> Czym jest stymulacja owulacji?

Czym jest stymulacja owulacji?

Leczenie niepA�odnoA�ci to skomplikowany i niejednokrotnie dA�ugi proces. JednA� z przyczyn niepA�odnoA�ci mogA� byA� zaburzenia owulacji, ktA?re moA?na wyleczyA� za pomocA� odpowiedniej stymulacji hormonalnej a�� w tym wypadku zastrzyk lub piguA�ki mogA� zastA�piA� procedury wspomaganego rozrodu.

Czym jest stymulacja owulacji?

Mother and babyStymulacja lub indukcja owulacji, stymulacja hormonalna a�� pod kaA?dA� z tych nazw ukrywa siA� jedna z najczA�A�ciej stosowanych procedur medycznych, wspomagajA�ca leczenie niepA�odnoA�ci. Metoda ta polega na podawaniu lekA?w hormonalnych, ktA?re majA� stymulowaA� jajeczkowanie.

Leki podaje siA� na poczA�tku cyklu miesiA�czkowego, aby uzyskaA� wiA�kszA� liczbA� dojrzewajA�cych pA�cherzykA?w jajnikowych. DziA�ki temu zwiA�kszajA� siA� szanse na powodzenie leczenia i uzyskanie ciA�A?y.

Stymulacja owulacji a�� dla kogo?

IndukcjA� owulacji zaleca siA� kobietom, ktA?rym dokucza brak lub sporadycznie wystA�powanie owulacji. StymulacjA� stosuje siA� takA?e u pacjentek z regularnymi owulacjami a�� wtedy celem jest zwiA�kszenie liczby pA�cherzykA?w Graafa, ktA?re dojrzewajA� w jednym cyklu. Uwaga! Nieodpowiednio dobrana dawka lekA?w moA?e spowodowaA� wrA�cz nadmiar pA�cherzykA?w, a to z kolei zwiA�ksza ryzyko ciA�A?y mnogiej.

Stymulacja owulacji jest rA?wnieA? jednym z etapA?w przygotowaA� do zabiegu in vitro. Leki pobudzajA� jajniki do produkcji komA?rek jajowych, a gdy powstanie ich wystarczajA�co duA?o stymulacja jest zakaA�czana, a komA?rki sA� pobierane juA? do zabiegu.

Stymulacja owulacji w INVICTA

StymulacjA� moA?na przeprowadziA� w oparciu o rA?A?ne A�rodki farmaceutyczne, dlatego w klinikach INVICTA lekarz dobiera leki do potrzeb danej pacjentki. Dopasowanie odpowiednich farmaceutykA?w nie jest proste; najpierw przeprowadzany jest dokA�adny wywiad lekarski, przeprowadza siA� badania i na podstawie ich wynikA?w dopiero rozwaA?a siA�, ktA?re leki bA�dA� skuteczne w konkretnym przypadku.

Celem jest nie tylko skuteczne leczenie (czego efektem powinna byA� ciA�A?a pacjentki), ale rA?wnieA? peA�ne bezpieczeA�stwo kobiety.

W klinkach INVICTA lekarz dobiera indywidualnA� dawkA� lekA?w dla kaA?dej pacjentki a�� dziA�ki temu wskaA?nik ciA�A? wielopA�odowych pozostaje na niskim poziomie, podobnie jak w innych najlepszych oA�rodkach leczenia niepA�odnoA�ci na caA�ym A�wiecie.

Dodaj komentarz