> Beskid Niski 2011 Survival Expedition

Beskid Niski 2011 Survival Expedition

19 wrzeA�nia wyruszyA�a wyprawa Fundacji JaA�ka Meli „Poza Horyzonty” a�� Beskid Niski 2011 Survival Expedition. Jan Mela i dziesiA�ciu niepeA�nosprawnych uczestnikA?w zmierzy siA� z dwunastodniowA�, survivalowA� ekspedycjA� po najdzikszych zakA�tkach polskich gA?r. Nad wyprawA� patronat honorowy objA�li MarszaA�ek WojewA?dztwa MaA�opolskiego oraz Podkarpackiego.

Beskid Niski 2011 Survival Expedition to najnowszy projekt wyprawowy Fundacji JaA�ka Meli Poza Horyzonty. To kolejna, po wyprawach Elbrus 2009 i El Capitan 2010, inicjatywna Fundacji, poprzez ktA?rA� chcemy pokazaA�, A?e osoby niepeA�nosprawne mogA� A?yA� aktywnie, podrA?A?owaA� i robiA� rzeczy wielkie.

W wyprawie weA?mie udziaA� 10 osA?b niepeA�nosprawnych a�� podopiecznych Fundacji Poza Horyzonty a�� aby razem zmierzyA� siA� z ok. 150 km trasA� w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, do dziA� najdzikszych pasmach gA?rskich w Polsce. To wyjA�tkowe miejsca na mapie polskich gA?r a�� zapomniane, opuszczone, naznaczone przez historiA�, puste i nieznane, styk kultur i osobliwoA�ci przyrody.

W trakcie wyprawy uczestnicy sprA?bujA� wielu rA?A?nych aktywnoA�ci: trekking gA?rski, zajA�cia linowe, survival i biwakowanie, orienteering, przeprawa kajakowa, jazda konna, kolarstwo przeA�ajowe i wiele innych. Wyprawa rozpocznie siA� w KlimkA?wce nad Jeziorem Klimkowskim, a zakoA�czy w KomaA�czy. PoprzedziA�o jA� zgrupowanie adaptacyjne w Kotlinie KA�odzkiej. W trakcie wyprawy uczestnicy bA�dA� przeprawiaA� siA� kajakiem przez jezioro, jeA?dziA� wA�skotorA?wkA� i drezynA�, rozpalaA� ogieA� bez pomocy zapaA�ek i przyrzA�dzaA� obiad z tego coa�� znajdA� w lesie. Ekspedycja jest moA?liwa, dziA�ki wsparciu sponsora gA�A?wnego wyprawy a�� firmy Campus. WyprawA� poprowadzi doA�wiadczony specjalista i instruktor survivalu, Tomek DeroA� razem z ekipA� Selenge (www.selenge.pl). Podczas wyprawy bA�dzie krA�cony film, a zmagania uczestnikA?w wyprawy bA�dzie moA?na A�ledziA� na Facebooku i blogu beskid.pozahoryzonty.org.

Uczestnicy wyprawy Beskid Niski 2011 Survival Expedition

Anita ZiA�ba, 14 lat, podopieczna Fundacji Poza Horyzonty. W 2001 r. ulegA�a wypadkowi a�� wpadA�a pod kombajn zboA?owy. W wyniku wypadku straciA�a lewe przedramiA�, a w prawej dA�oni nie ma jednego palca. Mimo ciA�A?kiego wypadku, Anita pozostaA�a niezwykle radosnA� i peA�nA� optymizmu osobA�. Mieszka w powiecie czA�stochowskim. W 2011 r. Fundacja Poza Horyzonty zakupiA�a dla Anity nowA� protezA� przedramienia.

Bartosz Michalak, 30 lat, pochodzi z A?odzi. Kilka lat temu zachorowaA� na nowotwA?r mA?A?dA?ku. DziA� cierpi na zaburzenia rA?wnowagi, ktA?re utrudniajA� mu swobodne poruszanie siA�. Co raz czA�A�ciej jednak wstaje z wA?zka inwalidzkiego, a ciA�gA�a rehabilitacja przynosi doskonaA�e efekty. DziA�ki Fundacji Poza Horyzonty w tym roku zaczA�A� ponownie siA� wspinaA� i jeA?dziA� na rowerze razem z A�A?dzkimi wolontariuszami Fundacji.

Szymon WasiA�owicz, 19 lat, pochodzi z Olsztyna. Szymek w 2005 r. straciA� wzrok. DziA� uczy siA� w Krakowie w Specjalnym OA�rodku Szkolno-Wychowawczym dla OsA?b Niewidomych i NiedowidzA�cych. W zeszA�ym roku wziA�A� udziaA� w organizowanym przez FundacjA� Poza Horyzonty projekcie a�zNiepeA�nosprawni w skaA�acha�?, skierowanym do osA?b niewidomych i okazaA� siA� wielkim talentem wspinaczkowym!

Mariola Kapanowska, 18 lat, pochodzi z maA�ej miejscowoA�ci koA�o JasA�a. Mariola od urodzenia jest osobA� niesA�yszA�cA�, posA�uguje siA� jA�zykiem migowym. Jest uczennicA� Specjalnego OA�rodka Szkolno-Wychowawczego dla OsA?b NiesA�yszA�cych i NiedosA�yszA�cych w Krakowie. W ubiegA�ym roku razem z FundacjA� Poza Horyzonty wziA�A�a udziaA� w projekcie a�zNiepeA�nosprawni w gA?racha�?.

Karolina Grzybowska, 18 lat, pochodzi z Krakowa. Karolina jest osobA� niedosA�yszA�cA�. Podobnie, jak Mariola uczy siA� w Specjalnym OA�rodku Szkolno-Wychowawczym dla OsA?b NiesA�yszA�cych i NiedosA�yszA�cych w Krakowie. W ubiegA�ym roku razem z FundacjA� Poza Horyzonty wziA�A�a udziaA� w projekcie a�zNiepeA�nosprawni w gA?racha�?.

Jarek KosiA�ski, 28 lat, mieszka w Krapkowicach, podopieczny Fundacji Poza Horyzonty. W 2000 r. w wyniku raka koA�ci amputowano mu prawA� nogA� powyA?ej uda. MiaA� wtedy 16 lat i byA� osobA� bardzo aktywnA�. Pewnego dnia, grajA�c w piA�kA�, upadA� uderzajA�c siA� w prawA� nogA� i trafiA� do szpitala. Zanim jednak rozpoznano raka, byA�o juA? za pA?A?no i pomimo wielkich staraA� lekarzy, dA�ugiego leczenia i wyczerpujA�cej chemioterapii nogi nie daA�o siA� uratowaA�.

Kasia Pietrzyk, 19 lat, mieszka w Strzelcach Opolskich, podopieczna Fundacji Poza Horyzonty. UrodziA�a siA� bez 2/3 przedramienia. Na wieA�A� o zaproszeniu na wyprawA� napisaA�a nam maila: a�zczuje siA� co najmniej tak, jak bym wygraA�a szA?stkA� w totka!a�?.

Mateusz Wojciechowski, 17 lat, pochodzi z maA�ej miejscowoA�ci nieopodal KoA�a w Wielkopolsce, podopieczny Fundacji Poza Horyzonty. Mateusz miaA� wypadek na skuterze, w wyniku ktA?rego straciA� lewA� nogA� na poziomie uda. Od spotkania z JaA�kiem MelA� zaczA�A� regularnA� rehabilitacjA�.

Anna Pietrasik, 25 lat, pochodzi z Gdyni, a studiuje w GdaA�sku na kierunku ochrona i zarzA�dzanie zasobami morza. Kilka lat temu zachorowaA�a na stwardnienie rozsiane. O udziale w takiej wyprawie marzyA�a od lat!

Robert Wydera, 14 lat, pochodzi z Kluczborka. UrodziA� siA� bez koA�ci udowej a�� jego prawa noga jest krA?tsza od lewej o prawie 40 cm. W tym roku, dziA�ki pomocy Fundacji Leszka Czarneckiego oraz Fundacji Poza Horyzonty, Robert otrzymaA� nowA�, profesjonalnA� protezA� przygotowanA� przez firmA� V!GO.

KoordynatorzyJasiek Mela a�� w 2002 r. ulegA� ciA�A?kiemu wypadkowi poraA?enia prA�dem. StraciA� rA�kA� i nogA�. Dwa lata pA?A?niej wspA?lnie z Markiem KamiA�skim zdobyA� oba Bieguny Polarne (w 2004 r.). Jest najmA�odszym i jak dotA�d jedynym niepeA�nosprawnym na A�wiecie, ktA?ry tego dokonaA�. W roku 2008 zdobyA� afrykaA�skie KilimandA?aro (5896 m n.p.m.), w 2009 r. a�� Elbrus (5642 m n.p.m.). W tym samym roku wystartowaA� i ukoA�czyA� najwiA�kszy na A�wiecie maraton w Nowym Yorku. W 2008 r. zaA�oA?yA� FundacjA� Poza Horyzonty, ktA?ra niesie pomoc poszkodowanym w wypadkach oraz realizuje projekty integracyjne.

Tomasz DeroA� a�� instruktor survivalu, socjoterapeuta, pedagog, zaA�oA?yciel i wA�aA�ciciel Selenge.pl. SzkoA�y przetrwania uczyA� siA� od najmA�odszych lat, jeszcze w harcerstwie. DziA� jest organizatorem wielu obozA?w survivalowych, wspA?A�pracownikiem firmy Kompas. A?A�czy pasjA� z pracA� zawodowA�. Na co dzieA� dzieli siA� wA�asnymi doA�wiadczeniami, koordynujA�c wyprawy i szkolenia zwiA�zane z prowadzeniem aktywnoA�ci ruchowej w terenie oraz szkolenia ksztaA�tujA�ce relacje interpersonalne, a wszystko to z wykorzystaniem elementA?w szeroko pojA�tej turystyki aktywnej.

Weronika Gurdek a�� fotograf i grafik (autor logotypu wyprawy), koordynator projektA?w wyprawowych Fundacji JaA�ka Meli. Prowadzi takA?e stronA� Fundacji. W 2010 r. koordynowaA�a projekty a�zNiepeA�nosprawni w skaA�acha�? oraz a�zNiepeA�nosprawni w gA?racha�?, a takA?e wspA?A�organizowaA�a wyprawA� El Capitan 2010. Pasjonatka gA?r i podrA?A?y, prowadzi fotoblog www.ikah.net.

Urszula Mela a�� psycholog, wiceprezes Fundacji Poza Horyzonty, mama JaA�ka.

Instruktorzy-opiekunowie na trasie: Maciek Cichocki a�� instruktor survivalu, Bartosz GA�A�b a�� instruktor survivalu, Agata Szajt a�� ratownik WOPR, Marcin PoA�piech a�� instruktor survivalu, Maciej Florys a�� specjalista od zajA�A� linowych, Joanna Stasielak a�� tA�umacz jA�zyka migowego a�zForpocztaa�? i rezerwa kadry, bA�dA� na trasie o dzieA� drogi przed nami: RafaA� Palowski, Szymon Cader, Jakub Przytulski, Brunon NamaczyA�ski-KapaA�a

Logistyka: Wojtek Hernik a�� szef logistyki, Maciek Miros, Katarzyna GrzesiA�ska a�� rehabilitant Harmonogram

19-30 wrzeA�nia a�� wyprawa Beskid Niski 2011 Survival Expedition

30 wrzeA�nia a�� konferencja prasowa w KomaA�czy Ramowy plan wyprawyDzieA� 1: KlimkA?wka a�� dojazd, wieczA?r integracyjny i odprawa przed wyprawA�

DzieA� 2: KlimkA?wka-GA�adyszA?w a�� przeprawa kajakowa przez zalew KlimkA?wka i pierwszy etap rowerowy

DzieA� 3: GA�adyszA?w-Radocyna a�� etap rowerowy

DzieA� 4: Radocynaa��KotaA� a�� etap rowerowy

DzieA� 5: KotaA� a�� etap konny

DzieA� 6: KotaA�-Zyndranowa a�� etap rowerowy

DzieA� 7: Zyndranowa a�� dzieA� restowy

DzieA� 8: Zyndranowa-Czeremcha a�� etap trekkingowy

DzieA� 9: Czeremcha-Jasiel a�� etap trekkingowy

DzieA� 10: Jasiel a�� dzieA� restowy

DzieA� 11: Jasiel-KomaA�cza a�� etap trekkingowy

DzieA� 12: KomaA�cza-DoA�A?yca-Balnica a�� zakoA�czenie wyprawy przejazdem bieszczadzkA� kolejA� wA�skotorowA�

 

Powiązane newsy

  • Pokonaj Raka – wyprawa na Mount BlancPokonaj Raka – wyprawa na Mount Blanc 1 wrzeA�nia wyruszyA�a z Gdyni wyprawa A�a�zMont Blanc Expedition 2011a�?, ktA?rej gA�A?wnymi bohaterami sA� osoby, ktA?re przeszA�y walkA� w rakiem. Towarzyszy im pomysA�odawczyni projektu i zaA�oA?ycielka Fundacji a�zPokonaj Rakaa�? a�� Katarzyna GulczyA�ska. a�zW tym roku udziaA� w wyprawie podzielony jest na […]
  • Zimowy Rajd 360 Stopni juA? w lutym!Zimowy Rajd 360 Stopni juA? w lutym! W dniach 7-8 lutego 2009 r. w Bytowie i okolicach odbA�dzie siA� Zimowy Rajd 360 Stopni. Mowa oczywiA�cie o adventure racingu, czyli rajdach przygodowych. Czteroosobowe zespoA�y A�cigaA� siA� bA�dA� na 120 km (trekking, mtb, biegA?wki, wspinaczka i zadania linowe), a dwA?jki na 50 km (to samo, tylko bez […]
  • PieniA�ska PA�tla Pod tA� nazwA� kryje siA� projekt sieci A�cieA?ek rowerowych,A�ktA?re poA�A�czA� atrakcje turystyczne Pienin: m.in. jezioro CzorsztyA�skie, spA�yw przeA�omem Dunajca i Czerwony Klasztor. Realizowany on bA�dzie z unijnych funduszy jako wspA?lny projekt gminy Czorsztyn i sA�owackich partnerA?w. Planowany koniec […]
  • PrzydziaA�kowe rodeo na Stegnach ObserwujA�c z zazdroA�ciA� triumfatorA?w niedzielnych zawodA?w triathlonowo-rowerowych na Stegnach stwierdzam: wiA�cej takich imprez! ZaczA�A�o siA� od emocji triathlonu zimowego (bieg, A�yA?wy, rower). Na deser niejako A�pozostaA� wyA�cig na rzekome 30 km rowerami. Stosowano dwa rodzaje wielocypedA?w: mtb i […]
  • K2 & Broad Peak Polish Expedition 2010 19 czerwca z lotniska OkA�cie wyruszy polska ekspedycja, ktA?rej celem bA�dzie zdobycie drugiego co do wysokoA�ci szczytu Ziemi. W jej skA�ad wejdA�: BogusA�aw Ogrodnik (kierownik wyprawy), Ania CzerwiA�ska, Darek ZaA�uski, Tamara StyA�, Marcin Miotk, Tomek Kobielski i Kinga Baranowska. Ponadto udziaA� w wyprawie […]
  • ZA�ote Stopy 2009/2010 Martyna Wojciechowska, Anna LichoA�, Aleksander Doba, Krzysztof Mrozowski z ekipA� oraz grupa Szymona Belki zostali laureatami nagrA?d za najwiA�ksze osiA�gniA�cia podrA?A?nicze roku "ZA�ote Stopy". WyrA?A?nienia zostaA�y wrA�czone w sobotA� w ramach pierwszego PoznaA�skiego Festiwalu PodrA?A?y i Fotografii. […]

Dodaj komentarz