> Benedykt XVI chwali narciarstwo

Benedykt XVI chwali narciarstwo

Znaczenie sportu dla postawy etycznej oraz wA�aA�ciwego stosunku do Boga i stworzenia wskazaA� PapieA? Benedykt XVI, przyjmujA�c 340-osobowA� grupA� wA�oskich instruktorA?w narciarskich. ZwrA?ciA� przy tym uwagA�, A?e sport ten daje szczegA?lnA� okazjA� kontaktu z przyrodA� i podziwiania piA�knych gA?rskich krajobrazA?w.

Ojciec AswiA�ty przypomniaA�, A?e sport uprawiany z pasjA� i poczuciem etycznym nie tylko przyczynia siA� do nauki zdrowego wspA?A�zawodnictwa, lecz takA?e staje siA� szkoA�A� pogA�A�bienia wartoA�ci humanistycznych i chrzeA�cijaA�skich. ZaznaczyA�, A?e rolA� instruktorA?w narciarskich jest uczenie wytrwaA�oA�ci w dA�A?eniu do obranych celA?w, poszanowania dla istniejA�cych reguA�, uporu w pokonywaniu przeszkA?d.

Poprzez aktywnoA�A� sportowA� osoba lepiej pojmuje, A?e jej ciaA�o nie moA?e byA� traktowane jedynie jako przedmiot, ale A?e poprzez cielesnoA�A� wyraA?a samA� siebie i nawiA�zuje relacje z innymi. „DziA�ki temu rA?wnowaga miA�dzy wymiarem fizycznym a duchowym prowadzi do unikniA�cia idolatrii ciaA�a, a wrA�cz przeciwnie do jego poszanowania. Pomaga w tym, aby uniknA�A� pokusy zwiA�kszania jego moA?liwoA�ci za wszelkA� cenA�, takA?e przy wykorzystaniu A�rodkA?w niegodziwych” – zaznaczyA� papieA?.

Benedykt XVI zauwaA?yA�, A?e gA?ry, w ktA?rych uprawia siA� narciarstwo to A�rodowisko w ktA?rym „czA�owiek czuje siA� szczegA?lnie maA�y”. Zdaniem papieA?a „tam moA?na na nowo pojA�A� wA�aA�ciwy nam wymiar stworzenia”. GA?ry pozwalajA� nam stawiaA� pytania o sens stworzenia, spoglA�daA� ku gA?rze i otworzyA� siA� na StwA?rcA�. DziA�ki wspaniaA�ym widokom, czA�owiek niejako spontanicznie spoglA�da nie tylko na to co zewnA�trzne, lecz takA?e w swoje serce.

PapieA? zachA�ciA� instruktorA?w narciarstwa, aby kontakt z przyrodA� byA� teA? okazjA� do rozwijania w powierzonej im mA�odzieA?y gA�A�bokiej miA�oA�ci do BoA?ego stworzenia. Tak wiA�c ich zadaniem jest zarA?wno zdrowa formacja sportowa jak i wychowanie do poszanowania A�rodowiska.

Powiązane newsy

  • Traktat o aklimatyzacjiTraktat o aklimatyzacji Odpoczynek jest rA?wnie istotny jak trening. Taka to stara sportowa prawda. Podobnie jest w gA?rach wysokich. Tam rA?wnieA? trzeba odpoczywaA�, umiejA�tnie przygotowaA� siA� do pracy na wysokoA�ci 6-8 km n.p.m. O tym wA�aA�nie pisze Kinga... 28 kwietnia Schodzimy rano do bazy. Ta noc jest stanowczo lepsza niA? […]
  • Tomasz Stachura w przedmowie „Cienia”Tomasz Stachura w przedmowie „Cienia” OdgA�os wA�asnego oddechu i niesamowita koncentracja, te dwie rzeczy towarzyszA� nurkowi przed wejA�ciem do wraku. SA� z nami zawsze przy oglA�daniu czegoA�, czego inni nie mogA� sami przeA?yA�, wprowadzajA� w niesamowity stan a?� swoistego przeniesienia siA� w czasie. Dla niektA?rych nurkowanie wrakowe jest tak […]
  • Mars znaleziony Prawdopodobnie Mars a nie Vasa bA�dzie niebawem gA�A?wnA� atrakcjA� sztokholmskiego portu. Nurkowie na gA�A�bokoA�ci 75 m znaleA?li wrak 75 metrowego okrA�tu, ktA?ry 18 i pA?A� kilometra od pA?A�nocnego przylA�dka wyspyA�A�land przeleA?aA� dokA�adnie 447 lat. Poszukiwania Marsa trwaA�y wiele lat, jego identyfikacja […]
  • JeA�li dzisiaj piA�tek, to Kinga jest w Katmandu Makalu, ktA?rego szczyt poA�oA?ony jest na wysokoA�ciA�8485 m jest celem wyprawy Kingi Baranowskiej, wyruszajA�cej w tym tygodniu do Nepalu. JeA�li siA� wszystko uda, to bA�dzie ona drugA� PolkA� i szA?stym naszym himalaistA�, ktA?ry osiA�gnA�A� piA�ty szczyt ziemi. Makalu jest jest pierwszA� z zaplanowanych […]
  • Festiwal po festiwalu Od zakoA�czeniaA�2 SPORTS FILM FESTIVALA�minA�A�o juA? trochA� czasu, a poniewaA? na kolejnA� edycjA� przyjdzie nam poczekaA� do wrzeA�nia, postaraliA�my siA�, by w miA�dzyczasie nasze filmowe propozycje nie daA�y o sobie zapomnieA�. W najbliA?szym czasie odbA�dA� siA� mini-repliki wydarzenia w Poznaniu, […]
  • Pan Patagonii na barce Otwarta, bezpA�atna premiera filmu "180 stopni na poA�udnie" odbA�dzie siA� na warszawskiej barce RiverClub 20 czerwca (poniedziaA�ek) o 21. Tu okrA�t, tam okrA�t. JakoA� nam siA� skojarzyA�o. Data z godzinA� teA?. Barek na Podzamczu jak wynika z czwartkowych oglA�dzin sA� cztery, wiA�kszoA�A� jest spiA�ta ze […]

Dodaj komentarz