> DA�uga tradycja strzelectwa

DA�uga tradycja strzelectwa

strzelectwoZ wielkim sentymentem i podziwem czyta siA� KsiA�gi pamiA�tkowe, zwA�aszcza gdy opisujA� istnienie organizacji siA�gajA�cej czasA?w A�redniowiecza! Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia wydaA�o wA�aA�nie KsiA�gA� PamiA�tkowA� KBS z okazji swojej kilkusetletniej dziaA�alnoA�ci Opisano w niej historiA� Bractwa poczA�wszy od 1352 roku po dzieA� dzisiejszy. TA�em a jednoczeA�nie arenA� wszystkich dziejA?w Bractwa jest barwnie przedstawiona historia Torunia.

CzA�A�A� historyczna omawia poczA�tki dziaA�alnoA�ci Bractwa – znajdujA� siA� w niej opisy A�wiczeA�, strzelnic i broni strzeleckich, ktA?re sA�uA?yA�y przygotowaniu mieszkaA�cA?w do obrony miasta. W kolejnych rozdziaA�ach przedstawiono dziaA�alnoA�A� bractwa od poA�owy XV wieku do 1793 roku, gdy ToruA� przeszedA� pod panowanie KrA?lestwa Prus.

Po przejA�ciu miasta przez Prusy, Bractwo kontynuowaA�o dziaA�alnoA�A� i dawne tradycje pod zmienionA� nazwA� aA? do I wojny A�wiatowej. Ostatnim okresem historycznym opisanym w KsiA�dze jest dwudziestolecie miA�dzywojenne. W tym czasie Bractwo nabraA�o caA�kowicie polskiego charakteru.

Po II wojnie A�wiatowej nowe, komunistyczne wA�adze nie zgodziA�y siA� na wznowienie dziaA�alnoA�ci Bractwa. Wtedy przejA�to jego majA�tek – do dnia dzisiejszego nieruchomoA�ci Brackie sA�uA?A� miastu, dajA�c schronienie organizacjom kulturalnym i charytatywnym.

Wydanie KsiA�gi pamiA�tkowej to owoc dziesiA�ciu lat staraA�, by wskrzesiA� do A?ycia Bractwo i przywoA�aA� jego dawnA� sA�awA�. Publikacja zawiera blisko 200 fotografii.

KsiA�gA� moA?na nabyA� na stronie Bractwa – www.kbs.torun.pl.

Powiązane newsy

  • Litwini kochajA� A�niegLitwini kochajA� A�nieg NajdA�uA?szym krytym stokiem za bagatela 25 mln euro bA�dA� siA� szczyciA� juA? niedA�ugo nasi wschodni sA�siedzi.A� DziA�ki temu obiektowi Litwa przyciA�gnie prawdopodobnie do siebie naprawdA� duA?A� liczbA� osA?b spragnionych biaA�ego szaleA�stwa, zapewniajA�c im rozrywkA� niezaleA?nie od panujA�cej pogody przez […]
  • 48 godzin w Warszawie z Nike Grid48 godzin w Warszawie z Nike Grid ZawA�adnij ulicami Warszawy w 48 godzin to hasA�o przewodnie wydarzenia. Jak ujawnili organizatorzy gry, w dniach 17-19 wrzeA�nia Warszawa stanie siA� arenA� niecodziennych rozgrywek biegowych. To ile kilometrA?w pokona biegacz, zaleA?y tylko od niego. KaA?dy uczestnik sam zadecyduje o dzielnicy, sektorze, a nawet […]
  • Henryk Socha o „47 samuraju” Stephena Huntera To nie jest ksiA�A?ka dla zwykA�ego czytelnika. To jest ksiA�A?ka dla miA�oA�nika Japonii, zainteresowanego historiA� tego kraju, jego zabytkami i broniA�. Wiele osA?b zaczA�A�o poznawaA� JaponiA� od przewaA?nie przypadkowego zainteresowania broniA�, a A�ciA�lej mA?wiA�c, od fascynacji japoA�skim mieczem. W tej […]
  • Przedmowa PawA�a PorA�by do „W pogoni za cieniem”Przedmowa PawA�a PorA�by do „W pogoni za cieniem” W lutym 1945 roku w pobliA?u Nowego Jorku dwa niszczyciele, USS Howard D. Crow i USS Koiner, zrzuciA�y bomby gA�A�binowe na kontakt sonarowy. Nikt wtedy nie wiedziaA�, A?e udaA�o im siA� zatopiA� niemiecki okrA�t podwodny. LeA?A�cy na 73 metrach gA�A�bokoA�ci wrak tego okrA�tu staA� siA� jednA� z najsA�ynniejszych […]
  • Niewybuchy znalezione na dnie jeziora w Sztumie Nurkowie-minerzy z Marynarki Wojennej wydobyli niewybuchy z dna jeziora w Sztumie. . Obiekty znajdowaA�y siA� w pobliA?u pomostuA� przy plaA?y. ZalegaA�y na gA�A�bokoA�ci 5-6 metrA?w. Pod wodA� zeszA�o 8 nurkA?w i wydobyli 3 obiekty z czasA?w II wojny A�wiatowej: pocisk przeciwpancerny 88 mm, granatnik […]
  • Resorty nad Morzem Czerwonym szukajA� wyjaA�nienia ostatnich atakA?w rekina MiA�dzynarodowa grupa ekspertA?w zebraA�a siA� w Egipcie w celu wyjaA�nienia atakA?w rekina z Sharm. Naukowcy sA� zgodni, A?e takie ataki sA� niezwykle rzadkie, a prawdziwe rekiny rA?A?niA� siA� od tych zobrazowanych w hollywoodzkich 'SzczA�kach'. Naukowcy bedA� siA� strali wyjaA�niA� czemu rekiny zbliA?yA�y siA� […]

Dodaj komentarz