> Niszczeje tor kolarski za 92 miliony

Niszczeje tor kolarski za 92 miliony

Jego budowa wzbudzaA�a kontrowersje. Koszty przekroczyA�y budA?et i nie pomyA�lano jak welodrom bA�dzie funkcjonowaA� w przyszA�oA�ci. DA�ugi rosA�y z dnia na dzieA�. Teraz jest jeszcze gorzej. W Pruszkowie nie ma ogrzewania, prA�du i A�A�cznoA�ci. Niszczeje sosna syberyjska, ktA?rA� wyA�oA?ono tor wewnA�trz hali.

Gdy w 2003 roku A?wczesny prezes PZKol Wojciech Walkiewicz wmurowywaA� kamieA� wA�gielny pod budowA� a�? swojego dzieA�a A?yciaa�?, mA?wiA�, A?e nasz kraj potrzebuje takiego obiektu, a to dlatego, A?e do tej pory nie mieliA�my toru z prawdziwego zdarzenia. Od poczA�tku jednak, to co siA� przy nim dziaA�o wzbudzaA�o wiele kontrowersji. W Polsce w tym czasie trenowaA�o okoA�o 60 zawodnikA?w. Cena obiektu pierwotnie miaA�a wynosiA� okoA�o 45 milionA?w zA�otych, a gdy oddawano go do uA?ytku w 2008 roku okazaA�o siA�, A?e A�A�cznie inwestycja pochA�onA�A�a 92 mln! A?atwo obliczyA�, A?e A�redni koszt budowy dla jednego kolarza wyniA?sA� okoA�o pA?A�tora miliona. Od razu pojawiaA�y siA� rA?wnieA? gA�osy, A?e nie wszystko przy powstawaniu obiektu byA�o zgodne z prawem. Na dodatek wA�tpliwoA�ci prokuratury wzbudziA�a budowa hotelu Victor, ktA?ry stoi obok toru. Jak ustaliA�a prokuratura, Walkiewicz naraziA� przy jego powstawaniu zwiA�zek na straty siA�gajA�ce kilkuset tysiA�cy zA�otych.

Z koA�cem marca ubiegA�ego roku prezes podaA� siA� do dymisji, a zastA�piA� go Ryszard Szurkowski. Legendarny kolarz zastaA� w zwiA�zku sytuacjA� katastrofalnA� i po prostu nie wiedziaA�, co z niA� zrobiA�. OkazaA�o siA�, A?e zadA�uA?enie siA�gaA�o, co najmniej 10 milionA?w zA�otych. PoA�owa tej kwoty to zobowiA�zania wobec wykonawcy obiektu, a drugie to zadA�uA?enie za media (woda, prA�d, ogrzewanie, A�A�cznoA�A�). Na domiar zA�ego z koA�cem 2010 roku wycofaA� siA� gA�A?wny sponsor, bank BGA�. Szurkowski po pA?A� roku odszedA�. Teraz w zwiA�zku nie ma prezesa. Kolejne wybory majA� siA� odbyA� w marcu, ale chA�tnych na stanowisko dowodzenia nie ma.

Od ponad dwA?ch tygodni na obiekcie jest zimno, nie ma prA�du. MA�odzi kolarze trenujA� jednak i przy okazji niszczeje pokryty A�wietnA� sosnA� syberyjskA� tor. JeA�li jeszcze przez kilka dni nie bA�dzie ogrzewania, to drewno straci gwarancjA�. W torze powstaA�y juA? niebezpieczne szczeliny, ktA?re zagraA?ajA� bezpieczeA�stwu zawodnikA?w po nim jeA?dA?A�cych.

Ratunkiem dla budowli mogA�oby byA� jej przejA�cie przez prywatnego inwestora. Taki pomysA� miaA� prezes firmy CCC Dariusz MiA�ek. ChciaA� on kupiA� tor, ale gdy dowiedziaA� siA� jak wielkie sA� dA�ugiA� zrezygnowaA�.

Utrzymanie miesiA�czne toru kosztuje okoA�o 150 tysiA�cy zA�otych, co rocznie daje prawie dwa miliony. Takich pieniA�dzy zwiA�zek nie miaA�, a rzadko organizowane na obiekcie imprezy nie mogA�y zagwarantowaA� utrzymania. Na dodatek hala jest przystosowana praktycznie tylko do kolarstwa torowego. W sumie jedynA� imprezA�, ktA?ra odbyA�a siA� w arenie i nie miaA�a zwiA�zku ze sportem byA�o rozdanie nagrA?d muzycznych jednej ze stacji radiowych.

Teraz wszyscy w PZKOl czekajA� na wejA�cie komornika. Tor jest wyceniany na okoA�o 50 milionA?w zA�otych. ByA� moA?e jednak, gdy wA�adze nad nim przejmie sA�d, uda siA� obniA?yA� jego wartoA�A� do 15 milionA?w. Wtedy szanse na jego sprzedanie i tym samym pokrycie dA�ugA?w zwiA�zku znacznie siA� zwiA�kszA�. ByA� moA?e tor przejmie Skarb PaA�stwa, ale Ministerstwo Sportu oczekuje przekonujA�cego planu naprawczego, ktA?ry moA?e stworzyA� dopiero nowy zarzA�d PZKol.

Miejmy nadzieje A?e obiekt w Pruszkowie nie podzieli losu zaniedbanego i caA�kowicie zapomnianego warszawskiego betonowego toru kolarskiego klubu RKS „OrzeA�” przy ulicy PodskarbiA�skiej. WiA�cej o ciekawej i niestety trochA� smutnej historii obiektu otwartego z wielkA� pompA� w 1972 roku moA?ecie przeczytaA� tutaj. Polecam teA? zapoznaA� siA� z garA�ciA� obecnych i historycznych zdjA�A�A� jedynego istniejA�cego jeszcze w Warszawie toru kolarskiego – galeria 1, galeria2.

Powiązane newsy

  • Bezpieczna HaA�cza +1% Projekt a�zBezpieczna HaA�cza +1%a�? ma na celu przekazanie do wybranych baz nad jeziorem HaA�cza sprzA�tu pierwszej pomocy do wykorzystania w sytuacji wypadku nurkowego na akwenie. SprzA�t bA�dzie dostA�pny dla wszystkich zainteresowanych a�� niezaleA?nie od organizacji, klubu czy miejsca zakwaterowania w czasie […]
  • Szurkowski nowym prezesem PZKolSzurkowski nowym prezesem PZKol Po ponad 14 latach peA�nienia swojej funkcji Prezes Polskiego ZwiA�zku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz podaA� siA� do dymisji na A�rodowym posiedzeniu zarzA�du. Swojej decyzji nie uzasadniA�. Nowym szefem zostaA� wybrany Ryszard Szurkowski. "ByliA�my zaskoczeni decyzjA� prezesa Walkiewicza. Nie spodziewaliA�my […]
  • KsiA�A?ki + DVD   Wszystko za Everest + A�ycie za Everest (Into thin air i Into thin air: Deaths on Everest) - Jon Krakauer - (drugie wydanie polskie) a�� prawdopodobnie najlepsza ksiA�A?ka o zdobyciu Everestu, jakA� kiedykolwiek napisaA� naoczny A�wiadek; najwyA?sza gA?ra, najwyA?sza cena za jej pokonanie jakA� zapA�aciA�o […]
  • A�uA?lowiec na dachu katowickiego SpodkaA�uA?lowiec na dachu katowickiego Spodka Tegoroczna zima wyjA�tkowo dA�ugo nie odpuszcza. Na bardzo nietypowyA� pomysA� wykorzystania tego faktu wpadA� jeden z najlepszych polskich A?uA?lowcA?w, zawodnik leszczyA�skiej Unii JarosA�aw Hampel, ktA?ry wczoraj krA�ciA� prA?bne kA?A�ka po A�niegu na dachu katowickiego Spodka. ZdjA�cia z tego niecodziennego […]
  • Nurkowa terapia wojennych weteranA?w Karaibska wyspa Bonaire po raz piA�ty zaprosiA�a amerykaA�skich weteranA?w wojennych na nietypowA� podwodnA� rehabilitacjA�. Co roku w sierpniu Tutystycza Korporacja Bonaire wraz ze sponsorami zachA�ca ciA�A?ko okaleczonych weteranA?w wojny w Iraku i Afganistanie do spA�dzenia czasu na wyspie i aktywnego wypoczynku. […]
  • Jibbing Day Jelenia GA?ra 2012Jibbing Day Jelenia GA?ra 2012 JuA? niedA�ugo przed wami druga odsA�ona jibbingowych zmagaA� snowboardowo-narciarskich w centrum stolicy Karkonoszy. Po raz pierwszy w Jeleniej GA?rze tego typu wyczyny moA?na byA�o obejrzeA� w lutym 2011A�roku na Placu Ratuszowym. KilkudziesiA�ciu snowboarderA?w orazA�narciarzy, wzbudzajA�c zachwyt licznej publiki, […]

Dodaj komentarz