA?ym podziemnym korytarzem. Ich poA�oA?enie przypomina dwa schodzA�ce pod ziemiA� oczodoA�y. Woda w caA�ym systemie ma ok 25 stopni C przez caA�y rok.

Po raz pierwszy w cenotach Dos Ojos zanurkowali Jim Coke i Johanna DeGroot w 1986, ale ze wzglA�du na skomplikowany dojazd ich przygoda z systemem zakoA�czyA�a siA� 2 lata pA?A?niej. Dopiero dziaA�ania Buddy Quattlebauma i jego porozumienie z 100 rodzin majskich zrzeszonych w Ejido Jacinto Pat pozwoliA�o stworzyA� drogA� dojazdowA� do wschodniego i zachodniego centu Dos Ojos. DziA�ki temu Quattlebaum wraz z Marco Rotzinger mogli otworzyA� centrum nurkowe obsA�ugujA�ce ten obszar. WkrA?tce poznane czA�A�ci jaskini poA�A�czyA�y system o potencjale porA?wnawalnym albo i wiA�kszym niA? sA�siadujA�cy Sac Actun. W ciA�gu tylko 4 miesiA�cy 1994 r. Dos Ojos wyprzedziA�a Nohoch Nah Chich, czyli inaczej Sac Actun o 3636 m. Ich moA?liwe poA�A�czenie A�ciA�gnA�A�o zainteresowanie nurkA?w technicznych w tym takich sA�aw jak Steve Bogaerts, Bill Stone, Jill Heinerth, Nick Toussaint czy Steve Gerrard. Sama ekspedycja Gerrarda w 1996 r. z udziaA�em 60 nurkA?w o nazwie Grand Finale poszerzyA�a granice Dos Ojos o prawie 22 km.

Najbardziej dzisiaj elektryzujA�ce nas miejsce, czyli cenot The Pit zostaA�o odkryte przez Kay’a Waltena i Dana Linsa w 1996 r. nie z ziemi ale z niezwykle ciasnego, podwodnego korytarza Tikim Ich. „PamiA�tam jakby to staA�o siA� wczoraj. PA�ynA�liA�my z Danem niezwykle wA�skim korytarzem zanurzeni w wodzie o zerowej widocznoA�ci. W pewnym momencie dotarA�y do nas z przodu smugi A�wiatA�a i przebA�ysk krystalicznie czystej wody. KocioA�, do ktA?rego dotarliA�my byA� w porA?wnaniu z Tikim Ich niemal bezmierny i jak siA� okazaA�o rA?wnieA? bezdenny – wspomina Kay Walten.

Powiązane newsy

  • StarnaA� po rozpoznaniu The Pit "2 dni temu posunA�A�em eksploracjA� w The PitA� o 300 stA?p. Niestety jaskinia ze 100 m wynurza sie do prawie 60 m i znA?w opada" - napisaA� do nas Krzysztof Starnawski przed chwilA� z Meksyku. "To generalnie bardzo niebezpieczny profil nurkowy - dodaje StarnaA� i mA?wi dalej, A?e dzisiejsze nurkowanie w The Pit […]
  • Starnasia migawki z Meksyku Ostatnie dwa tygodnie, jakie poA�wiA�ciA�em na przygotowania i prowadzenie eksploracji w jaskini The Pit mocno mnie przemA�czyA�y fizycznie i psychicznie. NagA�e wypA�ycenie jaskini do 60 m i ponowne zanurzenie na 100 m skutecznie zatrzymaA�o mnie w eksploracji na najbliA?szy miesiA�c dopA?ki nie przygotuje […]
  • O co chodzi Starnawskiemu w Meksyku? Celem wyprawy Starnawski 360 stopni jest odnalezienie drogi do studni Blue Abyss w systemie Sac Actun. JeA�li miA�dzy The Pit z sA�siedniego systemu Dos Ojos a Blue Abyss istnieje przejA�cie, Krzysztof Starnawski zapisze siA� w historii eksploracji jaskini o A�A�cznej dA�ugoA�ci 233 km. Cenota the Pit z systemu […]
  • TKM Starnawski Kolejny film od Ireny tym razem z przepychania podwA?jnego rebreathera i bailoutu przez zacisk TKM na gA�A�bokoA�ci 62 m w jaskini Sac Actun w Meksyku. Dos Ojos na nim nie widaA�, ale wierzymy, A?e jest niedaleko. Autorem filmu jest Krzysztof Starnawski. PrzejA�cie przez TKM byA�o jednym z ostatnich […]
  • Sac Actun i Dos Ojos na mapie WA�aA�nie otrzymaliA�myA� interesujA�ce mapyA� regionu Quintana Roo a w szczegA?lnoA�ci systemA?w jaskiA� Dos Ojos i Sac Actun. Rzut na obie jaskinie z gA?ry pokazuje bliskoA�A� obu systemA?w wzglA�dem siebie jak i obecne postA�py eksploracji Bogaertsa w 2000 r. i Starnasia 10 lat pA?A?niej. A�Mimo, A?e obie […]
  • StarnaA� na pA?A�metku StarnaA� wrA?ciA� do kraju po rozpoznaniu The Pit i wszystko wskazuje na to, A?e do Meksyku wrA?ci w styczniu 2011. Jak donosiliA�my Wam wczeA�niej planowane poA�A�czenie Dos Ojos Sac Actun jest o tyle trudne, A?e korytarz, ktA?ry wybraA� StarnaA� wznosi siA� i opada na znacznej gA�A�bokoA�ci. Czyni to profil […]

Dodaj komentarz