> 9. Krakowski Festiwal GA?rski – relacja

9. Krakowski Festiwal GA?rski – relacja

W zeszA�A� niedzielA� zakoA�czyA� siA� 9. Krakowski Festiwal GA?rski. Impreza naprawdA� siA� udaA�a. Festiwalowa hala mieszczA�ca 1400 miejsc, kaA?dego dnia wypeA�niona byA�a po brzegi. TA�umy miA�oA�nikA?w gA?r spA�dzaA�y czas w salach, w ktA?rych odbywaA�y siA� szkolenia i miA�dzy stoiskami na kiermaszu odzieA?y i sprzA�tu outdoorowego. W sumie w ciA�gu trzech dni przez festiwal przewinA�A�o siA� blisko 5 tys. osA?b.

 

Na miejscu pojawiA�o siA� wiele znanych i rozpoznawanych w A�rodowisku osobistoA�ci, wA�rA?d nich na szczegA?lnA� uwagA� zasA�uguje wystA�p trA?jki wspinaczy z Belgii: Nicolasa i Oliviera Favresse oraz Seana Villanueva O’Driscolla. Sukcesy i umiejA�tnoA�ci wspinaczkowe Trio z Belville znamy doskonale. Teraz mogliA�my poznaA� BelgA?w z innej, bardziej prywatnej strony. DA�ugo bA�dziemy pamiA�taA� luA?ny, zwariowany, wypeA�niony muzykA� na A?ywo wystA�p braci Favresse i Oa��Driscolla (notabene popisy muzyczne to juA? staA�y punkt wystA�pA?w szalonego trio, panowie przygrywajA� sobie rA?wnieA? regularnie podczas wspinaczkowych wypraw). Jak powiedziaA� Adam Pustelnik: a�zchA�opaki nie bojA� siA� wyzwaA� i w skale zawsze dziaA�ajA� na 100%a�?. Jak siA� okazuje, nie tylko w skale 🙂 To byA�o widaA� na sobotnim pokazie, ktA?ry porwaA� festiwalowA� publicznoA�A� takA?e do wspA?lnego A�piewania refrenu piosenki a�zPolska a�? Kultu, w oryginalnej aranA?acji belgijskiego trio.

Na scenie pojawiA�o siA� oczywiA�cie wielu innych znakomitych wspinaczy. GoA�ciliA�my jednego z najlepszych wspinaczy skalnych, zarazem chyba najbardziej zapracowanego ekipera w Europie, Hiszpana Daniego AndradA� oraz tuzA?w A�wiatowego himalaizmu a�� Kazacha Denisa Urubko i WA�ocha Simone Moro.

O swoich osiA�gniA�ciach, sukcesach i dramatach minionego roku opowiadali teA? polscy wspinacze, w tym miA�dzy innymi Konrad Ociepka i Marcin WszoA�ek, Aleksandra Dzik, Artur Hajzer oraz Piotr Pustelnik, ktA?ry otrzymaA� od organizatorA?w tort z jednA� A�wieczkA� a�� z okazji czekajA�cego go pierwszego sezonu wspinaczkowego po wypadku.

Po raz drugi przeprowadzono na KFG MiA�dzynarodowy Konkurs Filmowy o Grand Prix KFG 2011. SpoA�rA?d 11 produkcji jury pod kierunkiem uznanego reA?ysera i operatora Jerzego Surdela przyznaA�o pierwszA� nagrodA� obrazowi Solitaire w reA?yserii Nicka Waggonera. Doceniono miA�dzy innymi a�zwirtuozeriA� obrazu, ktA?ry kreuje poetyckA� wizjA� obszaru Ameryki PoA�udniowej i moA?liwoA�ci ekstremalnych sportA?w. Zmontowany w sposA?b zaskakujA�co precyzyjny podkreA�la piA�kno gA?r i wymiar przestrzeni. UA?ycie w komentarzu fragmentu „JA�dra CiemnoA�ci” Josepha Conrada kreuje wymiar filozoficzny tej opowieA�cia�? a�� uzasadniA�o jury.

Druga nagroda przypadA�a filmowi Cold Ansona Fogela. Jury argumentowaA�o swA?j wybA?r sA�owami: a�zFilm w sposA?b zaskakujA�co, szczery i mocny ukazuje inny wymiar wypraw himalajskich – samotnoA�A�, strach i cierpienie. To one bywajA� cenA� zwyciA�stwa i sukcesua�?. KlasA� Cold doceniA�a rA?wnieA? festiwalowa publicznoA�A�, ktA?ra nagrodziA�a film Fogela swojA� nagrodA� – czyli nagrodA� publicznoA�ci.

WyrA?A?nienie (nagroda Tyrolu) otrzymaA� film Sztuka WolnoA�ci w reA?yserii Marka KA�osowicza i Wojtka SA�oty. Jedna z dwA?ch polskich pozycji w miA�dzynarodowej stawce, majA�ca zarazem premierA� na 9. KFG. To 70-minutowy dokument kreA�lA�cy fenomen polskiego himalaizmu, ksztaA�towanego przez tak wielkie osobowoA�ci jak Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, czy Krzysztof Wielicki.

RA?wnolegle do miA�dzynarodowego konkursu, odbyA� siA� Konkurs Polskiego Filmu GA?rskiego, w ktA?rym wziA�A�o udziaA� 9 produkcji. Jury postanowiA�o nie przyznawaA� A?adnej nagrody. Jerzy Surdel w bezpoA�redni sposA?b tA�umaczyA� werdykt:
DziA� niemal kaA?dy ma w swoim domu komputer i moA?e zmontowaA� film. Nie wystarczy jednak stale powielaA� tych samych schematA?w, a tak byA�o tym razem. ZabrakA�o ciekawych i oryginalnych obrazA?w, dlatego zdecydowaliA�my siA� nie przyznawaA� nagrA?d w kategorii Polskiego Konkursu Filmowego.
Krakowski Festiwal GA?rski to rA?wnieA? ogromne emocje sportowe. Wzorem ubiegA�ego roku rozegrano Mistrzostwa Polski w Boulderingu. I podobnie jak podczas 8. KFG, tak i teraz frekwencja dopisaA�a, a nawet przerosA�a oczekiwania organizatorA?w a�� hala wypeA�niona po brzegi, gA�oA�no reagujA�ca na kaA?dy, nawet pojedynczy ruch wspinaczy publicznoA�A� a�� notabene nieprzypadkowa, niewA�tpliwie znajA�ca siA� na „boulderowym fachu” (takiej publicznoA�ci naleA?y A?yczyA� kaA?dej wspinaczkowej imprezie!). Mistrzostwa pokazaA�y, A?e zawody mogA� staA� siA� czymA� wiA�cej niA? tylko imprezA� stricte wspinaczkowA� a�� mogA� przerodziA� siA� w prawdzie, wciA�gajA�ce wszystkich sportowe widowisko.

A boulderowymi Mistrzami Polski zostali jedni z naszych najlepszych wspinaczy sportowych a�� Kinga Ociepka-Grzegulska i Andrzej MecherzyA�ski-Wiktor. PozostaA�e miejsca na podium przypadA�y ubiegA�orocznej Mistrzyni Agacie Modrzejewskiej (2. miejsce) i Sylwii Buczek (3. miejsce) oraz Jakubowi GA�A?wce (2. miejsce) i Mistrzowi z 2010 roku Aleksandrowi Romanowskiemu (3. miejsce). MP byA�y jednoczeA�nie czwartA�, finaA�owA� edycjA� Pucharu Polski w Boulderingu. Po koA�cowe trofeum siA�gnA�li Kinga Ociepka-Grzegulska i Jakub JodA�owski.

Na kolejnA� odsA�onA� KFG przyjdzie nam czekaA� do grudnia przyszA�ego roku. BA�dzie to jubileuszowa, 10 edycja festiwalu, ktA?ra z pewnoA�ciA� dostarczy nam jeszcze wiA�cej gA?rskich inspiracji, emocji i wzruszeA�. A wiA�c, do zobaczenia za rok!
Dorota Dubicka/KFG
WiA�cej informacji o festiwalu znajduje siA� na stronie: www.kfg.pl

Powiązane newsy

  • 8. Krakowski Festiwal GA?rski W dniach 3-5 grudnia 2010 roku odbA�dzie siA� 8. Krakowski Festiwal GA?rski. W ciA�gu trzech dni, na sali widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego, goA�ciA� bA�dzie wielki alpinistyczny A�wiat.A� A w nim wybitne gA?rskie osobowoA�ci, podrA?A?nicy, A�wietni fotograficy, pokazy filmowe i multimedialne, prelekcje, […]
  • 7 Krakowski Festiwal GA?rski – relacja Narty, a dokA�adnie freeride mocno i z sukcesem zaistniaA� na minionym, siA?dmym Krakowskim Festiwalu GA?rskim. Jest on najwiA�kszym polskim festiwalem gA?rskim, a zarazem jednym z najwiA�kszych na A�wiecie. Cieszy siA� ogromnA� popularnoA�ciA� i co waA?ne, zdobywa coraz wiA�cej "wyznawcA?w". W tym roku obiekty […]
  • 6 Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic ZgA�oszenia moA?na nadsyA�aA� drogA� elektronicznA�, za poA�rednictwem serwisu Lumisfera od 1 czerwca do 31 sierpnia. Partnerem konkursu jest firma Panasonic. Uczestnicy Konkursu mogA� zgA�aszaA� zdjA�cia w nastA�pujA�cych kategoriach: Kategorie National Geographic Polska: KRAJOBRAZ, LUDZIE, […]
  • Epson Red Sea fot. Noam Kortler‚Grand Prix’ podwodnej fotografii w Ejlacie Epson organizuje szA?stA� juA? edycjA� Epson Red Sea 2010 Eilat Shoot-Out czyli konkursu podwodnej i nie tylko fotgrafii. Podczas trzech dni konkursu rozpoczynajA�cego siA� 9 listopada 2010 Epson rozda nagrody warte ok. $80,000. W konkursie mogA� uczestniczyA� zarA?wno amatorzy jak i profesjonaliA�ci. Pierwszy […]
  • Red Bull Kwiat Paproci – zarejstruj siA� i wystatruj RuszyA�a strona, na ktA?rej moA?na rejestrowaA� siA� by wziA�A� udziaA�A� w jednym z najbardziej niezwykA�ych maratonA?w rowerowych tego roku - Red Bull Kwiat Paproci. Impreza startuje w Sopocie rA?wno o godzinie 20.00. Zawodnicy, A�cigaA� bA�dA� siA� na urozmaiconej 8 kilometrowej trasie obfitujA�cej w liczne […]
  • Grand Prix dla 180 stopni na poA�udnie Grand Prix siA?dmych SpotkaA� z Filmem GA?rskim przypadA�o naszemu filmowi "180 stopni na poA�udnie". Jury pod przewodnictwemA�Matthiasa Fancka przyznaA�o najwyA?szA� nagrodA� filmowi Chrisa Malloya w uznaniu za umiejA�tne poA�A�czenie tematyki gA?rskiej z ekologiA� i podkreA�lenie wartoA�ci A?ycia ludzkiego, […]

Dodaj komentarz