„KrA?tki klip z eksploracji jaskini Hranicka Propast. Tym razem podczas 7,5 godzinnego nurkowania udaA�o siA� przepA�ynA�A� i zaporA�czowaA� ciasne przejA�cie na dnie gA�A?wnej studni. Nowo odkryta studnia zaczyna sie na – 200 m i jest ogromna. MyA�le, A?e moA?e mieA� spokojnie ponad 150 m gA�A�bokoA�ci. JuA? w lipcu wykonamy kolejnA� seriA� nurkowaA� majA�cych na celu […]
JesteA�my kilkanaA�cie dni spA?A?nieni z radoA�ciA�, ale na dobre nowiny nigdy nie jest za pA?A?no. Krzysztof Starnawski 17 stycznia do tytuA�u najgA�A�biej nurkujA�cego czA�owieka na Ziemi na obiegu zamkniA�tym dopisaA� miano najgA�ebiej nurkujA�cego Polaka w historii o 2 metry przekraczajA�c rekord Leszka Czarneckiego z 2003 r. w Boesmansgat. Co wiA�cej Hranicka Propast ma szansA� doA�A�czyA� […]
Nigdy siA� nie dowiemy czy Krzysztof Starnawski pobiA� rekord Dave’a Shawa o 13 czy 16 m. WskaA?nik na jego prawej rA�ce pokazuje tA� wiA�kszA� liczbA�, ale oficjalne wyrA?wnanie w gA?rA� daje 283 m. Pierwszy materiaA� z rekordowego nurkowania w Dahabie – ciemno, ciemno, coraz ciemniej.
283 metry tyle wynosi obecny rekord A�wiata nurkowania na obiegu zamkniA�tym i naleA?y on do Polaka – Krzysztofa Starnawskiego. StarnaA� po 9 godzinach dekompresji wynurzyA� siA� z Morza Czerwonego w okolicach Dahab, gdzie biA� rekord wspomagany przez zespA?A� zA�oA?ony z Ireny Stangierskiej, Marka Klyty, Grzegorza Rutkowskiego oraz WiesA�awa Zahora. Tym samym StarnaA� pobiA� wA�asny rekord […]
Kolejny film od Ireny tym razem z przepychania podwA?jnego rebreathera i bailoutu przez zacisk TKM na gA�A�bokoA�ci 62 m w jaskini Sac Actun w Meksyku. Dos Ojos na nim nie widaA�, ale wierzymy, A?e jest niedaleko. Autorem filmu jest Krzysztof Starnawski.
Marek KamiA�ski, Piotr Pustelnik, Anna Jackowska Grzegorz NiedA?wiedzki i Piotr Szrek,A�RafaA�a Nowak, Maciej MatuszyA�ski i Mariusz Szeiba to niektA?rzy z wyrA?A?nionych odkrywcA?w przez czytelnikA?w polskiej edycji „National Geographic” i „NG Traveler”. Nagroda Traveler przyznawana po raz piA�ty trafiA�a do rA�k laureatA?w 6 kwietnia.
StarnaA� wrA?ciA� do kraju po rozpoznaniu The Pit i wszystko wskazuje na to, A?e do Meksyku wrA?ci w styczniu 2011. Jak donosiliA�my Wam wczeA�niej planowane poA�A�czenie Dos Ojos Sac Actun jest o tyle trudne, A?e korytarz, ktA?ry wybraA� StarnaA� wznosi siA� i opada na znacznej gA�A�bokoA�ci. Czyni to profil nurkowania niezwykle niebezpiecznym. PoniA?ej zapis rozmowy […]
„2 dni temu posunA�A�em eksploracjA� w The PitA� o 300 stA?p. Niestety jaskinia ze 100 m wynurza sie do prawie 60 m i znA?w opada” – napisaA� do nas Krzysztof Starnawski przed chwilA� z Meksyku. „To generalnie bardzo niebezpieczny profil nurkowy – dodaje StarnaA� i mA?wi dalej, A?e dzisiejsze nurkowanie w The Pit odwoA�uje aA? […]
Przygoda czA�owieka z eksploracjA� podwodnego systemu jaskiA� Dos Ojos zaczA�A�a siA� w 1986, dzisiaj poznane fragmenty jaskini liczA� ponad 62 km a odkrytych cenotA?w czyli naziemnych wejA�A� do jaskiA� zbadano 25. Od sA�siedniego systemu Nohoch Nah Chich/Sac Actun Dos Ojos dzieli 100 m i jeA�li projekt Starnawski 360 stopni siA� powiedzie powstanie najdA�uA?szy, bo liczA�cy […]
WA�aA�nie otrzymaliA�myA� interesujA�ce mapyA� regionu Quintana Roo a w szczegA?lnoA�ci systemA?w jaskiA� Dos Ojos i Sac Actun. Rzut na obie jaskinie z gA?ry pokazuje bliskoA�A� obu systemA?w wzglA�dem siebie jak i obecne postA�py eksploracji Bogaertsa w 2000 r. i Starnasia 10 lat pA?A?niej. A�Mimo, A?e obie jaskinie dzieli niespeA�na 100 m to nie A�A�czA� siA� […]
Jedynym czA�owiekiem, ktA?ry przed Krzysztofem Starnawskim skutecznie wykorzystaA� ideA� podwA?jnego obiegu zamkniA�tego w nurkowaniu sportowym byA� Jochen Hasenmayer. Niemiecki nurek, odkrywca i inowator byA� do chwili tragicznego wypadku jedynA� konkurencjA� dla Shecka Exleya.
Celem wyprawy Starnawski 360 stopni jest odnalezienie drogi do studni Blue Abyss w systemie Sac Actun. JeA�li miA�dzy The Pit z sA�siedniego systemu Dos Ojos a Blue Abyss istnieje przejA�cie, Krzysztof Starnawski zapisze siA� w historii eksploracji jaskini o A�A�cznej dA�ugoA�ci 233 km. Cenota the Pit z systemu Dos Ojos to jedna z najgA�A�bszych jaskiA� […]
222 metry na obiegu zamkniA�tym jest nowym polskim rekordem gA�A�bokoA�ci i prawdopodobnie najwiA�kszA� gA�A�bokoA�ciA�, na ktA?rA� zszedA� czA�owiek z podwA?jnA� konfiguracjA� rebreatherowA�. Rekord 212 metrA?w, ktA?ry Grzegorz Dominik „Banan” ustanowiA� w 2005 r. StarnaA� przekroczyA� o 10 metrA?w w Morzu Czerwonym w paA?dzierniku br.
KrA?tka, ale i bardzo waA?na informacja dla naszego portalu jak i wszystkich zainteresowanych. Telewizja TVP 1 objA�A�a wA�aA�nie patronat nad projektem a�zStarnawski 360 stopni”. Mamy nadziejA�, A?e wspA?A�praca okaA?e siA� dla wszystkich bardzo udana i owocna :).