> Co zrobić, aby płacić mniej za ubezpieczenie OC ?

Według opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń raportu, podsumowującego pierwszy kwartał 2013 roku, polscy ubezpieczyciele wypłacili 269 tys. odszkodowań z ubezpieczenia OC, o łącznej wartości 1,36 mld zł.


Szkoda z OC – coraz większe kwoty wypłat

Mimo spadku ilości szkód z OC (w I kwartale 2012 roku, zakłady ubezpieczeń wypłaciły ich 279 tys.) wciąż zmienia się średnia wartość wypłaconego odszkodowania, która w stosunku do I kwartału roku 2012 wzrosła o 7,7% i wynosi 5060 zł. Skutkuje to coraz większymi obciążeniami dla firm ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę zaproponowany przez PIU projektem, zakładający możliwość likwidacji szkody z OC w towarzystwie gdzie ubezpieczony jest poszkodowany, a następnie wystąpienie o zwrot kosztów wypłaconego odszkodowania do zakładu ubezpieczeń, w którym polisę posiadał sprawca, może skutkować wzrostem składek za ubezpieczenie OC. Po pojawieniu się na rynku informacji o szykowanych przez PIU zmianach, wielu specjalistów zajmujących się branżą ubezpieczeniową sugeruje, że projekt ten zakończy wojnę cenową panującą wśród firm ubezpieczeniowych. Czy wzrost składek za ubezpieczenie OC jest prawdopodobny? Zdecydowanie tak.

Co zrobić, by płacić mniej?

Zmiany jakie dzieją się na rynku ubezpieczeń oraz wyniki finansowe ubezpieczycieli pociągają za sobą skutki odczuwalne dla wielu kierowców. Ubezpieczenie OC jest tym, którego posiadanie jest obowiązkowe. Zakres i wszelkie kwestie z nim związane są określone w ustawie. Należy zatem zdać sobie sprawę, że oferty dotyczące podstawowego OC poszczególnych firm ubezpieczeniowych, nie różnią się zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń, a jedynie ceną lub ewentualnie dodatkami. Dobrze przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczyciela dokonać porównania ofert i wybrać tę najlepszą. Narzędziem, które pozwoli szybko i sprawnie zweryfikować propozycje cenowe firm ubezpieczeniowych, jest porównywarka ubezpieczeń OC rankomat.pl. W dzisiejszych czasach sprawdzanie cen OC wielu firm ubezpieczeniowych jest wręcz koniecznością.

Założenie, że raz wybrana firma ubezpieczeniowa w kolejnych latach będzie oferować wciąż atrakcyjne składki, jest błędne. Ubezpieczyciele zmieniają taryfy co skutkuje zmianami składek. Sprawdzanie ofert przed końcem ubezpieczenia pozwoli na dokonanie świadomego wyboru i oszczędność sięgającą nawet kilkaset złotych.

 

Dodaj komentarz