> AP Diving poucza wA�aA�cicieli rebreatherA?w Body Inspiration/Evolution

Firma AP Diving przypomina osobom nurkujA�cym na Body Inspiration/Evolution o rozsA�dnym wyborze pochA�aniaczu dwutlenku wA�gla. Rozmiar granulek w scrubberze ma duA?e znacznie. Im mniejsze granulki tym wiA�ksza przestrzeA� kontaktu miA�dzy zasypkA� sodowA�, a przepA�ywajA�cym gazem. Teoretycznie im wiA�kszy rozmiar granulek, tym wiA�kszA� wolne przestrzenie miA�dzy miA�dzy nimi, co powodujA� mniej dokA�adnA� absorbcjA� CO2. Kolokwialnie: jak sA� za duA?e kulki to filtr za sA�abo pyra.

Problem jest dosyA� A�wieA?y i zbyt sA�abo przetestowany, A?eby wyciA�gaA� daleko idA�ce wnioski.

Powiązane newsy

  • Egipt wprowadza wizy Od przyszA�ego tygodnia nie bA�dzie moA?na kupiA� wizy egipskiej na lotnisku tak jak do tej pory - oA�wiadczyA� rzecznik tymczasowego rzA�du Mohamad Hegazy agencji AP. TuryA�ci odwiedzajA�cy Egipt bA�dA� musieli zaopatrzyA� siA� w wizA� zawczasu. Nowe rozporzA�dzenie ma wejA�A� w A?ycie w przyszA�ym tygodniu. Nie […]
  • Jak zabijajA� rebreathery Deep Life Open Revolution, organizacja testujA�ca i standaryzujA�ce urzA�dzenia do prac podwodnych opublikowaA�a analizA� 235 A�miertelnych wypadkA?w nurkowych, z ktA?rych 37% przypisuje wadliwej konstrukcji urzA�dzeA� o obiegu zamkniA�tym lub pA?A�zamkniA�tym, a kolejne 34% niewA�aA�ciwemu ich wykorzystaniu. Prawie […]
  • Nurkowanie dozwolone w Sharm el-Sheikh W wiekszoA�ci obszarA?w w Sharm el-Sheikh moA?na juA? nurkowaA�, jednak sA� pewne ogrniczenia co do miejsc nurkowych i doA�wiadczenia nurkA?w - podaje CDWS.A� KaA?dy inny sport wodny wA�A�czajA�c snorkeling jest zabroniony na caA�ym obszarze wybrzeA?a Sharm. Nurkowie, ktA?rzy majA� zalogowanych co najmniej 50 […]
  • Martyn Farr o nurkowaniu jaskiniowymMartyn Farr o nurkowaniu jaskiniowym NakA�adem wydawnictwa Wild Places Publishing 6 kwietnia ukaA?e siA� przewodnik Martyna Farra - "Classic Darksite Diving". Najnowsza ksiA�A?ka Martyna Farra jest uzupeA�nieniem uznanego na caA�ym A�wiecie podrA�cznika nurkowania jaskiniowego - "Diving in Darkness". Tym razem zamiast na technicznych aspektach […]
  • Osuch po amerykaA�sku BezpoA�rednia relacja od Osucha z Zako. (to od Zakopanego jakby ktoA� siA� pytaA�): "Przyjechali zawodnicy z Ameryki, na razie nie mogA� zdradziA� kim oni sA�, ale mogA� ujawniA� informacjA� A?e obecnie jesteA�my w Zakopanym i jeA?dzimy. Wraz z Markiem DoA�cem pokazujemy im jak wyglA�da Polska a dokA�adniej […]
  • Zakaz nurkowania w Sharm el-SheikhZakaz nurkowania w Sharm el-Sheikh W zwiA�zku z ostatnimi atakami rekina na poA�udniu Synaju,A� egipskie CDWS (Chamber of Diving and Water Sports) zarzA�dziA�o zakaz uprawiania sportA?w zwiA�zanych zA� nurkowaniem poza Narodowym Parkiem Ras Mohammed. SprawcA� atakA?w jest A?arlacz biaA�opA�etwy. Egipskie wA�adze zorganizowaA�y poszukiwania rekina, w […]

Dodaj komentarz