StarnaA� wrA?ciA� do kraju po rozpoznaniu The Pit i wszystko wskazuje na to, A?e do Meksyku wrA?ci w styczniu 2011. Jak donosiliA�my Wam wczeA�niej planowane poA�A�czenie Dos Ojos Sac Actun jest o tyle trudne, A?e korytarz, ktA?ry wybraA� StarnaA� wznosi siA� i opada na znacznej gA�A�bokoA�ci. Czyni to profil nurkowania niezwykle niebezpiecznym. PoniA?ej zapis rozmowy […]
„2 dni temu posunA�A�em eksploracjA� w The PitA� o 300 stA?p. Niestety jaskinia ze 100 m wynurza sie do prawie 60 m i znA?w opada” – napisaA� do nas Krzysztof Starnawski przed chwilA� z Meksyku. „To generalnie bardzo niebezpieczny profil nurkowy – dodaje StarnaA� i mA?wi dalej, A?e dzisiejsze nurkowanie w The Pit odwoA�uje aA? […]
Przygoda czA�owieka z eksploracjA� podwodnego systemu jaskiA� Dos Ojos zaczA�A�a siA� w 1986, dzisiaj poznane fragmenty jaskini liczA� ponad 62 km a odkrytych cenotA?w czyli naziemnych wejA�A� do jaskiA� zbadano 25. Od sA�siedniego systemu Nohoch Nah Chich/Sac Actun Dos Ojos dzieli 100 m i jeA�li projekt Starnawski 360 stopni siA� powiedzie powstanie najdA�uA?szy, bo liczA�cy […]
WA�aA�nie otrzymaliA�myA� interesujA�ce mapyA� regionu Quintana Roo a w szczegA?lnoA�ci systemA?w jaskiA� Dos Ojos i Sac Actun. Rzut na obie jaskinie z gA?ry pokazuje bliskoA�A� obu systemA?w wzglA�dem siebie jak i obecne postA�py eksploracji Bogaertsa w 2000 r. i Starnasia 10 lat pA?A?niej. A�Mimo, A?e obie jaskinie dzieli niespeA�na 100 m to nie A�A�czA� siA� […]
Jedynym czA�owiekiem, ktA?ry przed Krzysztofem Starnawskim skutecznie wykorzystaA� ideA� podwA?jnego obiegu zamkniA�tego w nurkowaniu sportowym byA� Jochen Hasenmayer. Niemiecki nurek, odkrywca i inowator byA� do chwili tragicznego wypadku jedynA� konkurencjA� dla Shecka Exleya.
Celem wyprawy Starnawski 360 stopni jest odnalezienie drogi do studni Blue Abyss w systemie Sac Actun. JeA�li miA�dzy The Pit z sA�siedniego systemu Dos Ojos a Blue Abyss istnieje przejA�cie, Krzysztof Starnawski zapisze siA� w historii eksploracji jaskini o A�A�cznej dA�ugoA�ci 233 km. Cenota the Pit z systemu Dos Ojos to jedna z najgA�A�bszych jaskiA� […]
Egipt, Czechy i Meksyk to miejsca, ktA?re wybraA� Krzysztof Starnawski, polski nurek jaskiniowy na realizacjA� trzech projektA?w badawczych o wspA?lnej nazwie a�zStarnawski 360 stopnia�?: nurkowania na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym w Morzu Czerwonym (200-240m); dalszego, siA�gajA�cego prawdopodobnie 190 m kartowania czeskiej jaskini Hranicka Propast i eksploracji cenotu The Pit, stanowiA�cego czA�A�A� systemu jaskiA� Dos Ojos w […]