> 14-latka zamierza samotnie opA�ynA�A� ZiemiA�

14-latka zamierza samotnie opA�ynA�A� ZiemiA�

JedynA� rzeczA�, ktA?ra jak do tej pory nie pozwalaA�a Holenderce Laurze Dekker wybraA� siA� w samotny rejs dookoA�a A�wiata byA� wniosek Agencji do Spraw Ochrony Dzieci. Zdaniem instytucji dziewczynka jeszcze przez rok powinna pozostawaA� pod opiekA� kuratora. Jednak we wczorajszym wyroku sA�d w Middelburgu uchyliA� tA� ostatniA� przeszkodA�A� i zdecydowaA�, A?e o planach czternastolatki bA�dA� decydowaA� od teraz rodzice, ktA?rzy sA� jak najbardziej przychylni jej planom opA�yniA�cia samotnie Ziemi.Za natychmiastowym uchyleniem obowiA�zujA�cego od ubiegA�ego roku zakazu wyprawy opowiedziaA�o siA� tym razem Biuro do Spraw MA�odzieA?y, ktA?re dotA�d takA?e blokowaA�o rejs dziewczynki. W opinii Biura Laura speA�niA�a wszystkie warunki nakazane jej wczeA�niej przez sA�d. MiA�dzy innymi przedstawiA�a profesjonalny plan wyprawy, dobrze siA� uczy i przygotowaA�a siA� do dalszego ksztaA�cenia indywidualnego podczas rejsu.

Laura Dekker chce byA� najmA�odszA� A?eglarkA�, ktA?ra samotnie opA�ynie kulA� ziemskA�. A�eglarstwo to jej pasja. UrodziA�a siA� na jachcie rodzicA?w u wybrzeA?y Nowej Zelandii i pierwsze piA�A� lat A?ycia spA�dziA�a z nimi na morzu.

NajmA�odszym A?eglarzem, ktA?ry samotnie, bez zatrzymywania siA� i pomocy opA�ynA�A� A�wiat zostaA�a w maju tego roku 16-letnia Jessica Watson. A�eglarka z Australii spA�dziA�a na morzu siedem miesiA�cy. Jednak jej rekord budziA� wA�tpliwoA�ci i nie zostaA� uznany przez AswiatowA� RadA� RekordA?w A�eglarskich.

Powiązane newsy

  • ExplorersWeb 2010 Award ExplorersWeb to jeden z najwaA?niejszych i najwiA�kszych serwisA?w wysokogA?rskich i eksploracyjnych. Niedawno przyznaA� swoje nagrody za najwiA�ksze osiA�gniA�cia roku 2010. ZwyciA�A?czyniA� tej edycjiA� konkursu zostaA�a Hiszpanka Edurne Pasaban. Trzeba tu wyjaA�niA�, A?e Edurne Pasaban,A� po ponad rocznym […]
  • Dysk do zastosowaA� ekstremalnych JeA�li potrzebujesz mieA� nieograniczony i staA�y dostA�p do swoich danych bez obawy ich utraty w najbardziej nawet niesprzyjajA�cych warunkach to nowy produkt firmy ioSafe jest wA�aA�nie dla Ciebiea��. a��Rugged Portable to a��najbardziej wytrzymaA�y przenoA�ny dysk twardy na A�wiecie. Bez problemu wytrzyma 3 dniowe […]
  • Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 – Nanga Parbat MA�odzi polscy himalaiA�ci rozpoczA�li oblA�A?enie oA�miotysiA�cznika Nanga Parbat (8126 m). DziA� po poA�udniu 12 osobowa ekspedycja dotarA�a do wysokoA�ci 4200 metrA?w gdzie zaplanowano bazA� wyprawy Polskiego ZwiA�zku Alpinizmu. W czwartek 27 maja, jeA�li pogoda pozwoli, kolejna grupa bA�dzie wspinaA� siA� do […]
  • Burning Man Ultramaraton Burning Man to coroczne wydarzenie na pustyni Black Rock w pA?A�nocnej Newadzie. Czerpie ono swojA� nazwA� od rytualnego podpalania kukA�y w sobotni wieczA?r. Wydarzenie jest opisywane przez uczestnikA?w jako eksperyment w tworzeniu spoA�ecznoA�ci, radykalnej samo-ekspresji i radykalnemu poleganiu na samym sobie. […]
  • Kinga B. jurorem nieprzeciA�tnymKinga B. jurorem nieprzeciA�tnym Radio Euro organizuje doroczny konkurs "NieprzeciA�tni". W tym roku do grona jurorA?w zaproszona zostaA�a Kinga Baranowska, ktA?ra ma oceniA�, kto w ubiegA�ym roku dokonaA� czegoA� szczegA?lnego, nieprzeciA�tnego... Ciekawe czy moA?e gA�osowaA� sama na siebie, przeca wdrapaA�a siA� na dwa oA�miotysiA�czniki w jednym […]
  • Narciarski halfpipe na Igrzyskach OlipmijskichNarciarski halfpipe na Igrzyskach Olipmijskich W ostatniA� A�rodA�, 6 kwietnia 2011 roku, MiA�dzynarodowy Komitet Olimpijski podjA�A� decyzjA� o wA�A�czeniu narciarskiego halfpipe'uA� do programu Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 . Jest to kolejna oznaka otworzenia siA� MKOL na dyscypliny sportowe popularne wA�rA?d mA�odzieA?y. Halfpipe to konkurencja, w […]

Dodaj komentarz